### Yeni Photoshop " CS6 " ### | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
### Yeni Photoshop " CS6 " ###
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
05/05/2012
13:57
Avatar
Misafir
Guests
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/features/photoshop/cs6/images/708x510/ps-overview-poster.jpgImage Enlarger

[hr][hr][hr]

[size=4][b]Öncelikle herkese iyi forumlar dilerim , yeni bir konu ile kar??n?zday?m.Bu konuyu açmamdaki amaç yeni " Photoshop CS6 " sürümünü sizlere tan?tmak.Uzun bir aradan sonra harika özellikler ile photoshop yeniden foto?raf dünyas?nda yerini almaya haz?rlan?yor.?uan program?n ön sipari? a?amas? ba?lam?? durumda.E?er elinizde lisansl? bir CS5 sürümü varsa " 317 TL " ücret ile CS6 sürümüne geçi? yapabiliyorsunuz.E?er s?f?rdan Photoshop CS6 sürümünü sat?n almak istiyorsan?z " 1.110 TL " gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.?imdi k?saca Adobe Photoshop CS6 sürümünü getirdi?i yeniliklere bakal?m

[/size]

[hr][hr][hr]

[size=5]Adobe Photoshop CS6 ve Yenilikler ;[/size]

[hr][hr][hr]

[size=4]Yeni Arayüz ;[/size]

http://cdn5.iceflowstudios.com/v3/wp-content/uploads/2012/03/Interface.jpgImage Enlarger

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile art?k 4 farkl? arayüz rengine sahip oluyoruz.Betay? kullanan profesyoneller siyah sürümün çok iyi oldu?unu söylüyorlar.Çal??malar s?ras?nda daha fazla odaklanma sa?l?yormu? tasar?mc?ya yada foto?raf i?leyen ki?iye.[/size] [sm=tabe.gif]

[hr][hr]

[size=4]Yeni Katman ( Layer ) Paneli ;[/size]

http://cdn5.iceflowstudios.com/v3/wp-content/uploads/2012/03/LayerFiltering.jpgImage Enlarger

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile " Layer ( Katman ) " panelinde’de baz? de??iklikler yap?lm??.Özellike her katmana ayr? renk verebilmek çok katmanl? çal??malarda oldukça  faydal? olacakt?r.[/size]

[hr][hr]

[size=4]Yeni " Mercury Grafik Motoru " ;[/size]

[size=3]CS6 ile art?k Photoshop bilgisayarlar?m?zda daha h?zl? ve seri çal??acak.Uzun zamand?r geli?tirilen " Mercury Grafik Motoru " çok daha iyi bir performans sunuyor video’da görebilece?iniz gibi.[/size]

Photoshop CS6: Interface and Performance

[hr][hr]

[size=4]Yeni " Arka Plan "Kay?t Özelli?i ;[/size]

http://cdn5.iceflowstudios.com/v3/wp-content/uploads/2012/03/BackgroundSave.jpgImage Enlarger

[size=3]Yeni CS6 sürüm ile art?k çal??malar?m?z s?ras?nda arka planda dosya kayd?da yapabiliyoruz.Yani ayn? anda hem foto?raf? i?leme hemde kaydetme i?lemi yapabiliyoruz.[/size]

[hr][hr]

[size=4]Yeni Ta??ma Özellikleri ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürümü birçok geli?mi? ta??ma arac?yla geliyor." Content-Aware Move ve Patch " isimli araçlar sayesinde foto?raflar?m?zdan saniyeler içinde istenmeyen objeleri ç?karabiliyoruz.[/size]

Photoshop CS6: Content-Aware Move Tool
Photoshop CS6: Content-Aware Patch Tool

[hr][hr]

[size=4]Yeni Video Düzenleme Özelli?i ;[/size]

http://cdn5.iceflowstudios.com/v3/wp-content/uploads/2012/03/VideoTimeline.jpgImage Enlarger

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile video düzenleme özelliklerini iyice geli?tirmi? ve yeni özellikler eklemi? durumda [/size]

Photoshop CS6: Video Editing

[hr][hr]

[size=4]Yeni 3 Boyutlu Özellikler ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile photoshop içerisinde 3 boyutlu tasar?mlar ve düzenlemeler yapmak art?k çok daha ayr?nt?l? ve kolay.[/size]

Photoshop CS6: 3D Improvements

[hr][hr]

[size=4]Yeni " Camera Raw 7 " ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile foto?rafç?lar?n vazgeçilmezlerinden olan " Camera Raw " program? 7. sürümüne ula??yor.Birçok yenilik bizleri bekliyor ;[/size]

Photoshop CS6: Camera Raw 7

[hr][hr]

[size=4]Yeni Geni? Aç? Lens Özellikleri ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile geni? aç? lenslerde meydana gelen " Distortion " sorunlar? düzeltmek oldukça kolayla?m?? durumda.Ayr?ca Photoshop hemen hemen piyasadaki bütün lensleri tan?yabiliyor.[/size]

Photoshop CS6: Adaptive Wide Angle

[hr][hr]

[size=4]Yeni " Blur " Özellikleri ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürüm ile blur efekti vermekte çok kolayla?m??.Birçok farkl? blur çe?idi eklenmi? program içerisine.[/size]

Photoshop CS6: Blur Gallery

[hr][hr]

[size=4]Yeni Filtre " Ya?l? Boyama " ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürüm ile harika bir ya?l? boyama filtresine kavu?mu? bulunuyorsunuz.Güzel sonuçlar verdi?i ortada.[/size]

Photoshop CS6: Oil Paint Filter

[hr][hr]

[size=4]Yeni " Crop (Kesme) " Özellikleri ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile foto?raf severlerin en çok kulland??? photoshop özelliklerinden olan " Crop Tool " geli?tirilmi? , yeni ve faydal? özellikler eklenmi?.[/size]

Photoshop CS6: Crop Changes

[hr][hr]

[size=4]Yeni " Perspektif Düzeltme "Özellikleri ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile gene foto?raf severlerin çok kulland?klar? özelliklerden birisi olan " Perspektif Düzeltme " özelli?i geli?tirimi? ve yeni özellikler eklenmi?.[/size]

Photoshop CS6: Perspective Cropping

[hr][hr]

[size=4]Yeni " Cilt Tonu " Belirleme Özellikleri ;[/size]

[size=3]Yeni CS6 sürümü ile çekti?inz portrelerdeki cilt tonlar? de?i?tirmek art?k çok kolay.[/size]

Photoshop CS6: Color Range Changes

[hr][hr][hr]

[size=4]Sonuç olarak k?saca , Adobe Photoshop CS6 sürümü ile yeni olarak kar??lacaklar?m?z bunlar arkada?lar.Elimden geldi?ince Türkçe kar??l?klar? ile anlatmaya çal??t?m.Bence güzel ve faydal? özellikler var.Özellike performans art??lar? çok güzel duruyor.Gene katmanlarla bol çal??an arkada?lar içinde faydal? özellikle var.?uan ki sürüm bile fazlas?yla yeterli olan photoshop yeni sürümü ilede harikalar yaratmaya devam ediyor.[/size]

[hr][hr][hr]

Herkese ?yi Forumlar Dilerim

05/05/2012
19:39
Avatar
Misafir
Guests

Adamlar çal???yor 🙂 Eline sa?l?k..

05/05/2012
19:43
Avatar
Misafir
Guests

Çok faydal? bir yaz?. Eline sa?l?k Can. Listeme ald?m bunu da

05/05/2012
22:50
Avatar
Misafir
Guests

Te?ekkürler hocam 🙂

23/05/2012
11:58
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=567.msg3907#msg3907 date=1336258256]
Te?ekkürler hocam 🙂

Yay?nday?z Can. Eline sa?l?k..

http://www.turknikon.com/adobe-photoshop-cs6-ile-gelen-yenilikler-cs6-ozellikleri-9456

23/05/2012
12:04
Avatar
Misafir
Guests

Seninde eline sa?l?k te?ekkürler 🙂

23/05/2012
22:24
Avatar
Misafir
Guests

Müthi? bir ön inceleme olmu?..

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
9 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53