Tertemiz hediyeli nikon d40x ve hediyeleri | Satılık Gövde ve Lensler | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Tertemiz hediyeli nikon d40x ve hediyeleri
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
25/06/2012
10:14
Avatar
Misafir
Guests

[font=arial][font=arial]3 sene önce internetten s?f?r sat?n ald???m yurt d???ndan gelme nikon d40x makinam? canon 60d ald???m ( 3 sene bekledim bu makina için ) için sat?yorum.
foto?raflar için : http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-fotograf-kamera-dijital-fotograf-makinesi-tertemzi-hediyeli-nikon-d40x-91132438/detay/

Makinan?n görsel ve i?levsel olarak hiç bir s?k?nt?s? yoktur. ?lk ald??mdaki o heyecanla 3 sene boyunca kulland?m. Her çekimden sonra lens kapa??m? takt?m çantas?na yerle?tirdim. Yani 1 gün bile aman makina ?urda dursun dü?mez ,toz kaçmaz gibi bir dü?üncem olmadan hep ilk günkü heyecanla 3 sene geçirdik.Hala ilk göz a?r?m kendisi 🙂
Üzerinde gelen 18-55 lensi makro lens al?nca ç?kartam i?lemi vetakma i?lemlerine ba?lad?k ama acemilikten dolay? 18-55 lensin gövdeye tak?lan olastik aksam?n?n bir parças? k?r?ld? i?levsel olarka herhangi bir s?k?nt? yaratm?yo?r tek s?k?nt? lensle çekim yaparken sanjki diyafram kapl?ym?? gibi karnal?k gösteriyor ama çekim sonras? her?ey normal.
?arz olarak hala performans? ilk gün performans?na çok yak?n. Fla?s?z rahat en az 500 foto?raf çekebilirsiniz. Yani bir çekime ç?kt???n?zda sizi yar? yolda b?rakmaz.
Makin?n d40 dan tek fark? megapixel fark? . Nikon d40 da 6 iken 40x de 10 megapxsel bu size ne fark sa?l?yor. Öncelikle daha büyük bask? alman?z? ve benim gibi macro foto?raflar çekecekseniz daha büyük foto?raflar da kesme i?lemi yapt???n?zda kalan alan macro için daha büyük olacakt?r ve böylece daha fazla detay görebiliyorsunuz.
Bu makinay? ald???mda çok az foto?rafç?l?k bilgim vard? bu makina üzerinden forumlar? ara?t?rarak denemeler yaparak kendimi geli?tirdim. En fazla sevdi?im macro foot?raflar oldu. ( portre i?i zor geldi J)O  sebepten 90mm tamronu ald?m. Fotokritik sitesinde bu makina ve de?i?ik lenslerle çekti?im foto?raflar? bulabilirsiniz. birde bunada bakabilirsiniz 🙂

Tamron 90 mm 2,8 Lensi ise bilmeyenler için söyliyeyim bir kaç usta foto?rafç? abi denir herhalde tavsiyesi ile al?nm??t?r. Nikon d40x ve benzeri nikon gövdesinde netleme motoru bulunmayan di?er nikon makinalarda rahatl?kla kullanabilirsiniz( lütfen di?er üzerinde motoru olmayan di?erleri ile kar??t?r?p bunun fiyat? nedne bu kadar diye mail atmay?n?z ). Bu lensin gerçektende çok keskin bir lenstir. Yukar?daki linklerdende görece?iniz gibi iyi ???kta çok ba?ar?l? sonuçlar ç?kart?yorlar.Lensi 1,5 senedir bu makinam ile kullan?yorum. Lens almanyadan gelmi?tir ve 5 sene garnatisi vard?r zaten daha 3.5 sene devam ediyor. Ablamlar almanyada olduklar? için oradan s?f?r getirttirdim. Bir çok arkada? inanmayabilir ama e?er ileride garanti kullan?m? gerekecek bir durum olur ise almanya k?sm?nda yard?mc? olabilirim. Lens ablamlara gönderilir oradan ablamlara rica ederek garanti i?lemlerini halletrririp ödemelli kargo ile geri göndertebiliriz.Böylece sözüme güvene arkada?lar için 3.5 sene daha garnatisi olan çok keskin bir lens sahibi olacakt?r.Lensin durumu ilk günki gibidir. ne d???nda nede lensin cam?nda en ufak bir çizik bulamazs?n?z . Dedim ya gözüm gibi bakt?m onlara . Canon almasayd?m lenside satmazd?m zaten. Ekstra bilgi isterseniz
K?sacas? bu makina benim gibi foto?raf çekmeyi çok seven birini s?f?rdan ald? ve e?itti 3 sene
boyunca zevkle foto?raf çekmeye devam ettirdi.

Bu makinay? alacak arkada?ta foto?raf çekmeyi seven biri ise bu makina ile uzun zamanlar
harcayaca??na eminim.

Makina ve lensi beraber de alabilirsiniz ayr? ayr? da

d40x body + 18-55 nikon lens içerik ve fiyat =  790 TL ( orjinal kutusu , ?arz kiti ve tüm evraklar? ile gönderilecektir( e?er bulabilirsem e?itim cd si bir yerlerden edinmi?tim onuda gönderece?im ).)
Sete dahil olan nikon uzaktan kumanda normalde fiyat? ben yalç?nlardan 40 tl ye alm??t?m ama ?imdi daha ucuzdur
Çanta içi korumal?d?r ben 100 tl ye alm??t?m
18-55 ters çevirme aparat? ( 18-55 lensinizi bu aparatla makinan?za ters ba?layarak sine?in gözünü çekenbilirsiniz. tabni sinek kaçmazsa 🙂

Tamron 90mm  lens içerik ve fiyat = 820 TLorjinal kutusu garnati belgeleri , parasoleyi ,ön ve arka kapakve lens k?l?f? da bununla berbaer 

Tüm tak?m? alcak arkda? için ufak bir ikram yapabilirim.
Not :ürünler aynen bahsedildi?i gibidir. ?steyen arkada?a güvenli ticaret açabilirim yada varsa tan?d?klar? fethiyede eldende bak?p test edip sat?n alabilirler.[/font][/font]

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
3 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53