Makineyi Kap?p Soka?a Ç?kmak | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Makineyi Kap?p Soka?a Ç?kmak
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
28/07/2013
11:37
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 37
Member Since:
13/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Belki bu ve buna benzer ?eyler konular aras?nda konu?ulmu?tur ama buna dair bir konu açal?m herkes tarz?n? anlats?n, benim gibi yeni arkada?lara da ???k tutsun istiyorum.

Makineyi al?p soka?a nas?l ç?kars?n?z. Yan?n?zda ba?ka neler al?rs?n?z. Nas?l foto?raf çekersiniz. Örne?in bankta birisi oturuyor izin ister misiniz direk basar m?s?n?z deklan?öre. Ne zaman hangi modda kullan?rs?n?z? ( Bana sokakta M kullanm?yor gibi geldi ço?u ki?i ondan soruyorum.)

Genel bu ?ekilde. Ben örnek olarak ba?layay?m isiterseniz. Ben makineyi arabamda sürekli gezdiriyorum ama izin almadan birilerini çekmek ay?pm?? gibi geliyor. ?zin istesem sonra foto?raf? istese eee o kadar iyi de?ilim. Ondan bu i?e giremiyorum. Bazen manzara vs. çekiyorum ama istedi?imi yapam?yorum. Ç?karken  genellikle s?rt çantamda ta??yorum makineyi e?er arabayla isem tripodum da araba da olur. Uzaktan kumandam ?arj cihaz?m sürekli çantadad?r. Onun d???nda öyle ayr? bir?ey yapm?yorum. Bir de telefonum da bir not sayfas? açt?m.(daha dün 🙂 ) yolda gezerken gözüme çarp?p da zaman olmad??? için falan durup da çekim yapamad???m yerleri not ediyorum. Birazdan bi aksilik olmazsa gençlik park?na gidece?im. Bakal?m neler ç?kacak orada baht?ma…

28/07/2013
12:52
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Ben d??ar? ç?karken s?rt çantama flash, lens, temizlik bezleri, uzaktan kumanda e?er geceye kal?caksamda tripod u al?yorum.
Sokakta gezerken a??rl?kl? olarak diyafram öncelikli mod kullan?yorum anl?k çekime denk gelirsem büyük kolayl?k sa?l?yor.
Ki?ilerin foto?raflar?n? çekerken daha hiç izin almad?m güzel bir komposizyonda gidip izin istedi?inizde hay?r derse ne olucak ? ziyanm? ediceksiniz komposiyonu ? E?er izin almadan çekmek ay?p olur derseniz yüzleri gözükmeyecek ?ekilde komposiyon yaratmaya çal??abilrsiniz.
Ben foto?rafa ç?karken arabayla ç?kmay? pek tercih etmiyorum arabay? en yak?n metrobüs-metro-tren durag?na b?rak?p toplu tas?may? terc?h ed?yorum cunku arabayla gezerken her yerde durmak mumkun olmuyor bide benim gibi fotograf cekmeye c?karken yan?n?za alkol al?yorsan?z arabay? h?c tavs?ye etm?yorum 🙂

31/07/2013
06:37
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 37
Member Since:
13/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Ay?pdan ziyade bilmiyorum hiç ya?ad?n?z m? ama buras? Türkiye ya?anabilir yani. "Ne çekiyorsun , sil onu , k?rar?m makineni" tarz? yakla??mlarla da kar??la?abilirim diye dü?ünüyorum. Geçen gün Ankara Gençlik Park? Lunapark’?nda çekim yap?yorum. Bu yar??malar oluyor ya. 3 vurursan hediye veriyor falan. Orada kendi arkada??m? çekiyorum. Adam televizyon musun sen çekme karde?im bir?ey yok burada diye huysuzlanmaya ba?lad? 🙂

31/07/2013
11:32
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 22
Member Since:
31/08/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Benim de hep arada kald???m bir konudur bu. Ki?ilik haklar? nedeniyle izin almak gerekir diye dü?ünüyorum ama izin al?p tekrar makine ba??na geçince de az önceki kompozisyonun yerinde yerler esiyor. O yüzden ne kadar ters dü?se de pek izin almadan çekiyorum. Hele ki böyle durumlarda 55-200üm çok i?e yar?yor 🙂

31/07/2013
16:44
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 37
Member Since:
13/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Yani sokakta dola??rken 55-200 kullan?yorsun o zaman ? Bir ?ey merak ediyorum. En az?ndan bilgim olsun da yar?n öbür gün problem ya?arsak bilelim. At?yorum bir bankta otobüs bekleyen birini çektiniz.
Ne hakla beni çekersin kimsin sen vs. bir sürtü?me oldu. Yasal olarak o foto?raf? silmek zorunda m?y?z? Veya suçlu olur muyuz ? Olay büyüdü diyelim…

01/08/2013
12:54
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 24
Member Since:
16/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

olay? büyütmeye gerek yok bence silinsin gitsin!

01/08/2013
13:13
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 22
Member Since:
31/08/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Bence de olay? büyütmeye gerek yok. Bakt?n?z bu durumdan ho?nut de?il gözünün önünde silin foto?raf? gitsin. Ama i?te böyle durumlarda 55-200ün çok faydas?n? görüyorum. Kimseyi ya da neyi çekti?im çok belli olmuyor uzak mesafeden 😀

01/08/2013
23:16
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 37
Member Since:
13/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Yani tabi oras? öyle sil gitsin u?ra?maya de?mez ama sadece bilmek istedim daha önce ara?t?ran falan varsa diye.

02/08/2013
06:38
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 53
Member Since:
09/05/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Merhaba bende makinam? sürekli yan?mda gezdiriyorum. Sokakda çok fazla insanlar?n yüzlerini çekmemeye çal?s?yorum.. Telif hakk? muhabbeti falan var ki?inin yüzü karede tam gözüküyorsa ondan mutlaka imzali izin pusulas? almak gerekiyor ki malesef insanlar?m?z bu tür ?eylere çok olumlu yakla?m?yorlar 🙂
Birgün çorbac?da 10 ya?lar?nda bir çocuk gördüm üstü ba?? boya içerisinde çok güzel bir kompozisyondu fakat çocuk fark edince makinay? a?lamakl? bir ses tonuyla " abi ne olur çekme beni.." demesiyle hayat sadece benim vizörden gördü?üm gibi olmad???n? dü?ündüm çekmi?tim fakat hiç bir yerde payla?mad?m ar?ivimde sakl?yorum..

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
11 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53