Foto?rafa ne kadar müdahale edilmeli? | Fotoğraf Eleştiri | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Foto?rafa ne kadar müdahale edilmeli?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
20/07/2012
07:37
Avatar
Misafir
Guests

Merhaba Arkada?lar,

Bir foto?raf? çekerken vizörden gördü?ünüz kare size cazip gelmedi veya geldi diyelim. Fakat yay?nlad???n?z sitede veya foto?raf? görenlerde hiçbir etki b?rakmad?. Sizde bu durumu ya?amamak ad?na, foto?raf üzerinde baz? düzenlemeler yapt?n?z (???k ayarlar?, kenarlar? koyultma, alan derinli?i etkisi, kadra?? de?i?tirme, vb).

Bu durum; foto?rafç?n?n amatörlü?ü, çekim için do?ru an?n olmamas?, makineye tam anlam?yla hakim olmamak, fark?nda olmadan foto manipülasyona u?ram?? görüntü etkisi yaratmak gibi gibi …

Birde ?u gözle bakmak laz?m;
Ürünü vitrine koyarken (görücüye ç?kar?rken) baz? düzenlemeler yap?lmal?d?r.

Bu iki yakla??m aras?nda çok ince bir çizgi var. Üstadlar?mdan bu konuda bizi ayd?nlatmas?n? diliyorum. Te?ekkürler.

20/07/2012
08:58
Avatar
Misafir
Guests

Bu ki?iye ba?l? bir durum.Kimine göre manipülasyon kötü bir?ey.Kimine göre normal.Ben her?eyin tad?nda b?rak?lmas? taraftar?y?m.Foto?raflar üstünde dijital sistemler olmadan öncede oynama yap?l?yordu.Abart?ya kaç?lmad??? sürece sorun yok 🙂

20/07/2012
09:07
Avatar
Misafir
Guests

Bununda bir kriteri vard?r san?r?m.
Bunlar bir kaç madde de toplamak istesek nelerdir?

* Kadraj,
* I??k,
* ….

20/07/2012
09:19
Avatar
Misafir
Guests

Ben direk kriterler duymad?m.Sadece foto?rafta olmayan bir?eyin eklenmesi filan biraz fazla kaç?yor

20/07/2012
10:25
Avatar
Misafir
Guests

Ben aç?kças? ortaya ç?kan foto?rafa bakar?m. Düzgün çekmeye çal??mak önemli ama foto?raf?n foto?rafç?nin istedi?i gibi olmas? laz?m. Bunun için de gerekli oynamalar? yapabilir sonradan gayet normal.

Abartiya kaçarsa zaten do?alliktan uzaklasacaktir.

Bence her kriter için gerekli düzeltmeler sonradan yap?lmal? gerekiyorsa bunun sak?ncal? bir tarai yok aksine yap?lmazsa bir ise yaramaz.

Sent from my HTC Sensation using Tapatalk

20/07/2012
10:31
Avatar
Misafir
Guests

Zaten bu düzenlemeler yap?lmayacak olsa " Raw " format?na ne gerek var.Bo?una yer kaplar 🙂

20/07/2012
13:45
Avatar
Misafir
Guests

Foto?raftan uzakla??p art?k bir "Dijital" olmaz diyorsan?z… Tamam o zaman  8)

31/10/2012
19:20
Avatar
Misafir
Guests

Manupülasyon farkl? bir ?ey,  onu konu d???nda b?rakmak laz?m.
As?l konumuz ise foto?raf üzerinde yapaca??m?z dijital düzenleme. Biz yapmasak bile e?er RAW çekmiyorsak foto?raf makinemiz bunu yap?yor ama kendi program? kadar. Öyleyse neden kontrolü makineye verelim? Color correction, keskinlik, bölgesel renk ayar? gibi, hatta belki de Photoshop de?il de Lightroom veya benzeri bir program ile foto?rafa ayar çekmek bence ?art.

Nas?l ki evden c?karken yada misafir gelece?i zaman saç?m?zi ba??m?z? duzeltir, üstümüze çeki düzen veririz. Foto?raflar?m?z? da bir ba?kas? görmeden once daha guzel hale getirmek laz?m.

02/11/2012
13:51
Avatar
Misafir
Guests

Raw çeken ki?i için foto?raf i?lemek ?art zaten.Ad? üstünde ham foto?raf 🙂

31/03/2013
18:48
Avatar
Misafir
Guests

bu konuda ki?isel görü?üm ?öyle.
E?er belgesel tarzda foto?raf çekiyorsam, mümkün oldu?unca üzerinde i?lem yapm?yorum.
do?a foto?raflar? çekimlerim de. zaman zaman kontras, ayd?nlatma / karatma yada kadraj düzenleme yap?yorum.
foto?raf üzerinde düzenleme yapm?yorum diyen ki?i yalan söylüyordur. e?er jpg çekiyorsan?z zaten makineniz sizin ad?n?za i?leme yap?yor. raw çekiyorsan?z i?lemeden foto?raf? kullanam?yorsunuz. Karanl?k oda çal??malar? yapanlar, en uygun görüntüyü bulmak için, karanl?k odada foto?raf?n poz de?erleriyle oynuyorlar. Bunu ayd?nl?k oda ile yapmada sak?nca görmüyorum.

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
9 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53