Su damlas? foto?raf? | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Su damlas? foto?raf?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
18/01/2013
14:19
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Aram?zda http://500px.com/MarkusReugels bu tarz su damlas? foto?raflar? çeken varm? ?
?nternette damla sistemi hakk?nda biraz ara?t?rma yapt?m nas?l bir sistem oldu?unu gördüm ama damlalar? otomatik olarak nas?l gönderdi?ini anlayamad?m varm? bilgisi olan ?

18/01/2013
14:48
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

tripotu makineyi, fla?lar? kurup ,  bir pet ?i?eyi delip veya damlal?k- gözdamlal??? vs. suyu damla ?eklinde dü?ürecek bir ?eyi yukar?da bir yere as?yorsunuz 🙂 damlalar?n dü?me an?na göre uzaktan kumanda kullanarak deklan?örü tetikliyorsunuz.
buradaki gibi foto?raflar? çeken adamlar?n genelde elektronik mekanizmalar? oluyor damlan?n dü?me an?na göre otomatik foto?raf
internette yüzbinlerce kaynak var, as?l trik fla?lar?-????? do?ru ayarlamak olsa gerek.

http://litartista.blogspot.com…..evels.html

18/01/2013
19:12
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Damlal?kla kurulan manuel setup ? bu hafta deniycem bakal?m nas?l sonuç ç?k?cak.
Verdi?iniz linkte 2. setupta beyaz ve siyah iki tane elektronik ürün var onlar nedir acaba ad?n? fln biliyormusunuz ? Damlalar? belirli saniyede belirli miktarda vermek daha iyi sonuç veriyor san?r?m.

19/01/2013
08:46
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

uzun süredir takip etti?im mainerin foto?raflar?n? buradan inceleyebilirsiniz:   geriden gelerek mainerin kurdu?u düzeneklere ve foto?raflara bakarak geli?imini görebilirsiniz. önce damlama usulü kullan?yor sonra sonra elektronik hiviz boarda geçiyor vs. foto?raflar geli?iyor zamanla, ?u anda eleman damlalar ile ?ekiller filan çizebiliyor 🙂

hiç damla foto?raf? çekmedim ama izledi?im foto?raflardan ç?kard?klar?m, ?effaf yerine mat bir kap kullanmak, suyu renklendirmek daha iyi ve izlenebilir foto?raflar?n ortaya ç?kmas?n? sa?l?yor.

kullan?lan ekipmanlar
http://www.flickr.com/photos/m…..584526683/

düzeneklerin evrimi :

http://farm4.staticflickr.com/3521/4558770972_6747f46026.jpgImage Enlarger

http://farm6.staticflickr.com/5250/5215791558_4ffeb2f6b3.jpgImage Enlarger

http://farm6.staticflickr.com/5002/5277531425_5ed5aeeceb.jpgImage Enlarger

http://farm5.staticflickr.com/4121/4736098487_f5160ff5db.jpgImage Enlarger

http://farm6.staticflickr.com/5178/5584526683_76d2de358c.jpgImage Enlarger

hiviz board : http://www.hiviz.com/kits/kits.htm

http://farm5.staticflickr.com/4114/4736716238_46f72b8298.jpgImage Enlarger

19/01/2013
11:56
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Adam baya profesyonel sistem kurmu? 🙂

20/01/2013
02:27
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Adam?n kurdu?u sistemler ve çekti?i foto?raflar gerçekten çok profesyonel.
Bir süre önce duman foto?raflar?na merak sard?m ve çok keyif ald?m, çok ilginç keyifli kareler ç?kt?. ?imdide damla foto?raflamak istiyorum damlal?klar? ald?m bu hafta san?r?m denemelere ba?l?ycam.
Bu tarz foto?raflarda dedi?iniz gibi suyu renklendirmek oldukça etkili oluyor birde su yerine süt kullananlarda var ( ak??kanl???ndan dolay? ) bende san?r?m sütle ba?l?ycam.
?n?allah bir kaç ?ekil ç?karabilirim damlalarla 🙂

17/02/2013
09:19
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

bende damlac?lara özendim sabahtan beri ugra??yorum damla çekmek için, henüz ortada bir ?ey yok .. 🙂 damlan?n ?iddetini ayarlamak zor oldu benim için, bakal?m becerebilirsem tecrübelerimi burada payla??r?m..  😀
video da çok basit bir ?ekilde anlatm??, adam po?eti deliyor damla damla ak?yor, ben deliyorum po?eti damla yerine sürekli ak?yor  ;D
How to photograph a splash of water – Week 52

17/02/2013
20:11
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Bende çok özeniyorum ama gerçekten zor i?.
Ben eczaneden 1 liraya sat?lan damlal?klardan alarak biraz deneme yapt?m ama malesef bir sonuca varamad?m :S

Damla yerine sürekli akmas?da çok iyimi? 😀

18/02/2013
15:03
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

çok sab?r isteyen bir i? kesinlikle, sab?r sab?r, erecektim dün 🙂 aksakall? d.d. gibi beyaz sakallar?m elimde asam dola?acam sand?m..  foto?rafa ilk ba?lad???mda damla foto?raflar?na bak?nca insanlar bununla da m? u?ra??yorlar ne kadar saçma diye dü?ünmü?tüm, halen de öyle dü?ünüyorum. 🙂 dün sabah sekizden ö?leden sonra üçe kadar deli gibi damla foto?raf? çekmekle ugra?t?m.
400 üzerinde foto var ama seçince 5-10 tane kalacak gibi , kurulumun da fotolar?n? çektim ç?lg?n tüyolar ile bu ba?l?kta payla?acag?m önümüzdeki günlerde, bizi izlemeye devam edin.. 🙂

direk jpgden küçültü?üm bir kareyi ekliyorum, çok fazla da oynayam?yorum photoshopta hemen bozuluyor :- sol üstteki karanl?k taraftaki noiselar ortaya ç?k?yor hemen

https://lh3.googleusercontent.com/-W-ewjWfqdx0/USI_atAS-4I/AAAAAAAABrs/Eug0HdAJrTQ/s550/tekdamla.jpgImage Enlarger

18/02/2013
15:30
Avatar
New Member
Members
Forum Posts: 2
Member Since:
10/01/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Bir amatör olarak her türlü öneri ve yap?c? ele?tiriye aç?k oldu?umu belirtmek isterim. Damla fotolar? çekmek gerçekten zahmetli. Onca düzene?i kurmak i?in en zor taraf? olsa gerek. 🙂

[Image Can Not Be Found]

[Image Can Not Be Found]

18/02/2013
18:05
Avatar
New Member
Members
Forum Posts: 1
Member Since:
07/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

zamaninda bende asagidaki linkteki gibi bir damla calismasi yapmistim daha iyisi tabi ki mumkun ben abartmadim  🙂

http://500px.com/photo/8627703

21/02/2013
13:00
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Öncelikle belirteyim ilk defa geçti?imiz pazar günü damla foto?raf? çektim,  o yüzden burada yazd?klar?m genel geçer do?rular olmayabilir, el yordam? ile ö?reniyor-uyguluyoruz baz? ?eyleri, bir i?i yaparken kimisi kestirme yoldan gider kimisi uzun yoldan, her yol bir macerad?r. 🙂

Damla fotosu için gerekli malzemeler

1. F?r?n tepsisi
2. Kalem (üzeride yaz? marka vs. olmas? daha bir i? görür)
3. Tripot
4. Foto?raf makinesi 🙂
5. Fla? (harici olmas? daha bir güzel olur)
6. Damla elde edece?imiz mekanizma

Damla fotosu çekmek için öncelikle damla ak?tan sistemi kurup istedi?imiz ?ekilde damla elde etmemiz gerekiyor. bu damla elde etme i?i size çok basit gelebilir, bende öyle san?yordum ba?lamadan önce delersin bir ?i?eyi/po?eti asars?n olur biter de?il mi? öyle de?ilmi?.
i?in içerisine illa ki fizik kurallar? giriyor, mesela alt?n? minicik deldi?im ?i?enin kapa??n? kapat?p ast?m bir süre damla elde ettim fakar bir süreden sonra art?k damlam?yordu, nedenini bir süre bulamad?m aç?kças?, etrafa bak?n?p çözüm ararken as?l? haldeyken ?i?enin kapa??n? açt?m bu seferde sürekli ak?yordu.. kapatt?m kapa??n?, bir süre damlad? sonra tekrar damlatmamaya ba?lad?, demek ki ?i?enin kapa?? kapal? iken içerideki hava ve su bas?nc? bir süreden sonra dengeleniyor ve art?k damlatm?yor, bu nedense bana çok ilginç geldi. 🙂 kapa?? aç?nca (san?r?m atmosfer bas?nc? oldu?u için) ?i?e bitene kadar içindeki suyu bo?alt?yordu. muhtemelen ilk okulda bunun deneyini yapt?rm?? ya da detayl? bir ?ekilde anlatm??lard?r..  Kapa?? aç?k b?rakt?m ve internette forumun birinde po?etin alt?na bant yap??t?rd???n? okumu?tum, bende bant yap??t?rd?m fakat bu seferde bant bir kaç noktadan s?zd?rd??? için f?r?n tepsisinin farkl? yerlerinde damlalar olu?uyordu, tek bir noktadan ak?tmas? için de önce ?i?enin alt?n? iyice kurulad?m, deli?i bantla s?k?ca kapat?p içerisinden kal?n bir  yorgan i?nesi geçirdim, i?ne deli?in çap?n? dü?ürüp suyun debisini azalatt? i?ne üzerinden akan damlalar tepsi üzerinde hep ayn? noktaya denk gelmesini sa?lad?.
damla için po?etin içine su doldurup kullanmak bana daha kontrolsüz geldi?i için sadece bir po?etle deneyip sonra b?rakt?m, po?et i?ine hiç bula?mad?m yani. damla mekanizmas? için bütün bu saçma i?lerle u?ra?may?p gidip eczaneden serum ?i?esi ve ucundaki lastik kablo z?mb?rt?s?ndan al?p damla ?iddetini bile ayarlayacak ?ekilde kullanmak belkide en güzeli. ama insan?n kendisinin u?ra??p yapmas? da ayr? bir zevk veriyor.. 😛

teknik olarak:
elimde harici fla? olmad??? için kafa fla?? kulland?m, ???k direk f?r?n tepsisine vurup her yan? parlatmas?n diye fla??n altk?sm?na a4 ka??d?n? ikiye katlay?p yap??t?rd?m.
Makine manuel modda iken, fokusta manuel de. kafa fla?? ile en çok 1/160 estantane verdi?i için mecburen bu de?eri ve diyafram olarak  genelde f5.6,f8 kulland?m.
kit objektif kulland?m, macro objektif kullan?l?rsa daha yak?n ve keskin sonuçlar almak aç?s?ndan daha iyi olur.

lensi manuel kulland???m?z için sürekli kalemi kullanarak manuel netleme yapmak gerekiyor, kalemi bir elle damlayan yere koyup di?er elle lensin netleme halkas?n? de?i?tirmek gerekiyor, makineniz liveview da olsun bu i?lemi yaparken.. 🙂 yoksa çok zor

Suyun üzerinde yans?y?p de?i?ik renkler olu?tursun diye fon ka??d? kullanabilirsiniz, bu fon ka??d? çekilen foto?raf?n atmosferini tamam? ile de?i?tiriyor, hatta mutlaka kullan?n. evde k?rtasiyelerde sar? ve k?rm?z? el i?i ka??tlar? vard? onlar? kulland?m. a?a??da fonlu ve fonsuz foto?raflar kar??la?t?rmas?na bakabilirsiniz.

damla foto?raf? için kurulum:
evli iseniz mutfa??n ortas?nda böyle bir i? ile ugra?man?z muhtemelen e?iniz taraf?ndan ho? kar??lanmayacakt?r önceden belirtelim 🙂 ailenizle ya??yorsan?z anneniz filan evde yokken giri?in bu i?lere, dayak yersiniz 🙂 bir ara f?r?n tepsisi çok doldu bo?altay?m dedim, nas?l olduysa art?k bütün tezgah su içinde kalm?? en uzak yerlerine kadar, halbuki ben çok kontrollü çal???yordum  ::) yok ben ortal??a döküp saçmam demeyin, yan?n?zda bir kaç havlu ve hunharca ?slatabilece?iniz bezleri bulundurun illa ki.

(bu kadar uzun yaz?lar? zaten pek çok insan okumayaca?? için daha fazla uzatmadan fotolara geçelim 🙂 )

tepsi, kalem, tripot, çaydanl?k, su damlatan ?i?e, içilmi? kahvalt? sonras? keyif kahveleri (konu d???)
çaydanl???n çok önemli bir fonksiyonu var, yukar?daki ?i?edeki su azal?nca-bitince ?i?eyi yerinden ç?kar?rsan?z her?eyi ba?tan ayarlaman?z gerekiyor. ?i?ede su biterse mümkün mertebe ?i?eyi fazla oynatmadan tekrar çaydanl?k kullanarak doldurun:
https://lh5.googleusercontent.com/-wKsPa7ZzCik/USYT0bCPBFI/AAAAAAAABuc/mK01DTr8BL4/s563/damla_kurulum2.jpgImage Enlarger

ç?lg?n damlama mekanizmas? yak?n çekim:
https://lh4.googleusercontent.com/-KHbnSbZO10M/USYTzLppOqI/AAAAAAAABuM/156wF13_JBY/s550/damla_kurulum1.jpgImage Enlarger

Fon kullanmadan yap?lan çekim:
https://lh4.googleusercontent.com/-oYXNGReccE4/USYTzF9XrhI/AAAAAAAABuI/oz9ps0gpMVc/s880/P1013712_fonsuz.jpgImage Enlarger

Fon kullanarak yap?lan çekim: (fonun su ve foto?raf üzerindeki etkisini göstermek için geni? aç? eklenmi?tir)
https://lh6.googleusercontent.com/-njg3TYGvNOA/USYTy3MLj8I/AAAAAAAABuE/ZjoSOVfeunY/s751/P1013760_fon.jpgImage Enlarger

Ortaya ç?kan fotolar:

https://lh4.googleusercontent.com/-nlcLgYoS25w/USYTLmLLdrI/AAAAAAAABts/60EiOy__3jY/s880/P1013760.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-tRExtOBDJrI/USYTLlZEWJI/AAAAAAAABts/MisFlKBaKRI/s880/P1013825.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-aU0x1HoKTEs/USYTLg6ASvI/AAAAAAAABts/ChumtKOKocA/s880/P10138612.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-NZl5JkRrRlM/USYTM-hwcPI/AAAAAAAABts/2hh-wxeMLBU/s550/P1014033.jpgImage Enlarger

https://lh3.googleusercontent.com/-9jwgCqlgtCA/USYTOuECH2I/AAAAAAAABts/ccPwq4qDJ9M/s550/P1014099_1.jpgImage Enlarger

https://lh4.googleusercontent.com/-A4TlDD3p-zY/USYTOgSJn1I/AAAAAAAABts/rMmHUMs6kfg/s860/P1013895.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-xzoz0_aePFM/USYTOQSqoQI/AAAAAAAABts/U9Rtn5x0OtE/s650/P1014091_2.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-LEBe2PrAfy4/USYTPlatVsI/AAAAAAAABts/BBsiIJ6Rlqg/s880/P1014173.jpgImage Enlarger

https://lh4.googleusercontent.com/-Yjx42Ugtz5c/USYTMQF8WXI/AAAAAAAABts/9Hvq1Il0jxk/s880/P1013889.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-6OfLKhs_Dy0/USYTPWdWsDI/AAAAAAAABts/Ng56NfFUdto/s880/P1014101.jpgImage Enlarger

21/02/2013
14:59
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

??te budur tebrik ederim.
Gayet iyi sonuçlar ç?km?? ortaya damla sistemi ray?na oturmu? anla??lan bundan sonra dahada iyi sonuçlar ç?k?cana eminim.
Birde su yerine sütle denemenizi tavsiye ederim sonuçlar eminimki daha iyi olucakt?r.

Ben yapamay?nca vazgeçmi?tim çal??malara tekrar ba?lasam iyi olucak 🙂

21/02/2013
18:57
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=Dogangk link=topic=995.msg7767#msg7767 date=1361458747]
??te budur tebrik ederim.
Gayet iyi sonuçlar ç?km?? ortaya damla sistemi ray?na oturmu? anla??lan bundan sonra dahada iyi sonuçlar ç?k?cana eminim.
Birde su yerine sütle denemenizi tavsiye ederim sonuçlar eminimki daha iyi olucakt?r.

Ben yapamay?nca vazgeçmi?tim çal??malara tekrar ba?lasam iyi olucak 🙂

te?ekkür ederim.. 🙂 süt ve suyu sulu boya renklendirerekte çekim yap?l?yor bakal?m önümüzdeki haftalarda deneyebilirim.. önümüzdeki günlerde bo? bir zaman bulursam duman foto?raf? nas?l çekiliyor ona bakay?m diyorum, onun içinde ayr? bir ba?l?k açar?z art?k 🙂

21/02/2013
19:16
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Duman foto?raf? oldukça kolay daha önce biraz deneme yapm??t?m oldukça ilginç kareler ç?kabiliyor.
Örneklere buradan bakabilirsiniz isterseniz : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577399212275598.149340.503029753045878&type=3

21/02/2013
20:05
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=Dogangk link=topic=995.msg7772#msg7772 date=1361474167]
Duman foto?raf? oldukça kolay daha önce biraz deneme yapm??t?m oldukça ilginç kareler ç?kabiliyor.
Örneklere buradan bakabilirsiniz isterseniz : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577399212275598.149340.503029753045878&type=3

örnekler çok güzel, eline sa?l?k bakal?m deneyeyim bende bir ?eyler ç?karabilecek miyim.. 🙂

21/02/2013
21:22
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Te?ekkür ederim.
Yeni konu açarsan?z ordan payla??mlarda bulunabiliriz bende bildi?im kadar?yla anlat?r?m ordan.

22/02/2013
18:34
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Bugun bende bir kaç deneme yapt?m sonuçlar fena de?il en az?ndan sistemi kurabildim 🙂
Evde süt çok az olunca ço?unlukla suyla deneme yapt?m ama süt(belkide ayran:) ) çok daha iyi olucak gibi görünüyor.

[IMG]http://img708.imageshack.us/img708/1369/dsc3882y.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us

[IMG]http://img163.imageshack.us/img163/5661/dsc3916u.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us

[IMG]http://img441.imageshack.us/img441/3582/dsc3928w.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us

[IMG]http://img24.imageshack.us/img24/121/dsc3976m.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us

[IMG]http://img600.imageshack.us/img600/2405/dsc3986.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us

Setup
[IMG]http://img152.imageshack.us/img152/9310/fotoraf29.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us

22/02/2013
18:58
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

çal???p sabredince oluyor.. 🙂 kameray? yatayda a?a?? do?ru çekersen daha iyi olur, damlan?n dü?tü?ü yer ile neredeyse ayn? hizaya gelirsen daha kolay yakalan?yor ve güzel sonuçlar ç?k?yor. birde damla dü?ü?ünü kameran?n ekran?ndan de?ilde direk tepsiye bakarak izleyip deklan?öre basmak daha iyi sonuçlar veriyor.

22/02/2013
20:22
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Damlalar? dedi?in gibi tepsiye bakarak izliyorum çekimleri uzaktan kumandayla yapt???m için makinayla hiç alakam olmuyor.
Dedi?in aç?y? denicem kesinlikle daha iyi durucakt?r.

Az önce dayanamay?p gidip süt al?p deneme yapt?m ama sonuçlar? pek be?enmedim 🙂 damlama yapt?kça köpükte yap?yor pek sevemedim o yüzden suyla denemelere devam 😀

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
5 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53