5100 mü 3200 mi ? yard?m lütfen. | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
5100 mü 3200 mi ? yard?m lütfen.
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
11/09/2013
17:47
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 6
Member Since:
10/09/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Merhaba arkada?lar.
?lk kez DSLR bir makine alaca??m.Karar?m? da Nikon dan yana kullanaca??m  🙂 yaln?z fazla bir bilgim yok. Bu tip sorulardan b?km?? olabilirsiniz  🙂 ama ciddi olarak pek bir bilgisiz oldu?um için yard?ma ihtiyac?m var.
Bütçe olarak da dü?ündü?üm iki model var 3200 ya da 5100.
?imdi bildi?im 5100 daha eski ve 3200 den üst segmentte bir makina. Fiyat olarak ?uan hemen hemen ayn? durumdalar.
Hangisini tercih etmeliyim bilmiyorum ?
Merak etti?im birkaç ?ey var.
1) Çok büyük bask?larda foto?raflar almayaca??m. Normal boyutlarda bask? ald???m zaman 3200 ün 24MP si handikap olur mu ? Resmin kalitesini kötü etkiler mi ?
2) 3200 ün i?lemcisi 5100 den daha yeni ve üst seviye. Ne gibi farklar var aralar?nda ?
3) DSLR ?n LCD lerinde resimler çok daha kaliteli gözükürken, bilgisayarlarda daha kötü gözüküyor. Bunun sebebi de bilgisayar?n ekran çözünürlü?ünün DSLR ?n kadar iyi olmamas?ndan. Peki bask? al?nd??? zaman nas?l durum ? PC de ki gibi mi DSLR da ki gibi mi olur ?

Bu makinelerin önüne 18-55 VR ile 55-200 VR al?p uzun bir zaman kullanmak istiyorum. Yard?m?n?z? rica ediyorum.

11/09/2013
17:59
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Merhaba
Ben ?ahsen makinelerin kar??la?t?rmalar?n? yapmad?m ama sizin sorular?n?za göre cevap veriyim.
1) 24mp olmas?n?n bask?da herhangi bir handikap? olmaz.
2) ??lemcisinin iyi olmas? daha h?zl? ve daha kaliteli makine demektir.
3) Makinenin LCD çözünürlü?ü bilgisayarlardan daha iyi olabiliyor bask? ald???n?zda bilgisayardaki görüntüyü referans alman?z gerekir.

12/09/2013
06:31
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 53
Member Since:
09/05/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Merhaba Do?an sorular?n?n cevaplar?n? vermi? zaten bende ek olarak 5100 güzel makina fakat bütce olay?n? biraz zorlar?m dersen 5200 tercih edilebilir. Yok ben 2 makina aras?nda kald?m diyorsan bana göre 3200 daha a??r bas?yor 🙂

12/09/2013
15:57
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 6
Member Since:
10/09/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Yan?tlar için te?ekkürler. ?kisi de saniye de 4 kare çekiyor ama i?lemcileri farkl?. ??lemcinin resimlerin kalitesinde önemi var m? yoksa bunun için sensör büyüklü?ü mü önemli ?
3200 expeed 3 , 5100 expeed 2 fakat 5100 ün sensörü daha büyük. Hangisi ile daha iyi resimler elde edebilirim ?
Bir de dönebilir lcd var 5100 de. Bundan dolay? soldaki dü?meler kald?r?lm??. Bu çok s?k?nt? olur mu kullan?rken ?

5200 beni biraz a??yor üstad?m. ?ki makine aras?ndan seçim yapaca??m ?

3200 ün 24 MP olmas? Wifi özelli?i var bir de i?lemci expeed 3
5100 sensörü daha büyük dönebilir lcd var. HDR var bir de.

karars?z?m.

12/09/2013
17:36
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 53
Member Since:
09/05/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Yard?mc? olabilmek için tekrar bir ara?t?r?p bilgilerimi tazeledim.. 3200 gerçekten çok güzel bir makina fakat 5100 le hemen hemen ayni fiyat.. 24.2 MP olmas? çok fazla bir?eyi ifade etmiyor Wi-fi olay?na gelince de dahili Wi-fi olmad??? için harici almakda çok mant?kl? gelmiyor. Senin için en do?ru karar bana göre Nikon D5100 olacakt?r.

12/09/2013
18:10
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 11
Member Since:
04/07/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

bende ayn? ikilemde kalm??t?m ve ürünü ald???m yerdeki nikon görevlisi  5100 tavsiye etti ?imdi kullan?yorum ve çok memnunum

12/09/2013
18:33
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 6
Member Since:
10/09/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

5100 ü al?p keyfime bakay?m o zaman  🙂 çok fazla ara?t?r?nca (bir de pek anlamay?nca) insan?n hevesi de kaç?yor.
Önüne 18-55 vr ile 55-200 vr almay? dü?ünüyorum.
Tavsiye edece?iniz lens var m? ?

12/09/2013
18:37
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Sensöz boyutlar?n?n ikisininde ayn? olmas? laz?m ikiside DX gövde.
??lemci foto?raf kalitesini etkilemez dedi?im gibi makine daha h?zl?d?r sadece + tabiki yeni teknolojidir.

Benim seçimimde 24mp, expeed 3 i?lemci ve soldaki butonlar?n olmas?ndan dolay? D3200 den yana olurdu.
24mp le foto?raf çekti?inizde crop yapmak istedi?inizde daha tatminkar sonuç al?rs?n?z, expeed 3 i?lemci hem daha h?zl? hem yeni teknoloji, ekran?n solundaki butonlar ise kullan?m kolayl??? sa?l?yor.

D5100ü seçmemek için sebeplerim ise 3 poz çekip bilgisayarda çok güzel HDR lar zaten yapabilirsiniz, dönen ekrana ben hiç bi zaman ?s?namad?m hatta 3 y?ld?r D90 kullanmama ra?men o ekrandan daha bir kere bile foto?raf çekmedim, sensörü daha büyük demi?siniz ama burda bi yanl??l?k olmas? laz?m ilk ba?tada belirtti?im gibi iki makinede DX gövde ikisininde sensörünün ayn? olmas? laz?m biri DX biri FX olsayd? o zaman FX olan?n sensör büyük olurdu.

12/09/2013
19:00
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 6
Member Since:
10/09/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Sensörü büyük derken sensör boyutunu demek istemi?tim.

Çok iyi anlamad???m için kafam çok kar???k alm??ken de iyisini al?y?m istiyorum bütçem el verdi?i ölçüde. Al?p biraz i?in içine girdikten sonra "Ah ke?ke di?erini seçseydim" demek istemiyorum.

Soldaki butonlar benimde kafam? kar??t?r?yor. Biri ISO tu?u di?erleri nedir acaba ? Pratikte çok laz?m oluyor mu ? Bir de 5100 de hiç mi bulunmuyor bu tu?lar ?

?kisi de saniye de 4 kare çekiyor.Daha h?zl? derken aç?l?? kapan??, resmi ön izleme-i?leme falan m? oluyor ?

12/09/2013
19:37
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Sensör boyutlar?na google dan bakt?m 0.5mm 0.1mm lik anla??lam?yacak farklar var oda sorun de?il ikiside DX gövde olarak geçiyor sonuçta.

D3200 de yanda bulunan butonlar yukardan a?a?? do?ru ; Play(fotograf gösterimi)-Menu-Zoom in-Zoom out-?nfo(burdaki zoom butonlar? play tu?una bas?p foto?raflar? izlerken yak?nla?man?z/uzakla?man?z içindir, netlik kontrolu yapabilirsiniz yaklasarak)
Orada iso butonu yok san?r?m "?" yi iso sand?n?z. ?nfo tu?u lcd ekranda foto?raf çekmeden önce ayarlar?n?z gözükür(e?er vizörden bakarak çekiyorsan?z) info tu?u lcd ekrandak ayarlara girip de?i?tirmenize yard?mc? olur.

D3200 ün solunda yer alan butonlar D5100 de sa? tarafta yer al?yor, aç?kcas? ben kullan?m aç?s?ndan solda olmas?n? tercih ederdim ama bu benim kullan?m?ma göre uygun tabi sizin için belki sa?da olmas? daha rahat olucak.

13/09/2013
08:37
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 53
Member Since:
09/05/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Hemen hemen 2 makinada senin isteklerini yerine getiriyor yani + ve – olay? çok fazla yok D5100 biraz büyük ve a??r D3200 e göre , 55-200 lensle kullanmay?da dü?ündü?ünü var sayarsak çok hafif olmayacakt?r makinalar 🙂

Daha öncede dedi?im gibi D3200 bende biraz daha a??r bas?yor fakat senin yorumlar?n? okudu?umda da sana D5100 daha uygun olacak gibi geliyor bana 🙂 En güzeli ma?zaya gidip eline al iki makinay?da hangisi ho?una giderse onu al 🙂

13/09/2013
11:57
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 11
Member Since:
04/07/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=broburak link=topic=1478.msg10457#msg10457 date=1379012449]
Sensörü büyük derken sensör boyutunu demek istemi?tim.

Çok iyi anlamad???m için kafam çok kar???k alm??ken de iyisini al?y?m istiyorum bütçem el verdi?i ölçüde. Al?p biraz i?in içine girdikten sonra "Ah ke?ke di?erini seçseydim" demek istemiyorum.

Soldaki butonlar benimde kafam? kar??t?r?yor. Biri ISO tu?u di?erleri nedir acaba ? Pratikte çok laz?m oluyor mu ? Bir de 5100 de hiç mi bulunmuyor bu tu?lar ?

?kisi de saniye de 4 kare çekiyor.Daha h?zl? derken aç?l?? kapan??, resmi ön izleme-i?leme falan m? oluyor ?
banada sensör fark? oldu?u söylendi ama pek anlamad???m için bi?ey söyleyemem dönen ekran?n ise bazen çok yard?m? oluyor

13/09/2013
19:24
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 6
Member Since:
10/09/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

d5100 almaya karar verdim arkada?lar 😀 18-55 vr ve 55-200 vr ile birlikte teknolojik marketlerde ortalama 1900,00 lira civar?. çanta haf?za kart? da içinde. ?yi midir sizce fiyat ?

14/09/2013
06:14
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 53
Member Since:
09/05/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Garantili sat?? yapan sitelerden inceledim ?imdi 1900-2000 arasi 18-55 ve 55-200 lenslerle birlikte bence normal bir fiyat garantili ?ekilde karacasulu garantisi alt?ndaysa alabilirsin sahibinden gibi sitelerde ise bady ve 18-55 lens 1200 TL civar?nda 55-200 de 450-550 aras? gidiyor 1650 TL falan geliyor ki 250 TL için risk almaya gerek yok bana göre 🙂

14/09/2013
10:42
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 6
Member Since:
10/09/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Bende aynen öyle dü?ünüyorum. Büyük marketlerden bir tanesinden Karacasu garantili alaca??m. yard?mlar?n?z için te?ekkürler herkese.

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
5 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53