Nikon D7000 Sayfas? | DX Format | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Nikon D7000 Sayfas?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
05/11/2011
19:11
Avatar
Misafir
Guests

Nikon D7000 Tan?t?m
Nikon D7000 Özellikleri
Nikon D7000 ile Gelen Dahili Aksesuarlar
Nikon D7000 Fiyat?
Nikon D7000 ile Kullanabilece?iniz Aksesuarlar
Nikon D7000 Kullan?m K?lavuzu
Nikon D7000 ile Çekilmi? Foto?raflar

Hepsini sizin için toparlad?k ve tek bir sayfada sunuyoruz. Türk Nikon üzerinde Nikon Gövdeler > Nikon Dslr > [url=http://www.turknikon.com/nikon-govdeler/dx-format/nikon-d7000[/url]

05/05/2012
08:37
Avatar
Misafir
Guests

Canon 50D den Nikon D7000 geçmi? biri olarak. Makinemden tam performans alabilmek için yapmam gereken ince ayarlar nelerdir. Foto?raf amaçl?. Genelde mikro, ND filtre ile uzun pozlama ve manzara foto?raflar? çekmekteyim. ?lginize ?imdiden te?ekkür ederim

05/05/2012
11:25
Avatar
Misafir
Guests

Sabit bir ayar söylemek zor.Sadece daha canl? renkler için " Vivid " renk ayar?n? kullan?n derim 🙂

12/06/2012
17:57
Avatar
Misafir
Guests

??im nedeniyle Türkmenistan’da yas?yorum. 1400$’a 18-105mm lensi ve s?f?r kutu iceriginde D7000 buldum sizce fiyat nas?l?

13/06/2012
06:41
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=AlmiOfficial link=topic=76.msg4491#msg4491 date=1339523849]
??im nedeniyle Türkmenistan’da yas?yorum. 1400$’a 18-105mm lensi ve s?f?r kutu iceriginde D7000 buldum sizce fiyat nas?l?

al?nabilir bir fiyat çok uçuk de?il.. ürün garantili  mi?  türkiye garantili fiyatlar? 4000 TL civar?yd? en son 2000$ üzerinde yani.

13/06/2012
13:16
Avatar
Misafir
Guests

?uanki kurda 2500’e falan denk geliyor. Sadece ma?aza garantisi veriyorlar. Daha öncede iPhone 4 ald?m cevre ma?azadan herhangibir problem yasamad?m. Biraz daha ara?t?r?p oyle karar?m? verece?im.

18/06/2012
05:24
Avatar
Misafir
Guests

Dubai’den ve Katar’dan D7000’i sordurdum. 1700-1800$ fiyat verdiler. ?una gelmek istiyorum Türkmenistan’da 1400$ 18-105 kiti ile birlikte buldum. Çin piyasas?ndan ç?kan bir ürünmu acaba diye dü?ündüm. Verecegim para az degil yanlis bir secim yapmak istemiyorum. Bunu ö?renmenin bir yolu var m?? Yard?mlar?n?z? bekliyorum.

18/06/2012
05:44
Avatar
Misafir
Guests

Türkiyede daha ucuz o kadar para verme derim.

Sent from my HTC Sensation using Tapatalk

09/07/2012
09:19
Avatar
Misafir
Guests

Arkada?lar Merhaba aran?za yeni kat?ld?m,
Foto?rafa yeni ba?layan bir arkada??ma 2.ci makinas?n? almak üzereyiz,1 senedir Nikon D-40 kullan?yordu bir grupta Nikon D-7000 alm?? fakat de?i?tirmek isteyen biri foto?rafç? ile kar??la?t?m oda Nikon D-40 ar?yormu? takas yap?cak gibiler.Sorum ?u: Kendi ya??m itibar? ile(60) teknik konular? art?k bilemez olduk 🙂 Nikon D-7000 in lensi de?i?tirebiliyormu yazarsan?z sevinirim.Sayg?lar?mla…

09/07/2012
17:02
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=acarmob link=topic=76.msg4866#msg4866 date=1341825596]
Arkada?lar Merhaba aran?za yeni kat?ld?m,
Foto?rafa yeni ba?layan bir arkada??ma 2.ci makinas?n? almak üzereyiz,1 senedir Nikon D-40 kullan?yordu bir grupta Nikon D-7000 alm?? fakat de?i?tirmek isteyen biri foto?rafç? ile kar??la?t?m oda Nikon D-40 ar?yormu? takas yap?cak gibiler.Sorum ?u: Kendi ya??m itibar? ile(60) teknik konular? art?k bilemez olduk 🙂 Nikon D-7000 in lensi de?i?tirebiliyormu yazarsan?z sevinirim.Sayg?lar?mla…

Aram?za ho?geldiniz öncelikle 🙂

D7000 lensi de?i?ebiliyor

10/07/2012
10:32
Avatar
Misafir
Guests

Bilgilendirme için çok te?ekkür ederim. 🙂

20/07/2012
06:35
Avatar
Misafir
Guests

Arkada?lar merhaba, aran?za yeni kat?ld?m. Akl?ma tak?lan bir iki konuda sizden yorum ve bilgilerinizi almak isterim.
Yorumlardan önce kendimi tan?tmak ve bu konulardaki bilgi ve tecrübelerimi sunmak isterim. Ya??m 45. Benim F600m Slr serisi bir makinem ve buna uygun bir iki lensim var. A?a?? yukar? 10-15 senedir hobi vs amaçl? hiçbir çekim yapmad?m. Mesle?im endüstriyel ürün tasar?mc?s? ama gelgelelim ülke ?artlar?nda da hep iç mimariye yönelik i?lerde çal??t?m. Mesle?im dolay?s? ile teknoloji konusunda bilgiliyi ve entellektüel olmak zorunday?m. Ayn? zamanda da restoratörüm. Bu zamana kadar elime i?imden dolay? envayi marka makine ile çekim yapma f?rsat? geçti. Kimisini uzun müddet kulland?m kimisini sadece tek bir çekim için. Tabi yapt???m çekimler hep i?e yönelik in?aat vs ile ilgili ölçü alma, i? süreci kontrolu vb gibi ile ilgili çekimler oldu. Bir ara bir ?irkette reklam bölümüyle ayn? oday? payla?mak zorunda kald?m. O s?ralarda yap?lan stüdyo çekimlerine(ürün çekimleri) bu i?lerle ilgili olmam ve ba?kalar?ndan biraz daha fazla bilgim olmas? dolay?s? ile peyder pey e?lik edip çekim yapma f?rsat?da elime geçti. Zaten ilk uzun süreli DSLR makine kullanma f?rsat?m da o s?ralar elime geçmi?ti. 10 sene evvel herhalde. Canon 10d kullan?yorduk ve ben makineye hayran kalm??t?m. Bu arada canona oldum olas? g?c?k olmama ra?men.
Son zamanlarda modelini hat?rlamad???m bir a serisi sony kulland?m ve makineden resmen nefret ettim, özellikle AF olay?ndan, bundan öncede bir müddet canonun 40d’sini kullanma f?rsat?m oldu ama o 10d deki havay? bir türlü yaklayamad?m. ?u anda DSLR bir makine almak istiyorum. Tabii hayalim D800e, ama ?imdilik ilk seferde daha ucuz ve beni bu i?e ba?lanmas? için gerekti?i kadar tatmin edecek bir makine aray???na girdim. Ara?t?rmalar?mda Pentax K-5 ve Nikon D7000 ön plana ç?kt?. K-5 in keskinli?i ve renkleri beni daha çok cezbetti. Eskiden pentax, lensleri ucuz ama di?er markalara göre kaliteli olarak bilinirdi. Ama gördüm ki art?k ne lensleri ucuz nede bulmas? kolay. Birde 2. el piyasas? çok kötü duyumunu ald?m. Yani makinemi upgrade yapmaya veya ba?ka bir markaya örne?in  Nikona geçmeye kalksam lensleri ile birlikte elimde kalacak. Elimde zaten 2 parça nikon lensimde var. Kuzenim daha yeni elinde olan ve memnun oldu?u D90′? D7000 ile de?i?tirdi(video çekimi için) ve çok memnun. Yaln?z tabii pentaxta eski yeni bütün lensleri kullanabiliyorsunuz. Hatta Croplu makinalarda FF lensleri bile veya tam tersi. Nikonda bu durum nas?l? D7000 alsam benim eski AF lenslerimi Nikonda tam kapasitesi ile kullanabilecekmiyim? Niyetim do?al hayat ve ornito fotorafç?l???. Bu konuda kime sorsam bu i?in kral? Canon diyorlar, pentaxda AF motoru body de oldu?u için zaten yetersiz  kal?yor. Nikon ‘da durum nas?l? Manzara ve potre gibi sabit obje çekimlerinde Nikonun da di?er markalardan üstün oldu?unu biliyorum. Zaten bildi?im kadar?yla Nikon da Pentax ta sensör olarak ayn? sony sensörünü kullan?yor(K-5 ve D7000 için). Tabii ister Pentax olsun ister Nikon, 300,400 veya 500mm lik telefoto lenslerden birini veya birkaç?n? ald?ktan sonra o markadan kolay kolayda dönü? olmayacak; çünkü ne marka olursa olsun bu lensler çok pahal?, satmaya kalkt???n?zda da çok zarar edece?im. ??in özü K-5 ve D7000 ars?nda çok karars?z kald?m ve birde bu konularda Nikoncular?n görü?lerini almak isterim (Pentax kullananlar, bu i?in en ucuz ve akil yolunun Canon oldu?unda birle?iyorlar ( Canon’a oldum olas? g?c???md?r nedense!). E?er pentax almaya niyetli isem ve bu i?ten para kazanamayacaksam, ilk önce evli de?ilsem evlenmemi, arabam? yenilemmi, çocu?umu okutmam? vs yapt?ktan sonra hala niyetli ve param varsa Pentax’la i?e devam etmemi önerdiler 🙂 )Yorumlar?n?z?, görü?lerinizi ve bilgileriniz bekler, sayg?lar?m? sunar?m.

20/07/2012
09:04
Avatar
Misafir
Guests

Pentax piyasas? ülkemizde malesef kötü durumda.Özellikle son y?llarda 2.el eski lenslerin fiyatlar? bir uçmu? durumda.Bundan Pentaxç?larda hiç memnun de?il.Eskiden 50tl’ye ald?klar? lens ?uan 300-400 tl’ye sat?l?yor !!!

K5 ve D7000 aras?nda ben ikinci el lens piyasas? nedeniyle D7000 derim.?maj kalitesi olsun , gövde kalitesi olsun gerçekten çok iyi bir durumda gövde olarak.

Nikon D7000 lens uyumuna buradan bakabilirsiniz.Çok eski nikon lenslerde baz? sorunlar ya?ayabilirsiniz ;

http://imaging.nikon.com/lineu…..lity02.htm

20/07/2012
09:49
Avatar
Misafir
Guests

cok sayg?derger Z?GLOG;
foruma ben de yeni kat?ld?m.
ama bir süredir D7000 kullan?yorum.  ?öyle söyleyeyim 20 ya??n? devirmi? 24mm nikor lens’imi  D7000 ile gayet uyumlu kullanabilyorum.  lenste netleme motoru oldugu icin AF sorunum da yok.  neredeyse tüm nikkor-nikon lensler yeni SLR makineler ile çal???yor.  sizde bulunan lensler nelerdir? söyler iseniz  yard?mc? olmaya cal?s?r?m.

20/07/2012
10:03
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=76.msg5085#msg5085 date=1342775073]
Pentax piyasas? ülkemizde malesef kötü durumda.Özellikle son y?llarda 2.el eski lenslerin fiyatlar? bir uçmu? durumda.Bundan Pentaxç?larda hiç memnun de?il.Eskiden 50tl’ye ald?klar? lens ?uan 300-400 tl’ye sat?l?yor !!!

K5 ve D7000 aras?nda ben ikinci el lens piyasas? nedeniyle D7000 derim.?maj kalitesi olsun , gövde kalitesi olsun gerçekten çok iyi bir durumda gövde olarak.

Nikon D7000 lens uyumuna buradan bakabilirsiniz.Çok eski nikon lenslerde baz? sorunlar ya?ayabilirsiniz ;

http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d7000/compatibility02.htm

Yan?t?n?z için te?ekkürler.
500px teki foto?raflar?n?za bakt?m. Enfes kareler var. Üzerine söylenecek hiçbir ?ey yok! Ama bana yinede sanki di?er nikon veya canon’la çekilen foto?raflar gibi baz? karelerde renklerde  bir ?eyler eksik gibi geldi. Yani renkler belki orijinal, gözle görünür renklere, daha yak?n da olabilir ama, pentax ile çekilen resimlerde sanki renkler biraz daha doygun, hani saturation biraz daha fazla gibi sanki. Belki bana öyle geliyor. Tabii renkler ve zevkler tart???lmaz diye de bir söz de var. Ama genelde bütün nikon ve canonlarda, özellikle canonlarda benim fark etti?im bu. Zaten pentaxç?larda bununla övünüyorlar ço?unlukla. Ama sebebi meçhul!? Ayn? sensörü kullanmalar?na ra?men, belki lens diyece?im ama oda ayr? bir konu. Kendi SLR Nikonumda da eskiden çekim yaparken beni gene ayn? konu rahats?z etmi?ti. Daha evvel zenit kullan?yordum f1,2(1,4 te olabilir, 20 seneden fazla oldu 🙂 ) objektifle, hep ona ba?l?yordum. Ama bu renk doygunlu?u DSLR da da kar??ma ç?kt?. Tabii ?imdi kar??la?t?rma yapabilmek çok daha kolay eskisine göre. Yanl?? anlamay?n sizi veya foto?raflar?n?za sözüm yok, sadece genelde benim, belkide sadece benim farketti?im bir olay bu. Size birde yorumunuzla ilgili bir soru sormak isterim. F/P olay?n? veya lens olay?n? bir kenara b?rak?rsan?z gene görü?ünüz D7000 mi olurdu ve niye?
Yanl?? anla??lmay? önlemek için üzerine basa basa yazmakta isterim, foto?raflar?n?za bay?ld?m. Makineyi al?p istedi?im telefotolar? alamazsam ikinci tercihimde macro çekimler yapmak olacak. Bu konularda da sizin(üstad olarak) görü? ve bilgilerinize ba?vurmay?  dilerim.

[quote author=furkyy link=topic=76.msg5089#msg5089 date=1342777747]
cok sayg?derger Z?GLOG;
foruma ben de yeni kat?ld?m.
ama bir süredir D7000 kullan?yorum.  ?öyle söyleyeyim 20 ya??n? devirmi? 24mm nikor lens’imi  D7000 ile gayet uyumlu kullanabilyorum.  lenste netleme motoru oldugu icin AF sorunum da yok.  neredeyse tüm nikkor-nikon lensler yeni SLR makineler ile çal???yor.  sizde bulunan lensler nelerdir? söyler iseniz  yard?mc? olmaya cal?s?r?m.

?u anda yan?mda 90-91 senesinde ald???m F600m body üzerine tak?l? 35-105mm f/3,5-4,5 AF Nikkor lens var. Di?erini uzun zaman önce kuzen ald?, oda 50mm bi?i olacak tam hat?rlam?yorum gene AF Nikkor, ayn? seneden kalma!

Te?ekkürler, sayg?lar..

20/07/2012
10:13
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=ziglog link=topic=76.msg5091#msg5091 date=1342778590]
[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=76.msg5085#msg5085 date=1342775073]
Pentax piyasas? ülkemizde malesef kötü durumda.Özellikle son y?llarda 2.el eski lenslerin fiyatlar? bir uçmu? durumda.Bundan Pentaxç?larda hiç memnun de?il.Eskiden 50tl’ye ald?klar? lens ?uan 300-400 tl’ye sat?l?yor !!!

K5 ve D7000 aras?nda ben ikinci el lens piyasas? nedeniyle D7000 derim.?maj kalitesi olsun , gövde kalitesi olsun gerçekten çok iyi bir durumda gövde olarak.

Nikon D7000 lens uyumuna buradan bakabilirsiniz.Çok eski nikon lenslerde baz? sorunlar ya?ayabilirsiniz ;

http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d7000/compatibility02.htm

Yan?t?n?z için te?ekkürler.
500px teki foto?raflar?n?za bakt?m. Enfes kareler var. Üzerine söylenecek hiçbir ?ey yok! Ama bana yinede sanki di?er nikon veya canon’la çekilen foto?raflar gibi baz? karelerde renklerde  bir ?eyler eksik gibi geldi. Yani renkler belki orijinal, gözle görünür renklere, daha yak?n da olabilir ama, pentax ile çekilen resimlerde sanki renkler biraz daha doygun, hani saturation biraz daha fazla gibi sanki. Belki bana öyle geliyor. Tabii renkler ve zevkler tart???lmaz diye de bir söz de var. Ama genelde bütün nikon ve canonlarda, özellikle canonlarda benim fark etti?im bu. Zaten pentaxç?larda bununla övünüyorlar ço?unlukla. Ama sebebi meçhul!? Ayn? sensörü kullanmalar?na ra?men, belki lens diyece?im ama oda ayr? bir konu. Kendi SLR Nikonumda da eskiden çekim yaparken beni gene ayn? konu rahats?z etmi?ti. Daha evvel zenit kullan?yordum f1,2(1,4 te olabilir, 20 seneden fazla oldu 🙂 ) objektifle, hep ona ba?l?yordum. Ama bu renk doygunlu?u DSLR da da kar??ma ç?kt?. Tabii ?imdi kar??la?t?rma yapabilmek çok daha kolay eskisine göre. Yanl?? anlamay?n sizi veya foto?raflar?n?za sözüm yok, sadece genelde benim, belkide sadece benim farketti?im bir olay bu. Size birde yorumunuzla ilgili bir soru sormak isterim. F/P olay?n? veya lens olay?n? bir kenara b?rak?rsan?z gene görü?ünüz D7000 mi olurdu ve niye?

Evet renk konusunda hakl?s?n?z.Bana göre renklerin doygunlu?u ve canl?l??? aç?s?nda Pentax > Nikon > Canon gidiyor.Nikon ile Canon aras?nda çok fark olmasada pentax fark?n? hemen belli ediyor.Ancak Photoshop’un oldu?u bir dünyada’da illa Pentax ile k?s?tlamay?n kendinizi.Pentax?n renkleri shopta vermek olukça kolay.Yeterki raw çekisin 🙂

21/07/2012
07:45
Avatar
Misafir
Guests

Can ps ile renklerle oynayabilmek kolay ama düzgün ?ekilde ayarlayabilmek çok zor 🙂
Kolay görünüyor ama i?in asl? öyle de?il asl?nda. Renkleri iyi dengeli i?lemek gerçekten zor ayr?ca iyi bir ips panel monitör gerekiyor. Tabi amatör gözle bakt???m?zda dedi?in yanl?? say?lmaz 🙂

Fuji > Pentax > Nikon > Canon diyorum renk aç?s?ndan bakt???mda 🙂

Ayr?ca ben D7000 yerine K-5 tercih ederdim. Tabi lens olarak beklenti nedir bilemiyorum.

21/07/2012
10:42
Avatar
Misafir
Guests

Fujinin renklerinin bukadar iyi oldu?unu bilmiyordum 🙂

22/07/2012
11:40
Avatar
Misafir
Guests

Selamlar,
Bende fujinin bu kadar iyi oldu?unu ilk defa duydum.
Ben pek itiraz etmeyecektim ama, dedi?iniz gibi. Bir de biz eskiden, hocam bizde o kadar u?ra??yoruz ama sizinkiler gibi olmuyor dedi?imizde. Hoca bizi azarlard?, siz gidiyorsunuz 15-20 dakikada çekiyorsunuz, ben gidip bir kare foto?raf elde etmek için bir gün belki iki gün u?ra??yorum diye. Renkler için ayr? ayr? stüdyolara gönderiyorduk, çekilen resme göre. Baz? arkada?lar abart?yordu, almanyaya filan gönderiyorlard? çektikleri dialar?! 🙂 Birde ?u gözle bak?yorum olaya: Ben bir dönem ekmek param? 3D yaparak kazand?m. Hatta bir keresinde bir gökdelenin gece 3D sini istemi?lerdi. ?ç ayd?nlatmalar? beyazdan sar?n?n tonlar?na kadar yap?p vermi?tik. Daha ilk ka??d? görünce, bunu nerden, otoyolun üzerinden mi çektiniz diye sormu?lard?. Sonra di?erlerini görünce bizim iç ayd?nlatmalar daha dö?enmedi ki filan demi?lerdi!:) Vray/ Final render ile foto?raf kalitesinde 3D renderlar al?yordum. Yani i?in içinde zaten para olduktan sonra foto?raf makinesinede pek gerek yok. Max/Maya+Freehand+Ps ile ben size çok güzel portreler veya konusuna göre foto?raflar haz?rlayabilirim, hatta olmayan çekti?im makineyi bile 3D de dizayn ederek haz?rlay?p verebilirim! 🙂 Siz paradan haber verin! 😀
Bu i?i hobi olarak yapaca??m?za ve bu ya?tan sonrada kariyer de?i?tirip para kazanma modunda da olmad???m?za göre bence önemli olan ps vs i?in içine olabildi?ince az katarak çekim yapmak. Bak?n katmadan demiyorum az katarak diyorum. 🙂

Daha i?in ba??nda oldu?umdan makine ve tabii ki ona uygun lenslerde daha havada. Ama e?er K-5 al?rsam, 18-50 kit lensin yan?na ilk ba?ta almak istedi?im  Pentax 100mm/f4 Macro ve 55-300mm lens ile gene bunlara ugun 1,7x veya 2x bir TC. Gönlümde ?öyle bir pentax 300mm/f4(piyango ç?karsa veya çok feci gaza gelirsem 2,8’de olabilir veya sigma 50-500mm veya sigma 500/f4,5, sonrada 77mm, 31mm primelar var ama!). 🙂 Asl?nda i?in esas? makine olmas?na ra?men iyi bir ekipman için bence belli ba?l?, çanta, tripod vs gibi aksesuar olarak görülen malzemeler daha önemli. Bana göre ne al?rsan?z al?n, çantan?z yeterli ve sa?lam, ayn? ?ekilde tripodunuz iyi de?ilse makina ile lensleri çöpe at?yorsunuz demektir. A?a?? yukar? bütün böyle malzemeleri ç?kard?m ve nerdeyse body fiyat?n? buldu, hatta gönlümdekileri alabilsem geçecek. Nikon ayr? bir olay, ekipman/aksesuar vs malzeme listesi belki ayn? kalacak ama, lensler sil ba?tan ara?t?rma gerekecek. Ba?ta tabii ona da çok extreme bir tele olmasa bile ilk ba?ta, i?imi görecek bir tele veya tele-zoom ve sabit bir macro gene laz?m olacak ( elimde de 35-105 macro AF Nikkor bir lens var zaten, di?eri meçhul, ölmü? veya do?urmu? ta olabilir 🙂 ).

Sayg?lar…

14/11/2012
13:03
Avatar
Misafir
Guests

arkada?lar  d7000  de  sensör  ya?lanmas?  var  makina  karfo  garantili  de?il  fakat  gold  dan alm??t?m  faturas?  ve garantisi  var  ,  bu  konu  ile  ilgili  bilgisi  olan  varm?  acaba , yani  bu  durumu  daha önce  ya?ad?m?  kimse ?

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
12 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53