Yüksek h?zl? fla? senkronizasyonu - High Speed flash Sync | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Yüksek h?zl? fla? senkronizasyonu – High Speed flash Sync
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
07/02/2014
07:33
Avatar
Misafir
Guests

uzun süredir akl?mda olan bilmedi?im, merak etti?im bir konu vard? 1/4000, 1/8000 h?zlar?nda fla? senkronunun mümkün oldu?u bir ?ekilde kula??ma çal?nm??t? ama nas?l mümkün oldu?unu bilmiyordum. bildi?iniz gibi  foto?raf makinelerinin varsay?lan fla? senkron h?zlar? 1/200 ,1/250 civar?ndad?r, daha h?zl? estantane kullanmak istedi?inizde ne yapmak, hangi ekipmanlar ve ayarlar? kullanmak gerekir? dün internetten biraz okuma yapt?m konu ile ilgili burada payla?mak istedim haz?r foruma yazabiliyorken

neden daha h?zl? estantane kullanmak isteriz:
– Gün ?????nda aç?k diyafram ile (ör: f2 ) fla? kullanarak portre çekilmek istendi?inde(aç?k diyafram kullan?lmas?n?n nedeni konuyu arka plandan ay?r?p daha etkili bir anlat?m elde etmek.)
– illa ki görmü?sünüzdür içi su dolu balonu patlat?l?r, ortada bir balon yoktur ama su havada balon ?eklini alm??t?r, mili saniyeler içerisinde yap?labilen çekimler

Nikon taraf?nda

özelli?i destekleyen makineler :
nikon için giri? seviyesi hariç (d3100, d5100 vs.) d90 ve üzeri modellerde yüksek h?zda fla? senkron etmek mümkün.

destekleyen fla?lar :
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-R200 (sb-400 üzerinde desteklenmiyor)

menü ayar? :
Custom Setting Menu > Bracketing/flash > menüsünden AUTOFP özelli?ini ON konumuna getiriyoruz.

bu kadar, art?k fla??n?z? makinenin izin verdi?inden daha yüksek  h?zlarda kullanarabilirsiniz.

(konu ?imdilik benim için teoride oldu?u için daha fazla söz söyleyemiyorum ileride prati?e dökebilirsem burada örnekler ve tecrübelerimi payla?may? dü?ünüyorum)

(incelemek isteyenler için konu asl?nda perde tipleri ile ili?kili (Leaf shutters, Focal-plane shutters) fakat perde tipleri için ba?ka bir konu aç?labilir. "Leaf shutter" olarak adland?r?lan perde mekanizmas? kullanan makineler yüksek h?zda senkronu varsay?lan olarak destekliyor.)

konu ile ilgili kaynakça linkler : (internette bir sürü kaynak var ama bilgi çöplü?ü olmas?n diye konuyü basit bir ?ekilde anlatanlar? buraya ekliyorum, arat?l?rsa türkçe kaynaklarda mevcut)

http://www.nphotomag.com/2012/…..sync/#null

http://darrellyoung.blogspot.c…..-sync.html

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
5 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53