Farkl? lenslerin ayn? odak uzakl?klar? hakk?nda | Fotoğrafçılık Eğitimi | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Farkl? lenslerin ayn? odak uzakl?klar? hakk?nda
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
21/01/2012
23:10
Avatar
Misafir
Guests

merhaba ?u konuda yard?m almak istiyorum:diyelim ki elimde 2 tane lens var.biri 18-105 di?eri ise 35mm sabit.?imdi 18-105’li?i 35’e getirip yap?lan çekimle 35’lik sabit ile yap?lan çekimin fark? ne olur? e?er mümkünse bunu 2 foto?rafta gösterir misiniz? (her iki durumda da diyafram,iso,enstantene de?erleri ile çekilen konum ve çekilen konunun yeri ayn?)

21/01/2012
23:41
Avatar
Misafir
Guests

?imdi mobilde oldu?um için örnek koyam?yorum ancak ?unu yazabilirim.Aradaki en büyük fark optik element say?s?.Bir lens içinde nekadar az optik varsa okadar daha iyi görüntü elde edilir.Prime lensler sadece tek bir aral??a sabit olduklar? için az optik elemen bar?nd?r?rlar içlerinde.Bu nedenle çok daha kalitelidirler.

21/01/2012
23:53
Avatar
Misafir
Guests

Bu arada imzan?za bir isim yazarsan?z iyi olur hepimiz için 🙂

22/01/2012
00:06
Avatar
Misafir
Guests

uygun bir zamanda foto?raf ile de gösterirseniz çok mutlu olurum,bir de lenslerdeki optik elemanlar?n azl??? daha iyi sonuçlar ortaya koyuyorsa zoom lenslerde en büyük ve en küçük odak uzakl??? aras?nda uygun bir kat yada oran var m?d?r ((teleobjektifler baz?nda)) çünkü geni? aç?l?larda bu kat 2-2.4 gibi, kitlerde ise daha da büyüyor.

22/01/2012
11:26
Avatar
Misafir
Guests

Hocam direk foto?raf üstünde kalite olarak bulamad?m ancak bu çizelge durumu aç?kl?yor

Solda Nikon 35mm F.18 D300 üzerinde sa?da Nikon 18-55 Kit Lens D300 üzerinde

Odak uzakl?klar? sabit 35mm diyafram F5.6

[Image Can Not Be Found]

Shaprness yazan k?s?mdaki fark hemen belli ediyo kendini.Pirme lens çok daha keskin bir görüntü sunuyor.Tabi buda do?al olarak imaj kalitesini olmulu etkliyor  🙂

22/01/2012
13:55
Avatar
Misafir
Guests

35’li?in  keskinlik de?erleri gerçekten de grafikte belli ediyor kendini fakat kit’teki k?rm?z? ve çiyan  sapmas?n?n prime’a göre daha az olmas?n? anlamland?ramad?m.

22/01/2012
14:26
Avatar
Misafir
Guests

Peki ben bir soru soray?m, bunu bilmedi?im için soruyorum. 55-200 ve 18-200 her ikisinin de uzakl??? ayn? aradaki fark nedir? ?ki lenste telezoom de?ilmidir?

22/01/2012
15:20
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Burock link=topic=377.msg1907#msg1907 date=1327242366]
Peki ben bir soru soray?m, bunu bilmedi?im için soruyorum. 55-200 ve 18-200 her ikisinin de uzakl??? ayn? aradaki fark nedir? ?ki lenste telezoom de?ilmidir?

Aralar?nda sadece MM de?eri bak?m?ndan fark var.Onun harici iki lenste zoom lens  😉

22/01/2012
18:41
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=377.msg1911#msg1911 date=1327245625]
Aralar?nda sadece MM de?eri bak?m?ndan fark var.Onun harici iki lenste zoom lens  😉

Cevap için te?ekkürler, hangisi büyüktür? Bu iki lensten birini tercih edece?imde 18/200vr’nin fiyat? el yakan cinsten o yüzden san?r?m 55-200 almak daha mant?kl? olacak.

22/01/2012
18:54
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Burock link=topic=377.msg1923#msg1923 date=1327257670]
[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=377.msg1911#msg1911 date=1327245625]
Aralar?nda sadece MM de?eri bak?m?ndan fark var.Onun harici iki lenste zoom lens  😉

Cevap için te?ekkürler, hangisi büyüktür? Bu iki lensten birini tercih edece?imde 18/200vr’nin fiyat? el yakan cinsten o yüzden san?r?m 55-200 almak daha mant?kl? olacak.

Hangisi büyüktür derken zoom seviyesini sordunuz san?r?m.18-200 daha fazla yak?nla?ma sa?lar 55-200’e göre.Bunu nedeni birinin 18 den di?erinin 55’den ba?mas?d?r.Yoksa 200mm ikisininde ayn? maksimumu de?er .

18-200 yerine 55-200 çok çok daha mant?kl? bencede 🙂

07/03/2012
20:57
Avatar
Misafir
Guests

Öncelikle lensleri de?erlendirirken  zoom aral?karl? fokal de?erleri ile kesinlikle de?erlendirmeyin. lenslerde fark? yaratan içinde kullan?lan materyallar?n kalitesi ile ölçülür.
örne?in ilk soru soran arkada? ?n  dedi?i 35 mm prime bir lensle  bir zoom lensin 35 mm ise çekilen foto?raf aras?nda ne fark vard?r?

bunun cevab? okadar çokki öncelikle ikiside 35 mm oldu?u için iki fotograf?n kadraj?da ayn? olur bunda bir fark olmaz.

kullan?lan zoom lens örne?in nikon 24-70 olsun  di?eride 35 mm 1.8 g

iki foto?raf?n kalitesi aras?nda çok fark olmaz hatta 24-70 belki daha bile iyi olabilir yani lensin içindeki materyal say?s? azl??? çoklu?u ile çokda alakal? de?il ama bu birazda foto?rafda ne bekliyorsunuz?
24-70 de max diyafram aç?kl??? 2.8
di?erinde 1,8 iki lenside max diyafram aç?kl??? ile ayn? aç? ve mesafeden ayn? odak noktas?n? kulland???n?zda 35 mm 1.8 de bokeh di?erine göre daha fazla olacakt?r. ama f4 lerde falan 24-70 al?r gibime geliyor. ama 18-55 ile kar??la?t?rd???n?z zaman tabiki 18-55 di?erine göre kötü ç?kacakt?r ama bunun nedeni zoom lens olmas? vs de?il. lensin kit olarak uygun fiyatl? piyasaya sürülebilmek amac? ile yap?ld??? için optik elemanlerinin çokda kaliteli olmamas?d?r.

ama 35 mm 1.4g ozaman i? de?i?ir nede? çünkü 35 1.4 g nin içinde kullan?lan optik elemanlar 1.8g ye göre çok daha kaliteli.

k?sacas? bunu  herlens için ayr? ayr? de?erlendirmek gerekir genelleme prime lensler zoomlenslerden herzaman daha kalitelidir demek veya içinde daha az materlyal olan lensler  diye genellemek yanl?? olur.

burock arkada??m?n sorusuna gelince asl?nda yukar?da biraz onada cevap vermi? oldum lensler odak uzakl?klar?na göre de?il içeri?inde kullan?lan optik elemanlar?n kalitesine göre fiyatlar? olur.  55-200 üretiminde kullan?lan elementlerle 18-200 dekiler ayn? de?il ama 18-200 deneme amaçl? kullanm??t?m optik olarak çok üst düzey bir lens olmamas?na ra?men çok geni? bir fokal aç?kl??a sahip oldu?u için genel amaçl? amatörlerin beklentilerini fazlas? ile kar??lamas?ndan dolay? fiyat? yüksek oluyor. ben olsam illahaki telezoom lens ihtiyac?n?z varsa biraz daha para biriktirip hiç olmazsa sigman?n falan ikinci el 70-200 f2.8 bir lensini alman?z? tavsiye ederim.

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
13 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53