K?n?k Köyü | Bilecik | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

30/08/2012
19:03
Avatar
Misafir
Guests

"K?n?k Köyü", özellikle foto?raf aç?s?ndan ‘çömlekçilikle’ ünlüdür. K?n?k; Bilecik‘e 40, Pazaryeri‘ne 7 kilometre uzakl?ktad?r.

Alt?na tür tezgâhla çal??an K?n?k Köyü‘nün ve çömlekçili?inin tam 100 y?ll?k bir geçmi?i vard?r. Bundan 100 y?l önce Bulgaristan’dan göç ederek K?n?k‘a yerle?en bu köy halk?n?n içinde ‘?akir Türk’ ad?nda bir çömlekçi ustas?n?n bulunmas? nedeniyle köylüler yava? yava? bu i?i kendilerine u?ra? edinmi?lerdir.

Köyde 1887 y?l?nda bir tek olan ocak say?s? bugün 40’a kadar yükselmi?tir. K?n?k‘ta sabahleyin saat 6’da i? ba?? yap?lmakta, saat 17’ye kadar çal???lmaktad?r. Köy ayn? zamanda çok verimli, ba?l?k bahçelik bir yerde kurulmu? oldu?undan halk?n?n geliri son derece iyi olan ?ansl? köylerimizden biridir.

Atölyeler evlerin giri?ine kurulmu?tur. Evlerin arkas?ndaki geni? avlu, ba? – bahçeyle çevrilmi?tir. Evlerin üst katlan oturma yeri olarak kullan?lmaktad?r. Atölyeler, evler ve bahçeler son derece temiz, bak?ml? ve düzenlidir. Pencere, balkon ve avlular saks? çiçekleriyle donat?lm??t?r. K?n?k belki de Türkiye’de ya? tenekelerinden saks?lara rastlanmayan tek yerdir.

K?n?k‘ta yap?lan i?lerde a??rl?k saks?lara ve ‘boduk’ yada ‘bocuk’ ad? verilen testilere verilmi?tir.

Not : Ayn? zamanda ‘9. K?n?k Köyü Geleneksel Çömlekçilik ?enli?i’, ‘Temmuz 2012’de yap?lm??t?r.

http://www.nedimkeremturkel.com

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

[move]http://www.nedimkeremturkel.com[/move]

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
5 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53