Nikon NIKKOR AF-S 35mm f/1.8G , AF-S 50mm f/1.8G (D5100) | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Nikon NIKKOR AF-S 35mm f/1.8G , AF-S 50mm f/1.8G (D5100)
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
13/04/2013
08:06
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
24/04/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Öncelikle ben Emre.. Uzun bir süre forumu takip edemedim daha önce mutlaka ayn? ikileme dü?en olmu?tur. Bu konu fazla tart???lan konulardan biri elbet, gerek bu forumda gerek ba?ka adreslerde benzerlerini okudum ancak bir karara varamad?m. D5100 makinem var. 18-55 ve 55-300 yan?na bir de prime lens eklemek istiyorum. Daha çok sokak/portre amaçl? çekimler yapmak için 35mm 1.8 veya 50mm 1.8 dü?ünüyorum.

Baz?lar? 50mm nin bokeh konusunda ve arka plan? flula?t?rmada daha ba?ar?l? oldu?unu söylüyor.
35mm ise bilindi?i üzere daha geni? aç?l? oldu?undan biraz daha kullan??l? gözüküyor gözüme.

Benim ö?renmek istedi?im bu iki lens aras?nda teknik aç?dan ne gibi farkl?l?klar var, bunlar foto?rafa nas?l yans?r? ?ki lensin de keskinlik vs. aç?s?ndan iyi olduklar?n? biliyorum fakat aralar?nda k?yaslama yap?labilir mi?

Bir de 52mm makro lensim ve birkaç tane,yine 52mm, filtrem var, 18-55 te kullan?yordum. 35mm nin filtre çap?n?n 52mm olmas? nedeniyle biraz daha yak?n geliyor. Yanl?? hat?rlam?yorsam primeler ters ba?land???nda gerçekten iyi sonuçlar verebiliyormu?. 35mm ve 50mm aras?nda ters ba?land???nda da bir fark olu?ur mu?

Benim akl?mda 35mm f/1.8G ve 50mm f/1.8D almak var. 50mm diyafram halkas? sayesinde ters ba?lad???mda da kolayl?k sa?layacak. Manuel fokusla idare ederim herhalde:)

K.bakmay?n konu acele yazd???mdan çok da??n?k oldu, biraz daha düzenli hale getiririm.

13/04/2013
10:26
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 37
Member Since:
13/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Merhaba , ben de bir di?er konuda prime lens hakk?nda karars?z kald?m. ?ahsen ben prime lensden sonra 50mm dü?ünüyorum. Geni? aç?l? çekimlerim de ?u a?ama da 18-55 in yetece?ini de?erlendiriyorum. Sonuçta ben prime lensi biraz daha porte ve tekil çal??malar için dü?ünüyorum. Kalite fark?n? ben de ö?renmek isterim birde spot ve garantili fiyat fark?n? bilen var m? acaba ?

15/04/2013
15:55
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
24/04/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Konu hakk?nda bilgisi olan arkada?lar bizi de ayd?nlat?rlarsa çok sevinirim, yak?n zamanda yurt d???ndan getirtme ?ans?m? kaybetmek istemiyorum.:)

16/04/2013
05:23
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

en do?rusunu siz bilirsiniz, ba?kalar?n?n söyledikleri sizi ba?lamas?n, iki objektifte bir ?ekilde i?inizi görür. benimde konu hakk?nda çok bilgim yok ama 35mm1.8 G almak daha mant?kl?. ileride 35mm yan?na 85mm nin gideri var.. 🙂 50mm al?san?z ikisinin ortas?  :- bir seçenekte al?p kullanmak, kullanamazsan?z satars?n?z.

16/04/2013
13:33
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
24/04/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

O zaman ?öyle bi soru soray?m:)

50mmG yerine 35mmG+50mmD almay? planl?yorum. 50mmD de AF u kullanamam. Manuel fokus bana çok problem ç?kart?r m?? Portre çekerken göze odaklanmada zorluk çekece?imi dü?ünüyorum…

16/04/2013
14:06
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Bende tercihimi 35mm f1.8g den yana kullan?rd?m.
35mm i ald?ktan sonra bence 50mm e gerek yok. 50mm e verece?iniz parayla belki bir tepe flash? alabilirsiniz portre çekimlerinde yard?mc? olabilir.

http://blog.fotografium.com/ni…..rettyPhoto
Burdaki foto?raflara göz att?m keskinlikte bokeh te gayet iyi bence.

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
14 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53