D5100 ile ilgili s?k?nt?m | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
D5100 ile ilgili s?k?nt?m
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
26/02/2013
07:26
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 4
Member Since:
26/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Selamlar;

Foto?rafç?l?ktan anlamam, ama ara?t?rma yapmaya yeni ba?lad?m. Ürünlerimizin (ayakkab?) foto?raflar?n? çekmem gerekiyor. Nikon Coolpix S2500 gibi kompakt bir makinem vard?. Ürün foto?raf? çekmek için, D5100 ald?m (18-55 lens ile). Ancak, kompakt makinede çekti?im kadar?n? bile bulamad?m daha. 2 gündür u?ra??yorum. Lens mi yanl??, ayarlar m???

I??k sistemimde ar?za var diyemem. Ürün çad?r?m var bir tane. I??k gayet homojen, parlayan nokta yok, karanl?k bölge yok. Parafla? kullanman?n gereklili?inden bahseden çok ?ey okudum ama, çok ta aman aman profesyonel foto?raflar gerekmiyor. Katalog yapmayaca??m. Yorumsuz, do?ru renklerle, net bir foto?raf almam gerekiyor o kadar. Ar?iv niyetine.

Çözümü nereden aramaya ba?lamal?y?m??

Sayg?lar…

26/02/2013
11:32
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

ne umdum ne buldum? 🙂 nas?l bir kalite al?yorsunuz ve almak istiyorsunuz bilemiyorum ama d5100 ile bir kompakt kameradan alaca??n?zdan çok daha iyi fotolar ç?kar.. makineyi tripot ile sabitliyor musunuz?

makineyi bir ?ekilde sabitleyin, üstündeki mod kadran?ndan P moduna al?n, iso 100 e getirin, foto?raf? çekerken makineyi mümkün mertebe titretmeden bas?n deklan?öre(foto?raf çeken dü?me),  P modu ve iso yu nas?l ayarlayaca??n?z kullan?m klavuzunda yazar.
asl?nda bakt?n?z m? bilmiyorum ama makine içerisinde haz?r modlar var, gece çekimi, manzara, makro, portre bu haz?r modlar? da kullanabilirsiniz, makro modu sizin i?inizi görür gibime geliyor. modlar? nas?l de?i?tirece?inizi yine kullan?m klavuzundan ö?renebilirsiniz. 🙂
birde lens otofokus yap?yor mu, bulan?k fotolar alm?yorsunuz de?il mi? 🙂

bu söylediklerim size çok basit geliyorsa ve bunlar? zaten yapt?m diyorsan?z, düzene?in fotolar?n? ve örnek foto eklerseniz daha detayl? yard?mc? olabiliriz.

26/02/2013
13:46
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 4
Member Since:
26/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Demek istedi?im; SLR makine ile fark yaratmak çok zor bir i?se, geri vereyim gitsin.

Tripod kullan?yorum, elimi titretmemek için 2sn gecikme ile çekim yap?yorum, otofocus ta yap?yorum. San?r?m esas derdim flu görüntü. 

DSC_0235Image Enlarger

Bunun gibi ?eyler ç?k?yor.

Sayg?lar…

26/02/2013
14:25
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

bulundu?um yerde flickr bloke oldu?u için bakam?yorum ekledi?iniz fotoya ak?am bakabilirim ancak 🙂 ama tripota sabitledi?iniz halde flu ç?k?yor ise fokusla ilgili bir problem var demektir.

26/02/2013
16:46
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 4
Member Since:
26/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

A?a??da yazd???m gibi bir ayar mant??? do?ru mudur yanl?? m?d?r??

M modunda, ISO 100, WB Auto konumundayken, ileti?im kablosu bilgisayara ba?l?yken ç?kan ekranda, obtüratör h?z?n? (san?r?m) ayar kadran?ndan de?i?tirebiliyoruz. Çekim çad?r?na koydu?um nesnenin rengine göre, s?f?r?n sa??na veya soluna do?ru bir gidi?at oluyor. Ben s?f?rdan pozitife do?ru 3 veya 4 t?k ayarlad???m zaman, ürün foto?raflar? do?ruya yak?n ç?k?yor.

Komik geliyor yazd???m ?eyler yaa!!!  ;D

26/02/2013
19:30
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

M modunda kontrol tamamen sizde oluyor, diyafram en aç?kta ise istedi?iniz keskinli?i elde edemiyor olabilirsiniz, diyafram de?erini F5.6 / f8 de?erine çekin, malum kit lens. yanl?? anlamad?ysam pozitife do?ru 3-4 t?k gitmeniz fazla pozlama yap?yor oldu?unuza i?aret ediyor, gere?inden fazla art?r?yorsunuz de?erleri.

benim önerilerim ?öyle:
1. A modu kullan?n diyafram? F/8 e  ayarlay?n, estantaneyi makine kendisi ???k ölçüm sistemine göre bir de?er verecek. makine tripot üzerinde ve aynen dedi?iniz gibi 2sn sonra çekime ayarlay?n.
2. Kaç mm de çekim yap?yorsunuz bilmiyorum ama kit lens ile  35mm yeterli
3. manuel fokus yap?n.  biraz daha kas?p fokusu da manuel yapmay? ö?renebilirsiniz, önünüzde kocaman duran bir ayakkab? var sonuçta.. 🙂 rahatl?kla netleyebilirsiniz. makineyi manuel fokusa al?p ayakkab? tamamen net oluncaya kadar lensin netleme halkas?n? çevirmeniz yeterli
4. hangi resim modunu kullan?yorsunuz?  vivid, portre, manzara vs. yazar burada da farkl? resim modu seçerek denemeler yapabilirsiniz, vivid seçin mesela, ç?kan sonuca bak?n 🙂
5. beyaz ayar?n? da elle yap?n diyece?im ama fazla yüklenmekte istemiyorum  😀  ;D

26/02/2013
19:44
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

?u da var, makine üzerindeki +/- butonu var ya ona basarak kadran? çevirirseniz 1-2 t?k + de?er fazla pozlamaya ayarlayabilirsiniz makineyi, ama 4 t?k biraz fazla geldi bana..

27/02/2013
07:56
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 4
Member Since:
26/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

T?k konusunda hak verdim size. Hatta s?f?rda çekiyorum. Arka plan?n beyazl??? için iyi oluyordu 3-4 t?k ama, ürünü bozuyormu?um. Fotolar? çektikten sonra photoshopta crop yap?p, layer-new adj. layer-levels menüsünden arka plan? beyaz yap?yorum.

M modunda kalmak daha iyi olacak gibi geldi. Obtüratör h?z?n? ayarlamak ho?uma gitti  ;D

Ama sizin dedi?inizi de denedim. Önce A ya gelip F de?erini ayarl?yorum, sonra da M ye gelip çekim yap?yorum.

Fokus konusunda belli ki makine benden daha becerikli. Otomatik modda devam ?imdilik  :-[

Bir iki ?ey ö?renince hemen profesyonel beklenti içerisine girmeyim. Kervan yolda düzelir hesab?, ?imdilik bu ayarlar ile çekim yapaca??m. Geli?im bir süreçtir nas?l olsa.

Ama, çok te?ekkür ederim. Bu gibi sorulara cevaplar, "git profesyonel birine o çeksin" gibi oluyor.

Yard?m güzel oldu.

??ten anlamay?p, sürekli ???k alt?nda ürün foto?raf? çekmek isteyenler, bu ayarlar? bir denesinler.

27/02/2013
08:27
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 11
Member Since:
26/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=i_pehlivan link=topic=1057.msg7877#msg7877 date=1361951774]
T?k konusunda hak verdim size. Hatta s?f?rda çekiyorum. Arka plan?n beyazl??? için iyi oluyordu 3-4 t?k ama, ürünü bozuyormu?um. Fotolar? çektikten sonra photoshopta crop yap?p, layer-new adj. layer-levels menüsünden arka plan? beyaz yap?yorum.

M modunda kalmak daha iyi olacak gibi geldi. Obtüratör h?z?n? ayarlamak ho?uma gitti  ;D

Ama sizin dedi?inizi de denedim. Önce A ya gelip F de?erini ayarl?yorum, sonra da M ye gelip çekim yap?yorum.

Fokus konusunda belli ki makine benden daha becerikli. Otomatik modda devam ?imdilik  :-[

Bir iki ?ey ö?renince hemen profesyonel beklenti içerisine girmeyim. Kervan yolda düzelir hesab?, ?imdilik bu ayarlar ile çekim yapaca??m. Geli?im bir süreçtir nas?l olsa.

Ama, çok te?ekkür ederim. Bu gibi sorulara cevaplar, "git profesyonel birine o çeksin" gibi oluyor.

Yard?m güzel oldu.

??ten anlamay?p, sürekli ???k alt?nda ürün foto?raf? çekmek isteyenler, bu ayarlar? bir denesinler.

Sizin sorunuz sayesinde biz de bilgilerimizi artt?r?yoruz. Te?ekkürler

27/02/2013
09:24
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

i?inize yaramas?na sevindim, asl?nda M modunda da f/diyafram de?erini de?i?tirebiliyorsunuz, ama A moduna geçip de?i?tirerek çözümü bulmu?sunuz,  photoshop da kullan?yorsan?z zaten olay bitmi?tir 🙂 photoshop ta image > adjustment > color balance ayar? var, ayakkab?n?n rengine göre burada da ayarlamalar yapabilirsiniz..

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53