Nikon Matrix Ölçüm Sisteminin Geli?imi | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Nikon Matrix Ölçüm Sisteminin Geli?imi
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
15/10/2012
20:10
Avatar
Misafir
Guests

Nikon Matrix Ölçüm Sisteminin Geli?imi
Matrix ölçüm ad?n? Nikon olmayan kameralarda göremezsiniz. Çünkü matrix ölçüm sistemi Nikon taraf?ndan tescil edilmi? bir ölçüm sistemidir ve Türkiye’deki en yak?n rakibi Canon’un kulland??? “Evaluative Metering” yani “De?erlendirmeli Ölçüm” diyebilece?imiz sistem de matrix ölçüme benzer bir sistemdir.

Günümüzde Nikon, Matrix ölçümün kullan?m alan?n? geni?leterek otomatik pozometre kontrolü d???nda otomatik netlikte (AF), Otomatik beyaz ayar?nda ve CLS denen (Cretive Light System) fla?la ayd?nlatma sisteminde yarat?c? ???k sistemleri olarak adland?rabilece?imiz sistemlerde de kullanmaktad?r.

Nikon’un 5 parçal? renksiz alg?layan ilk matrix sensörü 1983 y?l?nda piyasaya ç?kan Nikon FA modelinde kullan?lm??t?r. Sistem, zaman içerisinde oldukça geli?mi?tir. En son versiyon Nikon D4 ve Nikon D800’de kullan?lan 91.000 pixel RGB sensöründen olu?an CCD dizilimlerinden ibaretti. Bu sensör ?????, renkleri, uzakl??? ve aktif netlik noktas?n? analiz edebiliyordu.

Devam?: http://www.turknikon.com/nikon…..simi-14183

15/10/2012
20:23
Avatar
Misafir
Guests

Harika bir taz? olmu? 🙂

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
11 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53