Nikon 55-300 vr (SATILMI?TIR) | Satılık Gövde ve Lensler | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Nikon 55-300 vr (SATILMI?TIR)
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
10/06/2013
11:43
Avatar
Misafir
Guests

[size=18pt]Nikon AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR[/size]

http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-fotograf-kamera-lens-filtre-nikon-55-300-vr-100-cekimden-az-127899129/detay/
http://www.sanalpazar.com/Nikon-55-300-Vr-100-Cekimden-Az__isp8768290

Lens 8 Nisan da yurtd???ndan al?nm??t?r ve bu güne kadar evden d??ar? ç?kmam??t?r (balkonu saymazsan?z:). Bir kaç tane ay foto?raf? ve deneme fotolar?ndan ba?ka kullan?lmam??t?r ki toplamda yüz kareyi bulmaz. En ufak bir kusuru yoktur, yenisinden fark? yoktur demek tuhaf geliyor, çünkü yenidir. Uluslararas? garantisi vard?r ama Türkiye’deki prosedürü bilmiyorum.

Dahili netleme motoru vard?r (AF-S). D5xxx, D3xxxx serisi giri? seviyesi makinelerde de otomatik netleme yapabilirsiniz. Titre?im engellemesi ikinci seridir (vr2) ve hayran b?rakt?. Renkler, kontrast gerçekten çok pahal? lenslerle yar??abilecek durumdad?r.

Lensi almadan önce ayn? kategorideki tüm lenslerin incelemelerini ara?t?r?p öyle karar vermi?tim ve karar?mda en ufak pi?manl?k ya?amad?m.

* 55-200 vr almad?m çünkü ayn? foto?raf kalitesini 100mm eksi?iyle kullan?yor olacakt?m ki amaç bir tele objektifse 100mm çok ciddi fark yarat?r. 55-100mm aras?nda az farkla 55-300 den keskin görünür. Yine bu aral?kta diyafram bi kaç t?k k?s?ld???nda 55-300, 200’ü yakalar. Devam?nda 100-200mm aras?nda 55-300 daha ba?ar?l?d?r. 200-300 aras? zaten rakip de?ildir. 300mm metal bayonettir, daha fazla diyafram b?ça??yla daha iyi bokeh verir vs.

*70-300 vr almad?m çünkü neredeyse 200TL daha pahal?. Foto?raf kalitesinde ciddi bir fark göremedim, aksine nedendir ben de bilmem 55-300 ün bokehi daha çok ho?uma gitmi?ti (her ikisi de 9 diyafram b?ça??na sahip). 70-300 daha büyük ve a??rd?r. Încelemelerde genelde 300mm de fark yaratt???n? belirtiliyor. Baz? yorumlarda dx makinede 55-300 ün daha iyi sonuç verdi?ini iddia eden bile var.

Lens genelde AF h?z? aç?s?ndan ele?tirilir. Daha önce pentax 55-300 kullanan biri olarak nikonu daha ba?ar?l? buldum. Tam tur af videolar?n? izleyerek durumun böyle olaca??n? sanmay?n. Objeye do?rultup deklan?öre bast???n?zda gayet tatminkar bi sürede ve oldukça kararl? bir netleme göreceksiniz. Di?erlerinden yava? bile olsa bir amatöre sorun olaca??n? sanmam.

50-135 f:2.8 ald???m ve finansman? için kullanmad???m lenslerimi sat?yorum. Yeniden tele ihtiyac?m oldu?unda tereddütsüz yine 55-300 al?r?m.

11/06/2013
09:03
Avatar
Misafir
Guests

Sat?lm??t?r, silinebilir.

Te?ekkürler…

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
3 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53