Bol Ödüllü “Her Foto?raf Bir A?k” Konulu Foto?raf Yar??mas? Ba?lad? | Fotoğraf Yarışmaları | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Bol Ödüllü “Her Foto?raf Bir A?k” Konulu Foto?raf Yar??mas? Ba?lad?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
22/01/2013
22:19
Avatar
Misafir
Guests

Türk Nikon, Foto?rafium, Canon Türk organizasyonunda, Lukapu ve Buyaka AVM sponsorlu?unda düzenlenen “Her Foto?raf Bir A?k” konulu foto?raf yar??mas? ba?lad?. Birinciye Nikon’un son duyurdu?u giri? seviye dijital SLR foto?raf makinesi olan “Nikon D5200”ün verilece?i yar??mada, ikinciye “Olympus EPM-1 Aynas?z Foto?raf Makinesi” üçüncüye ise “Canon SX160 Kompakt Foto?raf Makinesi” hediye edilecektir. Yar??ma ayr?ca jüri özel ödülleri ile de dopdolu. Bir ki?iye “Buyaka-Taç Diamond A?k Temal? Özel P?rlanta Kolye”, be? ki?iye “Massimo Dutti ‘den 150 TL De?erinde Hediye Çeki” ve dereceye giren herkese  “Lukapu’dan Fotokitap” hediye edilecektir.

[Image Can Not Be Found]
A?k, y?llar boyunca ?airler ve filozoflar?n üzerinde günlerce dü?ündükleri, sava?lara kavgalara sebep olan, u?runa da?lar bile delinen hepimiz için kutsal duygu ayn? zamanda varolu? sebebidir. Bak?n tarih boyunca hepimizin tan?d??? ünlü ?air, edebiyatç? ve filozoflar a?k üzerine neler söylemi?.

A??k Veysel ?at?ro?lu:
“…Güzelli?in on para etmez. Bu bendeki a?k olmazsa…”

Ataol Behramo?lu:
“Ölümdür tek ba??na ya?anan a?k iki ki?iliktir..”

Oscar Wilde:

“A??k oldu?umda sad?k olurum, çünkü a??k olurum.”

Konfüçyus:
“?nsan kalbindeki gerçek a?k dört nala giden bir at gibidir ne dizginden anlar ne de söz dinler.”

Freud:
“Ya?am belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanman?n da temeli a?kt?r”

Birde “A?k” üzerine dünya üzerinde söylenmi? baz? atasözlerine bakal?m…

Türk:
Fazla naz a??k usand?r?r.
Rus:
A?k, gözlerde ba?lar.
?talyan:
A?k?n gözü kördür, fakat o uzaktan görür.
Arap:
Yaln?z, ilk a?k gerçek a?kt?r.
?spanyol:
Müzik ve çiçek a?k? ça??r?r.
Brezilya:
A?k, üç vermek bir almakt?r.
Kazak:
E?er, a?k yoksa güzelli?in bir anlam? yok.
Alman:
A?k?n gözü kördür.

14 ?ubat “Sevgililer Günü”ne say?l? günler kala sizde a?k?n?z? en güzel ?ekilde anlatan foto?raf?n?z? bizimle payla??n ve birbirinden güzel hediyelerimizden birine sahip olun. Amatör veya profesyonel herkesin kat?l?m?na aç?k olan “Her Foto?raf Bir A?k” konulu foto?raf yar??mam?za http://yarisma.fotografium.com/ adresinden ba?vurabilirsiniz.

HER FOTO?RAF B?R A?K KONULU FOTO?RAF YARI?MASI ?ARTNAMES?

1. Konu:
“Her foto?raf bir a?k”
TDK’da A?k:

A??r? sevgi ve ba?l?l?k duygusu, sevi, sevda, amor.

2. Yar??ma ve Kat?l?m Ko?ullar?

Yar??ma, jüri üyeleri, Fotografium.com çal??anlar?, ve Buyaka Al??veri? Merkezi yöneticileri ile birinci dereceden akrabalar? hariç tüm amatör ve profesyonel foto?rafç?lara aç?kt?r.
Yar??maya renkli, siyah-beyaz veya deneysel foto?raf türleri ile kat?l?nabilir.
Yar??ma foto?raf yar??mas? olup, foto?raflar üzerinde yap?lm??, foto?raf?n gerçekli?ini tahrif eden, grafik sanat alan?n?n içerisine giren a??r? dijital müdahaleler elemeye sebep olabilir.
Dereceye giren foto?raflar?n orijinal filmi veya RAW dosyas? kat?l?mc?lardan lüzum görünürse istenebilir.
Her foto?rafç? yar??maya en fazla bir (1) eser ile kat?labilir.
Yar??ma için eserler http://yarisma.fotografium.com adresindeki form doldurularak dijital olarak gönderilecektir.
Eserler JPG veya TIFF format?nda , 300dpi çözünürlükte uzun kenar?  1200pikselden k?sa  olmayacak ?ekilde gönderilmelidir. Foto?raflar  5MB’dan fazla olmamalidir.
Foto?raflar?n üzerinde çarçeve, imza vb bulumamal?d?r.
3. Ödüller:

Birincilik Ödülü:        Nikon D5200 + 18-55 VR Kit DSLR Foto?raf Makinesi
?kincilik Ödülü:        Olympus EPM-1 14-42 Kit Aynas?z Foto?raf Makinesi
Üçüncülük Ödülü:    Canon Powershot SX160 Kompakt Foto?raf Makinesi
Jüri Özel Ödülleri:    Taç Diamond A?k Temal? Özel P?rlanta Kolye
                                        5 Adet Massimo Dutti ‘den 150 TL de?erinde hediye çeki
                                        Dereceye giren herkese Lukapu’dan fotokitap
4. De?erlendirme, Sonuçlar?n Duyurulmas?:

Jürinin dereceye giren ve sergilenmeye lay?k görülen eserlerin belirlenmesinin ard?ndan sonuçlar http://www.fotografium.com , http://www.canonturk.com ve http://www.turknikon.com web sitelerinden aç?klan?r. Jüri, ödül için uygun eser bulamazsa ödül vermeyebilir.

5. Sergileme:

Sergi tarihi 26/02/2013 ve sergi mekani Buyaka Al??veri? Merkezi’dir. Sergi 2 hafta boyunca Buyaka Al??veri? Merkezi’nde görülebilir. Ayr?ca seçilen foto?raflar online olarak fotografium.com, canonturk.com ve turknikon.com web siteleri üzerinde özel olu?turulmu? sayfalarda sergilenecektir.

6. Yar??ma Takvimi:

Son Kat?l?m Tarihi:                    17 ?ubat 2013
Jüri De?erlendirmesi:            19 ?ubat 2013
Sonuçlar?n Duyurulmas?:      20 ?ubat 2013
Sergi Tarihi:                                23 ?ubat – 9 Mart 2013

7. Jüri:

Ozan Bilgeseren – M.Sinan Üniversitesi Foto?raf Bölümü Ba?kan Yard?mc?s?
Delizia Flaccavento – Yeditepe Üniversitesi Foto?raf Bölümü Ö?retim Üyesi
Serhat Taykutgül – Foto?rafç?
Tahir Y?ld?z- Foto?rafç? – Fotografium.com
Mert Gündo?du- Foto?rafç? – CanonTurk.com
?lker Laçalar- Foto?rafç? – TurkNikon.com
Alp Berri Ariti – Foto?rafç? – Lukapu.com

8. Yay?n ve Telif Hakk?:

Yar??mada sergileme ve Ödüle lay?k olarak görülen eserler, Fotografium.com ve/veya Canonturk.com  ve/veya Turknikon.com ve/veya Buyaka Al??veri? Merkezi taraf?ndan kitap, reklam, bro?ür, afi?, posta kart?, web sayfas? ve benzeri bas?l? ticari ve ticari olmayan yay?nlarda foto?rafç? ad? belirtilmek ko?uluyla kullan?labilir.  Ancak bu hak üçüncü ?ah?slara devredilemez.

9. ?leti?im:
Fotografium.com
0 212 511 99 44
info@fotografium.com

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
12 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53