iPhone ?le Time Lapse Yap?m? | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
iPhone ?le Time Lapse Yap?m?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
20/01/2012
21:12
Avatar
Misafir
Guests

Time Lapse için arka arkaya belirli aral?klar ile çekilmi? foto?raf karesinin birle?tirilmesi ile olu?an k?sa film diyebiliriz. K?sa film derken öyle 3-4 dakikal?k filmler beklemeyin. Film ?eklinde seyretti?imizde görüntünün atlamal? ve h?zl? bir ?ekilde ilerledi?ini görebiliriz. Türkçe olarak “zaman atlamal? çekim tekni?i” de diyebiliriz. Time Lapse kesinlikle Stop Motion de?ildir. Time Lapse sayesinde çiçek açmas? veya gün bat?m? gibi göz ile izleyemedi?imiz hareketleri yakalamay? sa?layabiliriz.

Hat?rlarsan?z Nikon D4 duyurusu yap?l?rken Bill Frakes, “Istanbul and it’s many faces” isimli videosu ile tan?t?m?n? peki?tirmi?ti ve bu videoda tamamen TimeLapse tekni?i kullanm??t?.

Ben de Nikon D90`?m? ald???mda uzun pozlama d???nda en çok bu tekni?i de denerim diyordum. Gerekli aksesuarlar? toplayamad???m için henüz bu hedefime ula?amad?m. Dsrl foto?raf makinesi ile çekilen foto?raflar? bilgisayara at?p bir yaz?l?m yard?m? ile Time Lapse filmlerine dönü?türmek hayli me?akkatli i?. Bu yüzden bu hevesimi ?imdilik iPhone üzerinde kullan?labilen haz?r programlar ile gideriyorum. Bugün burada kulland???m ve ba?ar?s?ndan oldukça memnun oldu?um yaz?l?mlardan bir tanesinin nas?l kullan?ld???n? anlatmaya çal??aca??m.

iPhone ?le Time Lapse Yap?m?

22/01/2012
15:38
Avatar
Misafir
Guests

videoyu izleyince can?m çekti:)

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
3 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53