Photoshopta Düzenlemek? | Fotoğraf Eleştiri | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Photoshopta Düzenlemek?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
05/08/2013
22:37
Avatar
Misafir
Guests

Geçen gün ilk gece çekimimdeki karelerin orjinal hali  bana çok s?radan ve kötü geldi. Ben de photoshopu kar??t?rd?m biraz. Photoshop bilmiyorum. Üst tarafta bir siyah leke var onu düzeletemedim baz? karelerde düzeltirim de ?u an da u?ra?m?yaca??m onun d???ndaki öneri ve yorumlar?n?z? alabilir miyim ? Yorumlar? al?rken berbat vs. diyebilirsiniz. Aç?kcas? ben ?u an hiç birini be?enmedim 🙂 Nas?l yap?lmal? diye dü?ünüyorum sadece.
1.
[IMG]http://imageshack.us/a/img10/108/e7u5.jpg[/img]
2.
[IMG]http://imageshack.us/a/img13/8091/a9z2.jpg[/img]
3.
[IMG]http://imageshack.us/a/img687/2470/a4ue.jpg[/img]
4.
[IMG]http://imageshack.us/a/img547/7063/nbmm.jpg[/img]
5.
[IMG]http://imageshack.us/a/img849/5806/93c4.jpg[/img]
6.
[IMG]http://imageshack.us/a/img833/273/08fx.jpg[/img]

06/08/2013
15:38
Avatar
Misafir
Guests

?lginç olmu?lar 🙂

06/08/2013
19:09
Avatar
Misafir
Guests

6. foto?rafta gökyüzünü be?endim ama di?er hallerde do?all?ktan uzak oldu?u için be?enemedim malesef.

06/08/2013
21:45
Avatar
Misafir
Guests

De?erli yorumlar?n?z için te?ekkür ederim.
Böyle bir kareyi nas?l koymak laz?m? Nas?l yapmak laz?m sizce?

06/08/2013
22:04
Avatar
Misafir
Guests

5. foto?rafta sokak lambas?ndaki hare + 6. foto?raftaki gökyüzü + HDR 😀 güzel olabilirdi

06/08/2013
23:09
Avatar
Misafir
Guests

HDR hiç denemedi?im için bir?ey diyemeyece?im. Yaln?z ?unu belirtmek istiyorum. 2 foto?raf orjinale çok yak?nd?r. Dolunay?n bulundu?u bölgede zaten bir yans?ma mevcuttu onu dolunayla kapatmay? tercih ettim onun d???nda oynama yoktur. Sadece clarity brightness ve temperature de?erleriyle az bir?ey oynand? 🙂
Foto?raf?n kendisinde s?k?nt? var kan?mca 🙂 Zaten ben de foto?raf? be?enmedi?im için bu kadar oynamaya çal??t?m.

Ye?il ???kland?rma bir de üstüne lamba ????? bir de yoldaki ayd?nlatmalar hepsi üst üste gelince garip oldu. ISO 100 enstantene 1.6 sn ‘de çektim. Araba biraz daha m? h?zland?rmal?yd?m enstanteneyi ? Bir di?er ihtimal lambay? hiç kadraja almamak olabilir miydi? Lambay? kadraja almasam öndeki banka yar?m duracakt?. Bank? kar??dan al?p lambay? almadan bir aç?yla çekmeye çal??sayd?m bu sefer çaprazdaki kafeler gözükebilirdi.(gidip bakmad?m aç?kcas?) Ayn? gece daha sonra An?tkabirin yan?nda da durdum. Yine ye?il ???kl? yerleri çektim onlar? hiç be?enmedim. Bu ?ekilde yo?un renkli ???k olunca hedefin bir k?sm?nda geri kalan k?s?m da yar? ayd?nl?k olunca nas?l çekmek gerekli acaba?

06/08/2013
23:21
Avatar
Misafir
Guests

Aç?kcas? bu foto?rafa yap?l?cak pek bir düzenleme yok daha iyi bir manzara daha iyi bir kadraj? olan foto?rafta düzenlemeler denemeniz daha iyi olur 😉
Ben ilk ba?lad???m zamanlarda böyle bi foto?raf çekince siliyordum ?imdi ise hiç çekmiyorum 🙂

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53