== Forumun Tan?t?m? == | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
== Forumun Tan?t?m? ==
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
18/12/2011
23:06
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Forumun reklam? yada tan?t?m? için herhangi bir çal??ma varm? acaba.Türkiyede belki milyonlarca nikon kullan?c?s? var.Daha fazla ki?iye nas?l ula?abiliriz.Bu konuda fikir payla??mlar? yapal?m burada  🙂

Kendi ad?ma nikon gruplar?n?n en aktifinin bulundu?u donan?mhaberde siteyi duyurmaya çal???r?yorum  8)

18/12/2011
23:42
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=288.msg667#msg667 date=1324249600]
Forumun reklam? yada tan?t?m? için herhangi bir çal??ma varm? acaba.Türkiyede belki milyonlarca nikon kullan?c?s? var.Daha fazla ki?iye nas?l ula?abiliriz.Bu konuda fikir payla??mlar? yapal?m burada  🙂

Kendi ad?ma nikon gruplar?n?n en aktifinin bulundu?u donan?mhaberde siteyi duyurmaya çal???r?yorum  8)

bana soracak olursan?z di?er forumlardan tan?d???n?z bilgili ve ara?t?rmaya merakl? arkada?lar? özel mesaj ile buraya davet edebiliriz. ben fotokritikteki bir kaç arkada?a mesaj att?m. asl?nda say? de?ilde payla??m yapan insanlar?n kalitesi daha önemli bu durumda. bütün konular bir süre sonra geyi?e ba?l?yorsa ve amac?ndan sap?yorsa forumun kalitesi dü?üyor. bunu bir çok forumda rahatl?kla gözlemleyebilirsiniz.

19/12/2011
03:05
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 11
Member Since:
18/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

özel mesaj yoluyla reklam yapma durumunda ceza alma ihtimaliniz var. iyi niyetle yap?yor olsan?z da, bir üyenin ?ikayeti üzerine özel mesajla farkl? site reklam? yapmaktan ucurabilirler 🙂 dh’de olmasa dahi fk’da kesin olur bu.

ancak fk yönetiminden izin al?narak ayr? bir reklam konusu aç?labilir diye dü?ünüyorum.

19/12/2011
07:31
Avatar
Yönetici
Forum Posts: 53
Member Since:
10/10/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Zaman? gelmi? ve önemli bir ba?l?k. Özellikle @bymericin dedi?i gibi di?er noktalarda Nikon üzerine aktif olan ve benzer aktiviteyi burada da yapabilecek arkada?lar?n?za özel mesaj yoluyla ula?mak iyi olacakt?r.

Ve tabi http://www.facebook.com/turknikon be?enmeleri , takibi konusunda çevremizdeki ki?ilerden istekte bulunabiliriz.

19/12/2011
08:22
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 125
Member Since:
10/10/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Öncelikle sizin gibi de?erli, düzeyli ve foto?raf tutkunu arkada?lar? burada görmek bizim için en büyük kazanç. Herkes admin oldu?una bakmay?n 😉 😉 Asl?nda bu platformun sahibi ve yöneticileri sizlersiniz. Can arada yazm?? zaten adminler çok ortada gözükmüyor diye 😀
Bir yandan yo?un tempoda çal???p bir yandan da hep blog hemde forumu (hem de evi:) ) yönetebilmemiz bizim gibi ya?l?lar için pek kolay de?il. Asl?nda mant?kl?da de?il.

San?r?m en h?zl? yay?lma yöntemi sosyal platformlar ve bununda ?uan için babas? facebook ve twitter.
FK ya blog yaz?lar?n? göndermeye çal???yoruz. Geri dönü?leri fena de?il.
500px ve flickr da foto?raflara yorum yap?p (veya mesajlarla)oradaki arkada?lar?n varl???m?zdan haberdar olmas?n? sa?l?yoruz. Tam performansl? çal??am?yoruz ama fena da de?iliz. Burada sizlerin fikirleriyle yol alabiliriz.
Objektif fotonun sat?l?yor olmas? (http://forum.objektiffoto.com/…..17815.html) belki bizim için f?rsat olabilir. Burada kendimizi nas?l duyurabiliriz.

Bu arada biz adminleri merak ediyorsunuzdur 8) Hepimiz finans sektörüne yaz?l?m çözümü üreten bir firmada arkada??z. ?stanbul’da ya??yoruz. Bir ki?i hariç Nikon severiz:) Bizi bu i?e iten sebep Karfo Karacasulu’nun Nikon’la ilgili geli?meleri bizlere çok geç bildirdi?i gibi sitesinin güncel olmamas?. Birde dürüst olmak  gerekirse Canon’cu arkada?lar?n forum sitelerinde ne kadar çok aktif olduklar?n? görünce onlara imrenmek ve Nikon camias?na k?zmak yerine elimizi ta??n alt?na sokal?m dedik. Ard?ndan bir ö?le tatilinde kurmaya karar verip 2 ayda bu hale getirebildik.

Asl?nda yak?n bir zamanda hem hem tan??mak hem de foto?raf çekmek için bulu?maktan da mutluluk duyar?z. Bizim çekimler öncelikle yemek yemekten geçer bol bol gülüp arada da foto?raf çekeriz. Bu arada Can gelemezse de biz Can’a gideriz:))

19/12/2011
08:36
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=Crosshair link=topic=288.msg678#msg678 date=1324263904]
özel mesaj yoluyla reklam yapma durumunda ceza alma ihtimaliniz var. iyi niyetle yap?yor olsan?z da, bir üyenin ?ikayeti üzerine özel mesajla farkl? site reklam? yapmaktan ucurabilirler 🙂 dh’de olmasa dahi fk’da kesin olur bu.

ancak fk yönetiminden izin al?narak ayr? bir reklam konusu aç?labilir diye dü?ünüyorum.

bo?ver, beni fk dan atsalar ne olur atmasalar ne olur çok umrumda de?il, zaten orada bir yönetimin olup olmad??? bile belli de?il site allaha emanet devam ediyor.

bende erp sektöründe yaz?l?mc?y?m, microsoftun dynamics ax ürünü üzerinde yaz?l?m geli?tiriyorum.

19/12/2011
09:00
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 125
Member Since:
10/10/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=bymeric link=topic=288.msg684#msg684 date=1324283805]
[quote author=Crosshair link=topic=288.msg678#msg678 date=1324263904]
özel mesaj yoluyla reklam yapma durumunda ceza alma ihtimaliniz var. iyi niyetle yap?yor olsan?z da, bir üyenin ?ikayeti üzerine özel mesajla farkl? site reklam? yapmaktan ucurabilirler 🙂 dh’de olmasa dahi fk’da kesin olur bu.

ancak fk yönetiminden izin al?narak ayr? bir reklam konusu aç?labilir diye dü?ünüyorum.

bo?ver, beni fk dan atsalar ne olur atmasalar ne olur çok umrumda de?il, zaten orada bir yönetimin olup olmad??? bile belli de?il site allaha emanet devam ediyor.

bende erp sektöründe yaz?l?mc?y?m, microsoftun dynamics ax ürünü üzerinde yaz?l?m geli?tiriyorum.

FK konusunda ben de hem fikirim. Orada kimin ne yapt??? belli de?il. Herkes ?ikayetçi ama hala orada..Bir k?s?m ki?iler ticaret haneye çevirmi?ler bile…

19/12/2011
10:49
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 11
Member Since:
18/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

ha sitenin içini bilmiyorum 🙂 ben hiç tak?lmad?m oraya. bazen google aramalar?mda denk gelirse okuyorum. öyle diyorsan?z öyledir 🙂

19/12/2011
15:45
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Cevaplar için te?ekkürler.Forumun tan?tmak için neler yap?ld??? ö?renmi? oldu ve ho?uma gitti.Tebrik ederim. 😉

Bulu?ma konusunda ise ?zmir’e yolunuz dü?erse mutlaka beklerim  🙂

19/12/2011
22:20
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 46
Member Since:
15/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Öncelikle Selamlar Sh@rKs-PoWeR Can Hocam Donan?mhaber de her yerde reklam yap?yor . Ben de oradan görüp de aran?za kat?lanlardan?m."  Büyük?ehir Çal???yor  " deyip sonland?ray?m 🙂

19/12/2011
22:26
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline
20/12/2011
08:36
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 125
Member Since:
10/10/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Can ayn? zamanda Ege Bölgesi sorumlumuz:)

20/12/2011
08:52
Avatar
Yönetici
Forum Posts: 53
Member Since:
10/10/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Ho?geldiniz @OkanAtl?.

Eposta imzalar?, di?er forumlardaki imza k?s?mlar?nda küçük de?i?iklikler yap?labilir.

20/12/2011
12:20
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=ilker link=topic=288.msg752#msg752 date=1324370181]
Can ayn? zamanda Ege Bölgesi sorumlumuz:)

😉

20/12/2011
13:45
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 125
Member Since:
10/10/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=Crosshair link=topic=288.msg686#msg686 date=1324291763]
ha sitenin içini bilmiyorum 🙂 ben hiç tak?lmad?m oraya. bazen google aramalar?mda denk gelirse okuyorum. öyle diyorsan?z öyledir 🙂

105mm AI-S yi sat?yormu?sun s?k?ld?n m??  🙂 Fiyat? iyi dü?ünen arkada?lara duyurlulur vazgeçmeden al?n 8) 8)

20/12/2011
14:17
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 11
Member Since:
18/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=ilker link=topic=288.msg762#msg762 date=1324388700]
[quote author=Crosshair link=topic=288.msg686#msg686 date=1324291763]
ha sitenin içini bilmiyorum 🙂 ben hiç tak?lmad?m oraya. bazen google aramalar?mda denk gelirse okuyorum. öyle diyorsan?z öyledir 🙂

105mm AI-S yi sat?yormu?sun s?k?ld?n m??  🙂 Fiyat? iyi dü?ünen arkada?lara duyurlulur vazgeçmeden al?n 8) 8)

aynen öyle güzel fiyat. 300 liraya filan satanlar var 😀

öyle yat?yor kullanm?yorum pek. dursa da olur asl?nda, bazen çok i?e yar?yor ama kenarda yatan lens bat?yo bana 🙂

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53