### Nikon - Canon Otomatik Netleme Motoru Ç?kmaz? ### | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
### Nikon – Canon Otomatik Netleme Motoru Ç?kmaz? ###
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
23/04/2012
20:22
Avatar
Misafir
Guests
http://www.imaging-resource.com/PRODS/KX/ZURVF-LG.GIFImage Enlarger

[hr][hr][hr]

[size=4]Öncelikle herkese iyi forumlar dilerim.Bu konuyu açmamdaki amaç , yeni DSLR almay? dü?ünen arkada?lara çok sorulan bir konuda yard?mc? olabilmek.Forumda en çok kar??la?t???m veya kar??la?t???m?z sorulardan bir tanesi , " Alaca??m Nikon marka DSLR içerisinde AF ( Otomatik Netleme ) motoru olmamas? çok büyük bir eksikmidir ? " oluyor.Asl?nda gayet mant?kl? bir soru.??te bu konu içerisinde bu sorunun cevab?n? bulabilece?inizi umuyorum.[/size]

[hr][hr][hr]

[size=4]Öncelikle Bilmemiz Gereken , Otomatik Netleme Nedir , Ne ??e Yarar :[/size]

Otomatik Netleme  ( ?ngilizce " Auto Focus " , K?saltmas? " AF " ) çok büyük bir kolayl?kt?r.Bu sistem sayesinde makinemizin dekla?örüne yar?m basarak istedi?imiz noktay? zahmetsizce netleyebiliriz.Bu pratikte çok faydal? bir sistemdir ve art?k foto?rafç?lar?n yada foto?raf sevenlerin vazgeçilmezlerinden birisi olmu?tur

[hr]

[size=4]Alaca??m Nikon marka DSLR içerisinde AF ( Otomatik Netleme ) motoru olmamas? çok büyük bir eksikmidir ?[/size]

Giri? seviye DSLR almay? dü?ünüp ara?t?rma yapmaya ba?layan her arkada??n kar??s?na mutlaka bu otomatik netleme konusu gelmi?tir.Nikon marka giri? seviyesi DSLR makineler içerisinde Otomatik Netleme Motoru yoktur.Örnek vermek gerekirse güncel modellerden Nikon D3000 , D3100 , D3200 , D5000 , D5100 modellerinde gövde içinde otomatik netleme motoru yoktur.Bu modellerde otomatik netleme yapabilmek için alaca??n?z objektif içerisinde otomatik netleme motoru olmas? gerekmektedir.( Bu lensler yaz? sonunda aç?klanacakt?r ).Bu motorun , objektifler içinde olmas?da Nikon marka objektiflerin fiyatlar?n?n biraz yüksek olmas?na sebep olmaktad?r.DSLR sektörü yada hobisi biraz para yada yat?r?m isteyen bir dal oldu?u için bence çok çok büyük bir eksi de?ildir bu durum.Ancak ke?ke Nikon giri? seviye gövdelerde motor kullansa demeden geçemiyor insan.

[hr]

[size=4]Alaca??m Canon marka DSLR içerisinde AF ( Otomatik Netleme ) motoru olmamas? çok büyük bir eksikmidir ?[/size]

Evet do?ru okuyorsunuz.Alaca??n?z Canon marka DSLR içinde’de otomatik netleme motoru yoktur.Hemde sadece giri? seviyesi de?il bütün seviye Canon marka DSLR’ler içinde.!. Canon 20 y?l önce ald??? bir karar ile otomatik netleme motorunu gövdelerinden ç?kartm??t?r.Bunun yerine ise otomatik netleme motorlar?n? Canon marka objektifler içine alma karar? alm??t?r.Bu nedenle bugün alaca??n?z eski-yeni bütün Canon objektifler içinde otomatik netleme motoru bulunmaktad?r.Buda gövdede olmayan motorun eksikli?ini kapatmaktad?r

[hr]

[size=4] Motorlar Objektif’te ;[/size]

Asl?nda durum burada e?itleniyor.Yani Nikon marka objektifler içinde’de motor var , Canon marka objektifler içinde’de.Peki neden Nikon marka motorlu objektifler daha pahal?.?

Bunun nedeni’ni ben ?ahsi olarak Canon’un bu karar? çok uzun bir süre önce alm?? olmas?na ba?l?yorum.Nikon marka motorlu lensler Canon lensler kadar eski de?iller.Bu nedenlede fiyatlar aras?nda bu fark olu?mu? olabilir diyorum.

Ayr?ca motorlu lensler aras?nda  2 marka aras?nda çe?it fark? yok denecek kadar az.Yani bir tarafta bulabilece?iz motorlu lensi di?er taraftada rahatça bulabilirsiniz [sm=tabe.gif]

Konuyu toparlama gerekirse , bu i?in ucu maliyete dayan?yor.Giri? seviye bir Nikon marka DSLR makinede 50mm F/1.8 lens kullanmak istereniz 600 TL , Canon marka bir DSLR makinede 50mm F/1.8 lens kullanmak isterseniz ise 250 TL civar? bir para ödemeniz gerekiyor.Als?nda Nikon’da da 250 TL civar?nda bir  50mm F/1.8 lens var ancak içerisinde otomatik netleme motoru yok.Yani manuel netleme ile kullanmanuz gerekiyor.

Ancak bu fiyat fark? di?er lenslerde bu kadar yüksek de?il.Yani sadece bu fiyat fark? için Nikon al?maz demeyin.Bu firmalar?n onlarca çe?it objektifleri mevcut ve fiyatlar hemen hemen benzer. [sm=ok.gif]

[hr]

[size=4]Sonuç Olarak ;[/size]

Nikon marka DSLR makineniz içerisinde otomatik netleme motoru olup-olmamas? seçim a?amas?nda sizi çok yönlendirmesin veya a??r? olumsuz bir durummu? gibi dü?ündürmesin.Nikon art?k bütün objekftilerini otomatik netleme motoru ile üretiyor ve ç?kart?yor.Eski lenslerini motorlu olarak yeniliyor.Üçüncü parti lens üreticilerini’de dü?ünürsek lens alternatifiniz çok fazla ve fiyatlar eskisi bigi de?il.

Makine seçiminde AF motoru haricinde bak?lacak daha önemli ?eyler oldu?unu unutmay?n.Her zaman tavsiye isteyen arkada?lara yazd???m gibi , önemli olan alaca??n?z makinenin markas?ndan öte sizin içinize sinmesi.Bu aletler sadece birer arac?.Foto?raf? siz çekiyorsunuz makine arac?l?k ediyor.Foto?raf’tan zevk almaya bakmak en önemli olan [sm=tabe.gif]

[hr][hr][hr]

[size=4]?çerisinde AF Motoru Olmayan Nikon DSLR Modelleri ;[/size]

D5100, D5000, D3200, D3100, D3000, D60, D40, D40x

[hr]

[size=4]Nikon Marka Objektif Al?rken ?çerisinde Otomatik Netleme Motoru Olup Olmad???n? Nas?l Anlar?m ? ;[/size]

Nikon marka objektif al?rken Lensin üzerinde " AF-S " yada " AF-I " ibaresi yaz?l? olmas?na dikkat edin.Bu ibare bulunan lensler ile yukar?da yazd???m Nikon Marka giri? seviyesi DSLR’ler ile otomatik netleme yapabilirsiniz.

[hr]

" AF-S " ?baresi Olan Örnek Lensler ;

[Image Can Not Be Found] http://fotografbilgimerkezi.com/wp-content/uploads/2011/11/nikon-40mm.jpgImage Enlarger

http://www.kenrockwell.com/nikon/18-55mm-vr/D3S_4440-vr-vs-non-vr.jpgImage Enlarger

[hr]

" AF-I " ?baresi Olan Örnek Lensler ;

[Image Can Not Be Found]
[Image Can Not Be Found]
http://farm3.staticflickr.com/2611/4154449932_5b4be9a890_z.jpgImage Enlarger

[hr][hr][hr]

[size=4]Nikon Marka Olmayan ( Sigma , Tamron , Tokina ) Objektif Al?rken ?çerisinde Otomatik Netleme Motoru Olup Olmad???n? Nas?l Anlar?m ?[/size]

Sigma ;

Alaca??n?z Sigma Marka Lens Üzerinde " HSM (Hyper-Sonic Motor) " ibaresi var ise giri? seviye nikon gövdeler ile otomatik netleme kullanabilirsiniz.

Tokina ;

Alaca??n?z Tokina Marka Lensin Özelliklerinde " DC " ibaresi var ise giri? seviye nikon gövdeler ile otomatik netleme kullanabilirsiniz.

Tamron ;

Alaca??n?z Tamron Marka Lens Üzerinde " ULTRASONIC SILENT DRIVE USM " veya " PIEZO DRIVE PZD " ibaresi var ise giri? seviye nikon gövdeler ile otomatik netleme kullanabilirsiniz.

[hr][hr][hr]

[size=4]Yaz? Hakk?nda Olmulu Olumsuz Yorumlar?n?z Bekliyorum Arkada?lar.Hatalar Varsa Beraber Düzeltelim.Herkese ?yi Forumlar [/size]

[hr][hr][hr]

23/04/2012
20:36
Avatar
Misafir
Guests

Can eline sa?l?k çok güzel ve ak?c? bir makale olmu?. Özellikle makine karma?as? içindeki ve ald?ktan sonra hangi lensi almal?y?m diyen bir çok ki?inin faydalanabilece?i bir yaz?.

Eline sa?l?k der bu yaz?y? blog üzerine ta??yaca??m? hatta dergimiz içinde güzel bir konu olaca??n? belirtmeden geçemeyece?im:)

23/04/2012
22:56
Avatar
Misafir
Guests

Blog için sizin güzel düzenlemelerinize güveniyorum hocam 🙂

24/04/2012
06:21
Avatar
Misafir
Guests

Can eline sa?l?k.. çok güzel bir yaz? olmu?.

Okurken blogda nas?l gözükür diye dü?ünüyordum. ?lker zaten ta??yaca??m?z? belirtmi?.  😉

24/04/2012
08:39
Avatar
Misafir
Guests

Katk?s? olabilecek önceki bir Türk Nikon yaz?s? :

http://www.turknikon.com/nikon…..iligi-1437

24/04/2012
10:10
Avatar
Misafir
Guests

Evet terimler için bu konu destekleyici olmu? 🙂

25/04/2012
20:11
Avatar
Misafir
Guests
25/04/2012
21:34
Avatar
Misafir
Guests

Elinize sa?l?k 🙂

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
8 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53