Taksim Gezi Park? mitingi | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Taksim Gezi Park? mitingi
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
30/05/2013
22:59
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Taksim Gezi Park? mitingine foto?raf çekmek için yada protesto için tak?lan varsa yar?n orda olucam foto?raf çekmek için gelen olursa haberle?elim biber gaz?n? payla?al?m 🙂

0534 243 33 79 dan ula?abilirsiniz orda olursan?z.

Bu ak?amdan çekti?im foto?raflarda burada ; https://www.facebook.com/DoganGozukaraPhotography

31/05/2013
07:56
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

o civarda olaca??m, bu ak?am belki u?rar?m bende 🙂

31/05/2013
16:08
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

do?an iyi misin? ya??yorsan ses ver 

bugün bütün istanbulu gazlad?lar resmen, böyle bir ?ey olamaz.. biz gümü?suyunda tatt?k ilk defa gaz?. 🙂 gülücük koyuyorum ama hiç gülünecek gibi de?il.

31/05/2013
18:03
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 53
Member Since:
09/05/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

a?lanacak durumumuza y?llard?r hep birlikte gülüyoruz malesef..

01/06/2013
00:29
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Meriç eve daha yeni geldim yakla??k 4-5 saat Taksim’de durdum Kas?mpa?a biberinin tad?na bakt?k çok ?ükür.
Gerçekten zorlu bir gündü ilk defa böyle bir mitinge kat?ld?m heyecan ve gurur hat safhadayd?.
Buraya asl?nda çok ?ey yazard?m bugun ya?ad?klar?mdan sonra ama adminler nas?l olsa silicek o yüzden yazm?yorum ama siz beni anlam??s?n?zd?r 🙂

Çekti?im foto?raflar facebook sayfamda mevcut ; https://www.facebook.com/media/set/?set=a.656086441073541.1073741832.503029753045878&type=3

01/06/2013
07:45
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

öncelikle geçmi? olsun.  ya?ad?klar?n? yazabilirsin kimse silmez.  bas?n da hiç bir ?ey yok, zaten olsada yalan dolan yaz?p söylüyorlar. 🙂

01/06/2013
08:25
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 24
Member Since:
16/02/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

ilk defa dün ak?am telefondan bile olsa girmedim nete iki saat kadar taksimde hareketlilik oldu?unu biliyordum ama i?in boyutunu bilmiyordum sonra bir iki haber bakt?m bir?ey var m? diye çok önemsizmi? gibi gerginlik falan diyorlar daha sonra facebooku açt?m twittera bakt?m nolmu??? istanbula dedim istanbuldaki arkada?lar an ve an payla??yorlar bende payla??lmas? gereken acil haberleri payla?t?m ama sava? modunda herkes diye tekrar tv ye yöneldim bi nane yok en sn halk tv de buldum canl? haber duyars?zl?kta boyut atlad?lar çok ?ükür o kadar saçma o kadar ilgisiz konular vard? ki hele o güzellik yar??mas? neydiii dizileri falan anlad?kta! helal olsun beyaza program? iptal edip ald? izleyicisini konu?unu gitti!! ben bu siyasetçileri ak?ll? bilirdim onlar?n tabiri ile iki üç a?aç ba?lar?n? yicek!

01/06/2013
10:23
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

foto ritim dergisi gezi park? olaylar?nda çekilmi? foto?raflar? albüm için topluyor a?a??daki mail adresine veya internet sayfas?ndan gönderebilirsiniz.
frdergi@gmail.com

@sirinceteraneler televizyon ?öyle bir ?ey: orada yüzbinlerce ki?i toplan?r protesto eder haber olmaz. otuz ki?i ç?kar ne oldu?u belirsiz insanlard?r, belki sivil, belki provakatör, belki marjinal bir grup.. herkimse. bu grup  atmleri, banka camlar?n? k?rarlar ve tv günlerce durmadan bu görüntüleri çevirip çevirip gösterir. iki ki?i ta? atar onlar? evirip çevirip gösterirler. tv de gördü?ünüz hiç bir ?eye inanmay?n, hele türkiyedeki tvlere. tüm tvler bir patrona ba?l? ve bu patronlarn illa ki kuyruk ac?s? bir alacak verecek davas? var. i?lerine gelmiyorsa peygamber olsan karetmez tv ler ve ‘ilgili makamlar’ bir yolunu bulup terörist olarak damgalarlar.  birde yanda? medya var ki o zaten tam bomba.. haberleri veri? biçimleri o kadar e?lenceli ki  🙂

http://showdiscontent.com/

01/06/2013
10:43
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Ya?ad?klar?m? anlat?y?m tabiki onlarda sorun yok 🙂

Ben ak?am üzeri 5 te Taksime ayak bast?m o s?ralar pek kalabal?k (oda kule dolaylar? baya kalabal?kt? panzer su yerine biber s?kmaya ba?lay?nca onlarda da??ld?) yoktu ona ra?men biber gazlar? havada uçu?uyordu bir ara iki tarafl? s?k??t?rmada kald?k orada ömrümden ömür gitti esnaf kap?s?n? aç?p içeri almasa gerçekten zor durumdayd?m biber gaz? resmen önümde patlad? :S

Ak?am oldu?unda ise ?stiklal Caddesi üzerinde ad?m at?cak yer yoktu hayat?mda ilk defa Taksimde böyle bir kalabal?k görmedim muhte?emdi tüylerim diken diken oldu muhte?emdi. Görebildi?im kadar?yla ve tahminimce meydan polis kayn?yordu oraya gidebilmek mümkün de?ildi binlerce insan caddede s?k??t? kald? ilerliyemedi ilerisi gazlardan dolay? bembeyazd?.

Saat gece 12 civar? oldu?unda Küçükbeyo?lunda sokakta oturuyorduk gaz seslerini duymaya ba?lad?k Nevizadeye Küçükbeyogluna di?er ara sokaklara biber gaz? at?lmaya ba?land? felaket bir durumda insanlar bir birini ezicekti neredeyse o ara sokaklarda kaçarken orada trt nin otopark?na kaçt?k orada biraz yat??mas?n? bekledik (otopark?n üstündeki yolada gaz at?yorlard?). Arabam GS lisesinin ordaki otoparktayd? oraya gitmem laz?md? sesler kesilince bi ?ans?m?z? deneyelim dedik denemez olayd?k Gs lisesinin oraya yaklast?k birde ne gorel?m gazlar ard? ard?na patl?yo. Ordan yine ara sokaklardan kaçmaya cal?s?rken b? yerde s?k?st?k bir bara girip mülteci gibi sakland?k içerde turistlerde olmak üzere 10-15 ki?iydik oradada biraz sakland?ktan sonra art?k arabaya ulas?p Taksim’den ayr?labildim.

Hayat?mda unutmayaca??m bir gün geçirdim diyebilirim 🙂

Bugun ayaklar?m?n a?r?s?ndan Taksime gidemiycem ama Beylikdüzünde yada Avc?larda miting olursa orada olucam haberleri, ya?ad???m deneyimleri payla??r?m buradan.

01/06/2013
20:22
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Bugun Beylikdüzü harikayd? çok keyifli çok sakindi neredeyse her sokakta bir grup vard? her sokakta sloganlar yükseliyordu.
Hiç polis olmadan hiç mudahale olmadan bir mitingin ne kadar güzel ne kadar sakin geçti?ini görmü? olduk.

Dün Taksim’den sonra bugun Beylikdüzü’nde çekim yap?nca kendimi turist gibi hissettim 😀 3. foto?raf daha facebook sayfama ekledim bakmak isterseniz oradan ula?abilirsiniz.

01/06/2013
21:26
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Kendi çekimlerim aras?nda favorim olan foto?raf? buradada payla?mak istedim.

[IMG]http://img24.imageshack.us/img24/4302/dsc1249r.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us

01/06/2013
22:29
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

bu iki günde ya?ad?klar?n? ömür boyu unutmazs?n art?k, fotolar?n hepsi çok güzel eline sa?l?k 🙂
bugün ak?amüstü saat  be? gibi geçtim kar??ya, polis yoktu ve çok fazla insan vard?. yüzbinlere insan,  insan seli gibiydi gerçekten. Türkiye de bu kadar politize olmu? insan var m?? 🙂 yok, bir çok insan hayat?nda ilk defa eyleme kat?l?yor.
ve olaylar ç???r?ndan ç?kt? ama bunun muhalefet partileri ile veya ideolojiyle alakas? yok. birincisi polisin çok gaz kullanmas?n?n büyük etkisi var ama en büyük etki bask? ve s?k??m??l?k hissi. emek sinemas? olaylar?nda insanlar? ezdiler, gazlad?lar, joblad?lar.. bir may?s kutlamas? olaylar?nda ayn? ?eyleri tekrar yapt?lar. bir ?eyi çok s?k??t?r?rsan bir yerlerden pörtler, patlar, toplumu bu kadar gerersen bir yerden sonra kopar. insanlar?n ?alterleri att? art?k ne olacaksa olsun diye gidiyorlard? bugün taksime. polis ?srar etseydi gaz kullanmaya çok farkl? yerlere giderdi konu. iyi ki bu ?srarlar?ndan vazgeçtiler, belki de son günlerde yap?lan en ak?ll? hareket buydu.
arkamda yürüyen gençlerden biri "yapt?k oldu, yapt?k oldu yeter aq" dedi bence konunun özeti bu. demokrasi bir ki?iyi seçelim ve (siyaset, mimari, sanat, ideoloji din vs.vs.) her konudaki her ?eye o karar versin sistemi de?il.
insanlar?n oraya akmas?nda sanatç?lar?n büyük etkisi oldu tabi, twitter üzerinden örgütlediler insanlar?.

bütün bu olaylarda en e?lencelisi yine liderlerin aç?klamalar?, kimisi darbeci bunlar diyor, kimisi ?rkç?larla birlikte olmay?z diyor, kimisi sand?kta görü?elim diyor  ;D ;D (büyük bir ço?unlu?u genç, lise-üniversite ö?rencisi, taraftar gruplar? vs. 16-17 ya??ndaki çocu?a sand?kta görü?elim demek çok komik-anlams?z) siyasi parti liderlerinin olaylardan bu kadar kopuk, okuyamayan ba?ka bir ülke var m? acaba, hiç mi dan??manlar? yok bu adamlar?n?

bende bugün çektim bir ?eyler, en az sak?ncal? olanlar? seçip eklerim buraya 🙂  neden bu olaylar?n foto?raf?n? çekiyoruz? anlam? ne ki? bugün bu sorular? çok dü?ündüm, büyük bir ço?unlukta bir yandan foto?raf çekme tela?? var. an? ya??yorsun bir yandan belgelemek için ç?rp?n?yorsun, tamda ya?ayam?yorsun belki de. buldu?um cevap söyle: olaylarda tan?k olmak ve tarihi yazmak heyecan? var, foto?raf çekerek tarihi yaz?yoruz. bizden önce kelimelerle anlat?lmaya çal???lm?? tarih, ma?ara resimleri, çivi yaz?s?, papirüs, kitaplar derken art?k foto?raf ve video var. 🙂

01/06/2013
23:09
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Kesinlikle unutm?ycam günler ayaklar?m?n a?r?s? olmasa kesinlikle bugunde orda olurdum. Senin foto?raflar?da bekliyorum bu konu alt?nda payla??rs?n 😉

Bence Turkiye’de bugune kadar ki en iyi eylemdi en az provakatörlü en çok halk?n kat?ld??? muhte?em bir eylemdi.
Yanl?z Chp ye oy vermi? biri olarak gerçekten çok sinirleniyorum arkada? bir tane millet vekilin oraya gelmez mi ya ? koruma ordusuyla oraya gelip 10dk kameralara görünüp gitmek nas?l bir rol çalmakt?r ya ? i?leri güçleri kameralar önünde bir birlerine at?p tutmak sen böyle bir günde halk?n yan?nda olmadan seçim günü geldi?inde nas?l oy isticeksin hiç mi yüzün k?zarm?cak ? be arkada? diyesim var o siyasilere.

04/06/2013
19:43
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=Dogangk link=topic=1228.msg8988#msg8988 date=1370128174]
Kesinlikle unutm?ycam günler ayaklar?m?n a?r?s? olmasa kesinlikle bugunde orda olurdum. Senin foto?raflar?da bekliyorum bu konu alt?nda payla??rs?n 😉

Bence Turkiye’de bugune kadar ki en iyi eylemdi en az provakatörlü en çok halk?n kat?ld??? muhte?em bir eylemdi.
Yanl?z Chp ye oy vermi? biri olarak gerçekten çok sinirleniyorum arkada? bir tane millet vekilin oraya gelmez mi ya ? koruma ordusuyla oraya gelip 10dk kameralara görünüp gitmek nas?l bir rol çalmakt?r ya ? i?leri güçleri kameralar önünde bir birlerine at?p tutmak sen böyle bir günde halk?n yan?nda olmadan seçim günü geldi?inde nas?l oy isticeksin hiç mi yüzün k?zarm?cak ? be arkada? diyesim var o siyasilere.

yok ben seninle ayn? dü?ünmüyorum olaylar? ba?latan siyasi bir ç?k?? de?ildi. chp nin bu eyleme üstlenmeye hakk? yok. hem muhalefet edemeyeceksin hemde gelip ba?kas?n?n eylemine konacaks?n. ssö’nün dedi?i: "ambulans?n arkas?na tak?lan taksici gibi" chp li vekiller iyiki orada de?ildi, tüm antipatiklikleriyle herkesi so?uturlard? olaydan, millet direni?i mireni?i b?rak?p kaçard?.  😀 ;D

04/06/2013
20:02
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

1 Haziran 2013 Gezi Park? Direni?çileri

https://lh3.googleusercontent.com/-PYxJL9b3OC4/Ua49tSBOhPI/AAAAAAAACJk/XK5iAL1uupg/w562-h751-no/P6011288.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-CT4qcdb4hOQ/Ua49tiAxw1I/AAAAAAAACJc/qV1kwgRS1FU/w738-h554-no/P6011290.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-kWSs0y5Qxzs/Ua49tgcQLvI/AAAAAAAACJg/gBmjX4-oL0E/w553-h738-no/P6011300.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-c0NOg0jMc9w/Ua49v9OOn3I/AAAAAAAACJw/GzkekMrxOHE/w770-h578-no/P6011303.jpgImage Enlarger

https://lh3.googleusercontent.com/-9tiLgEexEWk/Ua49wQ9nteI/AAAAAAAACJ4/qwVeKfxJUJg/w615-h487-no/P6011305.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-6vATay3PoaA/Ua49w_ApVpI/AAAAAAAACKA/xKegjoidYOc/w766-h575-no/P6011311.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-AbnrU_HlhTI/Ua49xAjfAvI/AAAAAAAACKE/Z9TxlcN2VkI/w764-h573-no/P6011316.jpgImage Enlarger

https://lh4.googleusercontent.com/-fuP2pKbgygA/Ua49yGwBo6I/AAAAAAAACKQ/36kxSBImpTE/w665-h574-no/P6011319.jpgImage Enlarger

https://lh4.googleusercontent.com/-jhYWEdZ7yOI/Ua49ysOPZEI/AAAAAAAACKY/R0HzQUvWkn8/w749-h562-no/P6011332.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-daOCaOer1F0/Ua49zxiHuHI/AAAAAAAACKk/lsY4x2elx98/w770-h578-no/P6011337.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-hvDRQ2uSxuk/Ua491FgRbYI/AAAAAAAACKs/ewujGFCtnO8/w770-h578-no/P6011349.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-8XR2kPuOOig/Ua492NDBZXI/AAAAAAAACK0/hLwarl914Ec/w578-h771-no/P6011354.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-qt-NDNfQpuk/Ua493JJpWVI/AAAAAAAACLA/GnkwFxVwqXA/w770-h578-no/P6011365.jpgImage Enlarger

https://lh4.googleusercontent.com/-JE0J_ffmwss/Ua493SyC8zI/AAAAAAAACLI/YdepOZ9zP2k/w522-h697-no/P6011367.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-iL2oGiqclPE/Ua493zFP0mI/AAAAAAAACLM/u4T8v5rDkDc/w578-h763-no/P6011372.jpgImage Enlarger

https://lh3.googleusercontent.com/-aNfYn58lXUs/Ua4950loxGI/AAAAAAAACLU/21YSnBd2igY/w770-h486-no/P6011373.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-Zs_XI5Codws/Ua4965KgbTI/AAAAAAAACLo/MW6DBGnCHw0/w749-h536-no/P6011377.jpgImage Enlarger

https://lh3.googleusercontent.com/-40ez69ejb3I/Ua496ym3URI/AAAAAAAACLg/nu86jbDlEWM/w578-h771-no/P6011387.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-JgGoxq67OXg/Ua497lyKdKI/AAAAAAAACLs/BjA3QDF6T7U/w540-h720-no/P6011396.jpgImage Enlarger

https://lh4.googleusercontent.com/-XMBanGq2vlQ/Ua499Y9nBZI/AAAAAAAACME/ReauKGo267E/w770-h578-no/P6011398.jpgImage Enlarger

https://lh3.googleusercontent.com/-NaPELTSNSVI/Ua498u6xynI/AAAAAAAACL0/S3e_Om8keCM/w729-h547-no/P6011442.jpgImage Enlarger

https://lh3.googleusercontent.com/-hKHTBbqjQsc/Ua49-HMxsuI/AAAAAAAACMM/H3GQta4ryx0/w765-h574-no/P6011468.jpgImage Enlarger

https://lh6.googleusercontent.com/-2y52iJQ-l20/Ua49-SHxjxI/AAAAAAAACMU/Ttz4RqMhILI/w770-h578-no/P6011480.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-JarGkMJxs5w/Ua49-vfTb4I/AAAAAAAACMQ/R9dKqnxYWao/w770-h578-no/P6011539.jpgImage Enlarger

https://lh3.googleusercontent.com/-jF7RTcJ3DDo/Ua4-AxgwxCI/AAAAAAAACMg/aYx2e6ftgAk/w770-h578-no/P6011554.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-UZD5d4Pen8s/Ua4-BIeF28I/AAAAAAAACMw/cJBnwkKC3qo/w741-h556-no/P6011558.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-18Mr-XHIt8c/Ua4-BMTB5WI/AAAAAAAACMo/y2hlK1e7hFM/w746-h560-no/P6011576.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-UeE5F_-Z7ak/Ua4-CHkOSWI/AAAAAAAACM0/9-ulkzD2MwQ/w748-h561-no/P6011607.jpgImage Enlarger

https://lh5.googleusercontent.com/-_U_Ps8YV37o/Ua4-DBhdLiI/AAAAAAAACNA/0Y0rRVx-UTY/w770-h578-no/P6011609.jpgImage Enlarger

https://lh4.googleusercontent.com/-dSu_3mvRPNE/Ua4-DrHalQI/AAAAAAAACNE/SWPkX_T2X0I/w682-h574-no/P6011623.jpgImage Enlarger

04/06/2013
21:00
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Ellerine sa?l?k Meriç güzel kareler var.
Yar?n Taksim’de ad?m at?cak yer kalm?ycak gibi görünüyor f?rsat bulursam Taksim’e gitmeyi dü?ünüyorum yine.

05/06/2013
06:02
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 53
Member Since:
09/05/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Ellerine sa?l?k güzel kareler..

05/06/2013
22:54
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 129
Member Since:
26/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Bugun Gezi Park inan?lmad? ad?m atmak bile zordu böyle bir kalabal?k olamaz.
Herkes sloganlara, muzi?e e?lik ediyor her ad?mda birisi size bir ikramda bulunuyor özellikle kandil simidi bolcayd? 🙂 çay, kahve, tatl?, börek, çörek ne ararsan?z vard? ikram ediliyordu.
Tabi ellerinde çöp po?etleriyle çöpleri toplayan kat?l?mc?lar?da unutmamak laz?m.
Bugun parkta evlilik teklifine bile ?ahit olduk 🙂

Biraz geç gitti?imden ve çok kalabal?k oldu?undan pek foto?raf çekemedim genelde pankartlar?n foto?raflar?n? çektim son ekledi?im foto?raflarda facebook sayfamda dilerseniz bakabilir, payla?abilirsiniz.
https://www.facebook.com/DoganGozukaraPhotography

28/06/2013
07:43
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 22
Member Since:
31/08/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Arkada?lar biraz geç kald?m ama hepinizin yüre?inize gözünüze sa?l?k. Zira ben de bir kaç gün gidip o gaz bombalar? alt?nda orada foto?raf çekmenin ne denli zor oldu?unu ya?ad???m için ya?an?lan s?k?nt?y? biliyorum. Çok güzel kareler payla?m??s?n?z..

01/07/2013
14:39
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=yukcell_82 link=topic=1228.msg9195#msg9195 date=1372405423]
Arkada?lar biraz geç kald?m ama hepinizin yüre?inize gözünüze sa?l?k. Zira ben de bir kaç gün gidip o gaz bombalar? alt?nda orada foto?raf çekmenin ne denli zor oldu?unu ya?ad???m için ya?an?lan s?k?nt?y? biliyorum. Çok güzel kareler payla?m??s?n?z..

ben bir tatl? su direni?çisi olarak gaz yemedim pek (birazc?k), iki hafta sonu gittim ikisinde de rahatt? ortamda bende, kalk?p burada direni? destan? anlatamam  🙂

yeni fotolar var ekleyeyim mi? siteyi kapatacaklar bu gidi?le..  ;D

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
8 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53