N?KON D7100 ALMAK ?ST?YORUM?? | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
N?KON D7100 ALMAK ?ST?YORUM??
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
07/11/2013
10:57
Avatar
Misafir
Guests

Merhaba herkese,
ben nikon d7100 almak istiyorum ama kafam? kar??t?ran sorular var yard?mc? olurmusunuz.
yok dükkan garantili yok ?ah?s garantili yok distürbitor garantili bi sürü yaz? var. nereden ne ?ekilde nas?l almam gerekti?ini bilemiyorum bunun hakk?nda yard?m pls.. ve bide fiyat konusunda bilgi :((

07/11/2013
21:26
Avatar
Misafir
Guests

?imdi ,
distribütör garantili karacasu garantili olanlara deniyor. En pahal?s? bunlar. Garanti orjinal garanti. Ama ne derece i?e yarar oras?n? bilemem.
?thalatçi garantili daha ucuz ürünü getiren ithalatç? firma taraf?nca yap?l?yor. Fiyat? daha ucuz garantisi nas?ld?r ?üpheli !?
Dükkan garantili bildi?in kaçak ürün problem olunca adam anla?mal? yere yapt?rabiliyormu?mu?.
?kinci el kaçak, yurt d???ndan gelme , ithalatç? ç?k??l? ve distribütör ç?k??l? olarak temin edilebilir en ucuz bu.

?imdi hocam ben d5100 ü al?rken çok dola?t?m ayn? ?eyleri ya?ad?m. ?thalatç? garantisi ad? alt?nda dükkan garantisi de diyebilece?imiz bir ?ekilde ald?m. Bir hak iddia edemem aç?kcas?. Adamlar bir ka??t veriyor ancak fatura bile yok 🙂 350 TL fark vard? ben al?rken distribütör garantisi ile. Hediyeleri saym?yorum. Pi?man de?ilim.

5-6 ay önce iphonedan samsunga geçmeye karar verdim. Note II’yi telpa garantili olarak ald?m. Telefon cebimdeyken ekran? gitti. Çizik yok iz yok. Servis kullan?c? hatas? dedi. Dedim iyi güzelde neden olmu? onu söyleyin ona göre bir daha yapmayay?m. Alacam belki yine ayn?s? olacak. Dediler ki biz nedenine bakmay?z sonuca bakar?z. 440 TL bay?ld?m servise telefon geldi. Bir bakt?m bu seferde hat çekmiyor. Acil yola ç?km??t?m ba?ka ?ehirdeki servise götürdüm. Telefonu kime yapt?rd?n?z dedi. Dedim orjinal samsung servisi. Dediler ki telefonun içine etmi?ler ekran oturmam?? verici bilmemnesi bozulmu?. Garanti kapsam?nda onu yapt?lar ancak 1 ay?m gitti. Ben 1800 TL ‘ye orjinal note II alaca??ma 1300 liraya yurtd??? ç?k??l? veya 1450 TL’ye ithalatçi garantili ürün alsayd?m. En kötü ihtimalle garantisi yapmasa bile d??ar?daki bir servisde ekran? 200 TL’ye yapt?racakt?m ve pa?alar gibi kullanacakt?m.

Uzun uzun yazd?m çünkü özetle bu i?i profosyonel olarak yapm?yor ve çok üst seviye makine alm?yorsan?z ikinci el veya ithalatç? garantili al?m derim.

En güzeli bu tarz forumlarda ekipman yükseltmek için temiz makinesini satanlar oluyor veya foto?rafç?l??a adapte olamay?p 3-5k shutter say?s?nda satanlar oluyor. Onlardan almak en mant?kl?s? bence.

Karar sizin sayg?lar.

08/11/2013
07:10
Avatar
Misafir
Guests

K?vanç öyle bir cevaplam?? ki benim bile dü?üncelerimi de?i?tirdi 😀 Ben direk ?ah?s garantili alm??t?m memnunumda her türlü yard?m? yap?yor elinden geldi?ince..

08/11/2013
15:45
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Koyunogullu link=topic=1583.msg10915#msg10915 date=1383894643]
K?vanç öyle bir cevaplam?? ki benim bile dü?üncelerimi de?i?tirdi 😀 Ben direk ?ah?s garantili alm??t?m memnunumda her türlü yard?m? yap?yor elinden geldi?ince..

🙂 Ben alternatifleri sundum sadece tabiki herkesin dü?üncesi farkl? olabilir. Tercihlerimiz de?i?ebilir. Baz?lar?n?n s?f?r tak?nt?s? olabiliyor örne?in. Ama ne olursa olsun garantili almay? önermiyorum. Ne zaman ki Türkiye’de garanti i?leri tüketici haklar? Amerika seviyesine gelir o zaman yeniden de?erlendiririm.

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
8 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53