### Çevrimiçi Foto?raf Depolama Servisleri ### | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
### Çevrimiçi Foto?raf Depolama Servisleri ###
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
05/03/2012
20:12
Avatar
Misafir
Guests
[Image Can Not Be Found]

[hr][hr]

[size=12pt]Öncelikle herkese iyi forumlar dilerim , yeni bir konu ile kar??n?zday?m.Bu konuyu açmamdaki amaç , her foto?raf tutkununun ba??na gelebilecek bir duruma kar?? nas?l önlem al?nabilinece?ini aç?klamak olacak.Hepimiz büyük emek harcayarak foto?raflar?m?z? çekiyoruz ve bilgisayarlar?m?zda depoluyoruz.Fakat teknolojik aletlere fazla güven olmuyor hepinizin bildi?i gibi.Bilgisayarla?n sabit diskinde olu?abilecek en ufak bir hata bütün foto?raf ari?ivimizin gitmesine neden olabilir.Profesyonel kurtarma servisleri ise yüksek fiyatlar? ile yan?na bile yakla?t?rm?yor.Ayr?ca gene ar?iv için harici CD ve DVD’lere yedek alsakta , bu medyalar’da zamanla bozulmaya ba?l?yorlar.Ozaman foto?raflar?m?z? nerede depolayaca??z (?) dedi?inizi duyar gibiyim.??te bu noktada imdad?m?za " Çevrimiçi Foto?raf Depolama Siteleri " yeti?iyor.Bu yaz?mda çevrimiçi depolama konusunda uzman 4 sitenin profesyonel üyelikleri hakk?nda bilgilere ula?abilieceksiniz.Bu siteler oldukça büyük kurumlar ve düzenli ald?klar? yedekler ve profesyonel korumal? sunucu sistemleri ile en iyi depolama alan?n? sunuyorlar. [/size]

[hr][hr]

[size=12pt]Siteleri Tan?maya Ba?l?yoruz :[/size]

[size=12pt]1: 500px ( http://www.500px.com ) ;[/size]

500px y?lda 49.95 dolar fiyat ile sizi " Awesome " üye yap?yor ve limitsiz bir depolama alan? sunuyor.Ayr?ca foto?raflar?n?z? sergileyebilece?iniz harika ve profesyonel kalitede " Portfolyo " sayfalar? olu?turman?za olanak sa?l?yor.

[Image Can Not Be Found]

[hr][hr]

2: Flickr ( http://www.flickr.com ) ;[/size]

Flickr birçok ki?i taraf?ndan oldukça sevilen ve kullan?lan bir foto?raf servisi.Flickr kullan?c?lara 500px aksine 3 tane seçenek sunuyor.3 Ayl?k Pro paket 6.95 dolar , 1 Y?ll?k Pro paket 24.95 dolar , 2 Y?ll?k Pro paket ise 44.95 dolar.Flickr pro paketlerinde’de limitsiz depolama alan sunuyor.Ayr?ca Flickr HD Video depolama özelli?i ile ön plana ç?k?yor.Ayr?ca pro pakette reklams?z gezinme özelli?i yer al?yor.

[Image Can Not Be Found]

[hr][hr]

[size=12pt]3: PhotoBucket ( http://www.photobucket.com ) ;[/size]

PhotoBucket ülkemizde çok bilinmesede dünyada çok kullan?lan ve bilinen , kaliteli bir foto?raf depolama ve payla??m servisidir.Photbucket’de Pro paketlerinde 3 farkl? seçenek sunuyor.Bunlarda birincisi 1 Ayl?k 2.99 dolar Pro Paket , 1 Y?ll?k 24.95 dolar Pro Paket ve 2 Y?ll?k 39.00 dolar Pro paket.PhotoBucket’te di?er servisler gibi pro kullan?c?lar?na limitsiz foto?raf alan? , reklams?z gezinme ve istatistik özelli?i sa?l?yor.

[Image Can Not Be Found] [Image Can Not Be Found]

[hr][hr]

[size=12pt]4: ImageShack ( http://www.imageshack.com ) ;[/size]

ImageShack sitesi herhalde dünyada en çok kullan?lan ücretsiz foto?raf yükleme ve yay?nlama sitesidir.Ücretsiz olmas?n?n yan?nda Pro özellikler imageshack sitesinde’de mevcuttur.Sitede 2 tarz pro üyelik vard?r ( Premium Basic – Premium Pro ).Bu 2 üyelik aras?nda tek fark basic sürümde " Backup "özelli?i yoktur.Servislerin fiyatlar? ise 3 Ayl?k Premium Basic Pro Paket 3.00 dolar , 1 Ayl?k Premium Pro Paket 4.00 dolar , 6 Ayl?k Premium Pro Paket 19.00 dolar , 1 Y?ll?k Premium Pro Paket 34.00 dolar olarak belirlenmi?.ImageShack sitesinde’de di?er sitelerde oldu?u gibi limitsiz foto?raf alan? , reklams?z gezinme ve animasyonlu gif deste?i vard?r.

[Image Can Not Be Found]

[hr][hr]

[size=12pt]Evet arkada?lar bu konuda foto?raflar?n?z? güvenle tutabilece?iniz birbirinden kaliteli depolama sitelerini tan?d?n?z.Büyük emekler verdi?iniz foto?raflar?n?z? durumunu ?ansa b?rakmak istemiyorsan?z bu sitelerden birisinden Pro üyelik alma zaman? çoktan gelmi?tir.?yi Forumlar Dilerim[/size]
06/03/2012
09:32
Avatar
Misafir
Guests

eline sa?l?k güzel payla??m, flickr 300Mb alan veriyor standart kullan?c?lara, zaten foto?raf? web için küçülttü?ünüzde 100-200KB aras? bir boyutu oluyor binlerce fotograf yükleyebilirsiniz yani. ayr?ca foto?raflar? kendi otomatik olarak boyutland?r?yor, istedi?iniz boyutta payla?abiliyorsunuz, set ler olu?turarak bir ana tema etraf?nda foto?raflar?n?z? kolayca gruplayabiliyorsunuz, foto?raf payla??m? için ?u anda en mant?kl? çözüm flickr gibi.

06/03/2012
11:04
Avatar
Misafir
Guests

Flickr 300 mb versede 200 foto?raf sonras?na free üyelikte izin vermiyor malesef 🙂

06/03/2012
11:41
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=476.msg2925#msg2925 date=1331031865]
Flickr 300 mb versede 200 foto?raf sonras?na free üyelikte izin vermiyor malesef 🙂

do?rudur, paral? üyelik olarak da dü?ünülebilir zaten çok pahal? de?il. para vermek istemeyenler için picasan?n albümleride var, gmail accountunuza ba?l?, ben sevmiyorum picasa y?, flickr ? tercih ederim. birde kendinize wordpressten veya bloggerdan blog al?p orada payla?abilirsiniz, baya büyük bir alan veriyorlar ba?lang?ç için. ileride istedi?im gibi olursa foto?raflar?m  bende bir blog üzerinden hem foto?raf payla?may? hemde foto?raf hikayeleri tarz?nda yaz?lar yazmay? dü?ünüyorum, çok ileride…  ;D

24/04/2012
10:19
Avatar
Misafir
Guests

Arkada?lar bu konuyuda blog’a koyabilirizi asl?nda 🙂

24/04/2012
18:28
Avatar
Misafir
Guests

Harikasin Can elbette ekleriz. Eline sagl?k

Sent from my iPhone using Tapatalk

24/04/2012
19:35
Avatar
Misafir
Guests

google drive servisi ile 5gb alan veriyor herkese, tüm foto?raflar?n?z?-dosyalar?n?z? yükleyip yedekleyebilirsiniz..  🙂

https://drive.google.com/start#home

24/04/2012
20:03
Avatar
Misafir
Guests

Güzel bir haber.5gb az bir alan de?il 🙂

19/05/2012
11:35
Avatar
Misafir
Guests
19/05/2012
12:03
Avatar
Misafir
Guests

Elinize sa?l?k 🙂

19/05/2012
21:51
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=476.msg1#msg1 date=1337429014]
Elinize sa?l?k 🙂
cs6 ya ba?l?yorum 🙂

Sent from my iPhone using Tapatalk

20/05/2012
10:22
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=ilker link=topic=476.msg4174#msg4174 date=1337464281]
[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=476.msg1#msg1 date=1337429014]
Elinize sa?l?k 🙂
cs6 ya ba?l?yorum 🙂

Sent from my iPhone using Tapatalk

Güzel güzel kolay gelsin 🙂

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
12 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53