Foto?raflar?n?z? Ele?tiriyoruz | Sayfa 8 | Fotoğraf Eleştiri | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Foto?raflar?n?z? Ele?tiriyoruz
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
25/07/2013
12:04
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Derin link=topic=708.msg9260#msg9260 date=1372967118]
Merhaba. 16 ya??nday?m ve foto?rafç?l?kta daha çok yeniyim, çok acemiyim ama manzara ve macro çekimler yapmaktan çok ho?lan?yorum, en az?ndan çekmeyi denemekten:) Bu foto?raf ilk çektiklerimden ve en çok ho?uma gidenlerden biri. Sümbüllerin çok göze çarpmas?n?n biraz rahats?z edici oldu?unu dü?ünsem de tüm sümbüllerin içindeki yaln?z lalenin güzel durdu?unu dü?ünüyorum.Bana daha iyi foto?raf çekebilmem için yard?m edebilirseniz çok sevinirim. Tüm ele?tirilere aç???m:)

Güzel bir görü?ün var bence. Sokaktaki kedi-köpe?i çekmektense farkl? kareleri yakalamak beceri ister. Bu tip kontrastl? ilginç kareleri yakalamaya çal??. Bu tip "birçok ?eyin içinde ayk?r? tek bir obje" foto?raflar? genelde çok çarp?c? olur. Namaz k?lanlar?n içinde etrafa bakan bir çocuk, sa?a bakan insanlar?n aras?nda sola bakan bir insan, siyah palto giyen insanlar?n aras?nda k?rm?z? paltoyla yürüyen bir kad?n vs.. gibi kareler her zaman ilgi çeker.

03/09/2013
19:24
Avatar
Misafir
Guests

arkada?lar merhaba

sizden yeni iki çekimim için daha yorum almak istiyorum

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

ilginize te?ekkürler… 🙂
by_emdu

03/09/2013
20:52
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=emdu link=topic=708.msg1#msg1 date=1378236242]
arkada?lar merhaba

sizden yeni iki çekimim için daha yorum almak istiyorum

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

ilginize te?ekkürler… 🙂
by_emdu

Nacizane foto?raflar?nda birincideki yolu almasayd?n hafif zoom yap?p iki a?ac?n aras?ndan gün bat?m?n? alsayd?n?z daha ho? olurdu
Benzeri gibi
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/13/09/04/je3azu5a.jpg[/img]

?kincide alt?n orana uyman?z gerekli
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/13/09/04/6y2a3yqe.jpg[/img] gibi

Foto?raflar?n?zla croplayarak oynad?m müsadenizle

Sent from my iPhone using Tapatalk

30/09/2013
11:37
Avatar
Misafir
Guests

Merhaba,

A?a??daki foto?raf?m için ele?trilerinizi bekliyorum.

[Image Can Not Be Found]

Te?ekkürler.

(Not: Boyut için özür dilerim, yüklemem aceleye geldi.)

30/09/2013
11:58
Avatar
Misafir
Guests

Yani benim de ço?u foto?raf?m bu ?ekilde ancak. Madem ele?tiri bölümü ?unu demek istiyorum. Bu foto?raf? çekerken ki amac?n?z neydi?
Komposizyon olarak ne dü?ündünüz? Foto?rafa bak?nca hiç bir ?ey gelmedi akl?ma. ?stiklalde foto?raf çekmek zor i? bence. O kalabal?k çok iyi objektife yans?t?ld??? kareler olsa da onu çekmek öyle yürürken hadi bir poz çekeyim tarz?nda olmuyor bence. O an itibari ile imkan?n?z var m?yd? bilmem ancak. Trenway?n arkas?ndan raylar? da önünüze alarak çömelerek trenwaydaki arkas?na binen çocu?u konu alarak çekim yapsayd?n?z daha ho? bir kare ç?kard? diye dü?ünüyorum.

Bütün fikirlerim acemi bile olmayan birinin fikirleridir.

Sayg?lar.

30/09/2013
12:04
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Bowfinger link=topic=708.msg10626#msg10626 date=1380542310]
Yani benim de ço?u foto?raf?m bu ?ekilde ancak. Madem ele?tiri bölümü ?unu demek istiyorum. Bu foto?raf? çekerken ki amac?n?z neydi?
Komposizyon olarak ne dü?ündünüz? Foto?rafa bak?nca hiç bir ?ey gelmedi akl?ma. ?stiklalde foto?raf çekmek zor i? bence. O kalabal?k çok iyi objektife yans?t?ld??? kareler olsa da onu çekmek öyle yürürken hadi bir poz çekeyim tarz?nda olmuyor bence. O an itibari ile imkan?n?z var m?yd? bilmem ancak. Trenway?n arkas?ndan raylar? da önünüze alarak çömelerek trenwaydaki arkas?na binen çocu?u konu alarak çekim yapsayd?n?z daha ho? bir kare ç?kard? diye dü?ünüyorum.

Bütün fikirlerim acemi bile olmayan birinin fikirleridir.

Sayg?lar.

Öncelikler fikirleriniz çok de?erli, ele?tiriniz için sayg? duyar?m. Ana fikir olarak sizinde söyledi?iniz gibi tramvaya binen çocu?u odak almaya çal??t?m. Foto?raf için fazla duramad?m haz?rl?ks?z yakaland?m diyebiliriz. 🙂 Genelde hadi foto?raf çekeyim diye ç?km?yorum evden. Ama makinemi yan?mdan ay?rmam. Dedi?inizi dikkate alarak denemeler yapaca??mdan emin olabilirsiniz.

Te?ekkür ederim.

02/10/2013
02:39
Avatar
Misafir
Guests

Bu arada sitenize bakt?m da az biraz. Eyüp sultan kareniz ho?uma gitti.

04/10/2013
06:44
Avatar
Misafir
Guests

Foto?rafta kadraja çok ?ey koymak tehlikeli, genelde ne kadar az obje o kadar iyi. Bu yüzden ?lkerTuran’?n Beyo?lu foto?raf? iyi de?il. Ortada tramvay var ama foto?raf?n geri kalan?nda bir ben yokum 🙂
Beyo?lu gibi yerlerde "iyi" foto?raf çekmek asl?nda kolay de?il. Hem 100000000lerce foto?raf çekildi?i için insanlar "gene mi bu" diye bakacaklar senin foto?rafa, hem de çok kalabal?k oldu?u için güzel konu bulmak kolay de?il.

14/10/2013
19:36
Avatar
Misafir
Guests

[Image Can Not Be Found]

Buda benim ar?ivimden bir foto?raf. Olumlu, olumsuz bütün ele?tirilere aç???m.

29/10/2013
13:18
Avatar
Misafir
Guests

Güzel bir görü?ün var bence. Sokaktaki kedi-köpe?i çekmektense farkl? kareleri yakalamak beceri ister. Bu tip kontrastl? ilginç kareleri yakalamaya çal??. Bu tip "birçok ?eyin içinde ayk?r? tek bir obje" foto?raflar? genelde çok çarp?c? olur. Namaz k?lanlar?n içinde etrafa bakan bir çocuk, sa?a bakan insanlar?n aras?nda sola bakan bir insan, siyah palto giyen insanlar?n aras?nda k?rm?z? paltoyla yürüyen bir kad?n vs.. gibi kareler her zaman ilgi çeker.

  Çok te?ekkür ederim. Daha çok deneyece?im 🙂

29/10/2013
14:08
Avatar
Misafir
Guests

  Do?a foto?raflar? ve macro çekimler gerçekten çok ho?uma gidiyor, özellikle de yans?ma foto?raflar?.. elimden geldi?ince kendimi geli?tirmeye çal???yorum. Ohrid’de çekti?im bu foto?raflar? umar?m be?enirsiniz, kendimi geli?tirmekte yard?mc? olursan?z çok sevinirim 🙂 Tüm ele?tirilere aç???m 🙂

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

26/12/2013
17:40
Avatar
Misafir
Guests

[Image Can Not Be Found]

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53