Denemelerim (Lütfen görü?lerinizi b?rak?n?z, henüz çok yeniyim :) ) | Fotoğraf Eleştiri | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Denemelerim (Lütfen görü?lerinizi b?rak?n?z, henüz çok yeniyim 🙂 )
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
04/03/2013
13:51
Avatar
Misafir
Guests

Abilerim, ablalar?m ve karde?lerim;
Yeni yeni foto?raf çekmeye ba?lad?m. Foto?raflar hakk?nda yorumlar?n?z? çok merak ediyorum. "Yanl???m var m?d?r?" "Varsa nerededir?" "Nas?l düzeltilir?" bu sorulara cevap ar?yorum 🙂
Bu arada 500px linkim: http://500px.com/csancak

http://f1303.hizliresim.com/17…../kr0yn.jpg

http://f1303.hizliresim.com/17…../kr10u.jpg

http://b1303.hizliresim.com/17…../kr13s.jpg

http://b1303.hizliresim.com/17…../kr16f.jpg

http://b1303.hizliresim.com/17…../kr17g.jpg

04/03/2013
13:51
Avatar
Misafir
Guests

Resimler çok büyük ç?kt??? için link koydum :/

31/03/2013
19:26
Avatar
Misafir
Guests

kimsenin cevap vermedi?ini görünce kendimi biraz zorlay?m ele?tiri yazay?m dedim.

1. foto?raf: (Nikon kapak) güzel bir çal??ma olmu?, yarat?c?s?n ellerine sa?l?k. ele?tirim. Nikona yaz?s?n bir k?sm? bulan?k ç?km?? ke?ke diyafram de?erini bir iki durak daha k?ssan daha iyi olurdu yaz? daha okunur olurdu. (galiba makro objektif. 5,6 de?eri yeterli olurdu)
2. foto?raf: (Galata kulesinin yar?s?) renk doygunluklar? güzel olmu? masmavi bir gökyüzü. ke?ke kadraj?n? dikey ayarlay?p kulenin ayaklar?n? yere bast?rsayd?n.  bu benim dü?üncem ben böyle çekmek istedim dersen sayg? duyar?m.
3. foto?raf: (Gülen biblo) arka taraf? yal?tman ho? olmu?. Arkaplandaki biblolar foto?rafa renk vermi?. ke?ke ayaklar?n? da kesmemi? olsayd?n?z.
4. foto?raf: Çiçek. Ye?il üzerinde beyaz çiçekler bahar?n habercileri. güzel foto?raf olmu?. foto?raf? çekerken kadraj? ayarlad?ktan sonra, güzle karenin içinde sa?a sola yukar? a?a??ya bir tarama yapmak gerekiyor. çekti?im nesne d???nda ilgiyi da??tacak ba?ka bir nesne var m? diye, çiçe?in solundaki çiçek yar?m kalm??, di?er çiçekler kadar yal?t?lmad??? için. merkezdeki çiçe?in üzerindeki ilginin bir k?sm?n? kendi üzerine topluyor. yar?lma kalmasa daha iyi olurdu. ya kadraj?n tam içinde yada tam d???nda olsa daha iyi olurdu. birde netleme noktas? sanki ortdaki çiçe?in üzerinde de?il gibi geldi sanki iki çiçe?in aras?ndaki tomurcuk daha net ç?km?? gibi.
5. foto?raf: (nescafe): güzel bir kurgu. birinci ele?tiri barda??n kulpu birazc?k kesilmi?. ikinci ele?tiri. nescafe barda?? ile arkada?? fener aras?nda bir ili?ki olu?turamad?m. fener yerine, örne?in süt olsa kahvenize sür katmal?s?n?z gibisinden bir anlam olabilirdi. foto?raftaki ikilinin ba?lant?s?n? kuramad?m.

umar?m ele?tirilerimde dozu a?mam???md?r. tekrardan ellerine sa?l?k diyorum. ?????n?z bol olsun.

sürçü lisan eylediysem affola

31/03/2013
22:07
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=webcem link=topic=1071.msg8217#msg8217 date=1364757971]
kimsenin cevap vermedi?ini görünce kendimi biraz zorlay?m ele?tiri yazay?m dedim.

1. foto?raf: (Nikon kapak) güzel bir çal??ma olmu?, yarat?c?s?n ellerine sa?l?k. ele?tirim. Nikona yaz?s?n bir k?sm? bulan?k ç?km?? ke?ke diyafram de?erini bir iki durak daha k?ssan daha iyi olurdu yaz? daha okunur olurdu. (galiba makro objektif. 5,6 de?eri yeterli olurdu)
2. foto?raf: (Galata kulesinin yar?s?) renk doygunluklar? güzel olmu? masmavi bir gökyüzü. ke?ke kadraj?n? dikey ayarlay?p kulenin ayaklar?n? yere bast?rsayd?n.  bu benim dü?üncem ben böyle çekmek istedim dersen sayg? duyar?m.
3. foto?raf: (Gülen biblo) arka taraf? yal?tman ho? olmu?. Arkaplandaki biblolar foto?rafa renk vermi?. ke?ke ayaklar?n? da kesmemi? olsayd?n?z.
4. foto?raf: Çiçek. Ye?il üzerinde beyaz çiçekler bahar?n habercileri. güzel foto?raf olmu?. foto?raf? çekerken kadraj? ayarlad?ktan sonra, güzle karenin içinde sa?a sola yukar? a?a??ya bir tarama yapmak gerekiyor. çekti?im nesne d???nda ilgiyi da??tacak ba?ka bir nesne var m? diye, çiçe?in solundaki çiçek yar?m kalm??, di?er çiçekler kadar yal?t?lmad??? için. merkezdeki çiçe?in üzerindeki ilginin bir k?sm?n? kendi üzerine topluyor. yar?lma kalmasa daha iyi olurdu. ya kadraj?n tam içinde yada tam d???nda olsa daha iyi olurdu. birde netleme noktas? sanki ortdaki çiçe?in üzerinde de?il gibi geldi sanki iki çiçe?in aras?ndaki tomurcuk daha net ç?km?? gibi.
5. foto?raf: (nescafe): güzel bir kurgu. birinci ele?tiri barda??n kulpu birazc?k kesilmi?. ikinci ele?tiri. nescafe barda?? ile arkada?? fener aras?nda bir ili?ki olu?turamad?m. fener yerine, örne?in süt olsa kahvenize sür katmal?s?n?z gibisinden bir anlam olabilirdi. foto?raftaki ikilinin ba?lant?s?n? kuramad?m.

umar?m ele?tirilerimde dozu a?mam???md?r. tekrardan ellerine sa?l?k diyorum. ?????n?z bol olsun.

sürçü lisan eylediysem affola

Yorumlar?ndan dikkat etmem gereken püf noktalar ç?kartt?m. Te?ekkürler. ^^

16/04/2013
13:20
Avatar
Misafir
Guests

bende bir iki yorum söyleyece?im ayarlar hakk?nda yorum yapamacayacak kadar acemiyim ancak resimlere bakt???mda verdikleri duyguyu paya?abilirim. webcemin söylediklerine kat?l?yorum bende. çok yak?n ve resimleri yar?m çekmi? olman?z aç?l?rken bile aa bu resmin devam? yok hissi yarat?yor. galatan?n renklere bay?ld?m ama aç?lmad? galiba dedim. papatyalarda da ke?ke topra?a daha yak?n k?sm? ç?ksaym?? bibloda ayn? ?ekilde ama çekimleri be?edim. hikayeler yar?m ama güzel. nescafe barda??na bay?ld?m ke?ke bulsam birtane:D

22/04/2013
01:17
Avatar
Misafir
Guests

te?ekkürler arkada?lar, yorumlar?n?zdan anlad???m kadar?yla kadraja daha fazla önem vermem gerekiyor 🙂

02/05/2013
05:50
Avatar
Misafir
Guests

Merhaba,

Resimlerde ki yans?t?lan duygular güzel. Pozlama biraz s?k?nt?l? gibi görünüyor bu konuda çal??mal?s?n diye dü?ünüyorum. Netli?i tam olarak alamam??s?n özellikle bibloda.

Kule görüntüsü güzel ama uzak oldu?undan dolay? yine netlik kayb? var birde diyafram? biraz aç?p tripod ile sabitleyerek çekseydin netlik biraz olsun daha iyi olurdu. Gökyüzüne mavili?i filtre ile katabilirdin.

Nikon kapak foto?raf? için ilk yorumu yapan arkada?a kat?l?yorum ke?ke yaz?n?n tamam?n? odaklasayd?n.

Ama sonuçta yeni ba?layan biri için gayet ba?ar?l? bence çal??malar?n?z?n devam?n? bekliyoruz.

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
10 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53