Nikon 5100-5200 için 55-200 mü?, 55-300 mü?, 70-300 mü? | Zoom Lensler | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Nikon 5100-5200 için 55-200 mü?, 55-300 mü?, 70-300 mü?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
12/08/2013
12:01
Avatar
Misafir
Guests

Herkese Merhaba,
Ad?m Salim,
Forumu uzun süredir çe?itli bilgilere sahip olmak için takip ediyorum. Yakla??k 3 ayd?r 5100 dslr makine kullan?yorum, ?imdi birde bacana??ma 5200 ald?rd?m.
Ben çok amatör seviyedeyim, belki ço?u amatöre göre amatör statüsüne bile giremeyebilirim. Ancak bu konuya çok hevesliyim. Bu nedenle yak?nda kursa ba?layaca??m.
Her iki makinede de 18-55 lens var. Standar donan?m? olarak al?nd?.
?imdi birtane daha uzak mesafeyi yak?nla?t?racak bir lens almak istiyorum. ABD ye bir tan?d???m?z giti. 15 gün sonra dönecek.
Bu nedenle lens ara?t?r?yorum. Aralar?ndaki farklar? tam olarak çözemedi?im için burda ki tecrübeli arkada?lar?n yard?m?na ihtiyac?m var. Hem bu forumda hemde nette çok fazla yorum ve bilgi var ancak hangisi do?ru aç?kcas? bilemiyorum.
Baz?lar? 55-200 mm lik lensin çok iyi oldu?unu ama 200 mm de performans?n dü?ük oldu?unu ayn? zamanda 55-300 ün di?er lensin yapt??? her?eyi yapt???n? ancak 300 mm de bozuldu?unu ifade etmi?.
Genel kan? ise 3 kat?na kadar olan yak?nla?t?rmalardan sonras? vasat ve kötü ?eklinde.
Yani 55*3= 165 mm den sonra her iki lensinde bozuldu?unu (görüntü kalitesi anlam?nda) bu nedenle 55-200 ün daha do?ru bir seçim olaca?? yönünde. Bu noktada bende ?öyle bir soru olu?tu, mademki 3 kat?ndan sonra bozulacaksa Nikon neden yeni ç?kard??? bir lense 55-300 aral??? vermi? olsun ki?
Bir di?er yakla??m ise 70-300 mm olan lensin her ikisindende çok daha ba?ar?l? oldu?u yönünde ancak onunda fiyat? yakla??k 150-190 dolar aras?nda de?i?kenlik göstererek daha fazla olmas?.
Belki benim seviyemde birisi için 70-300 mm hem ekonomik hemde teknik aç?dan fazla olabilir, bu durumda geriye 200 ile 300 mm aras?ndaki fark?n hem fiyat hemde performans olarak de?ip de?meyece?idir.
Sizde aralar?nda bir seçim yapsak hangisi olmal? ve neden bunu acaba anlatabilirmisiniz?
?imdiden te?ekkürler.

12/08/2013
12:38
Avatar
Misafir
Guests

Nikon 70-300 teknik aç?dan fazla olmaz merak etmeyin ancak çok da fazla vermek istemiyor deresinz 55-200 VR tam bir fiyat-performans canavar?d?r.  🙂

Bu görüntü bozulmas? olaylar?na çok tak?lmay?n. Profesyonel olarak i? yapm?yoruz. Bu bozulamalar çok yak?nla?t?rmalarda belli oluyor 🙂

12/08/2013
13:55
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=1390.msg9877#msg9877 date=1376311133]
Nikon 70-300 teknik aç?dan fazla olmaz merak etmeyin ancak çok da fazla vermek istemiyor deresinz 55-200 VR tam bir fiyat-performans canavar?d?r.  🙂

Bu görüntü bozulmas? olaylar?na çok tak?lmay?n. Profesyonel olarak i? yapm?yoruz. Bu bozulamalar çok yak?nla?t?rmalarda belli oluyor 🙂

Peki öyleyse alm??ken 55-300 alm?? olman?n bir avantaj? yada dezavantaj? yokmu?
55-200 mm  mi alay?m? öneriniz o mu?

12/08/2013
14:09
Avatar
Misafir
Guests

Mesela ?u iki ürününde fiyat? uygun geldi bana, bu ?ekilde dar fiyat aral???nda 55-300 mm alm?? olsam hata yapm?? olurmuyum?
Ayr?ca bu ürünlerin sahtesi yada çin mal? olanlar? varm?? fiyat yüzünden biraz ?üphelendim;

http://www.sahibinden.com/ilan…..538/detay/

http://www.sahibinden.com/ilan…..5539/detay

12/08/2013
19:24
Avatar
Misafir
Guests

Yoo hay?r 55-300 al?rsan?z hata yapm?? olmazs?n?z. Sadece 55-200 VR uygun fiyat?yla güzel bir seçenek olu?tuyor. Yoksa aralar?nda kalite fark? yok denecek kadar az 🙂

13/08/2013
07:24
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=1390.msg9884#msg9884 date=1376335487]
Yoo hay?r 55-300 al?rsan?z hata yapm?? olmazs?n?z. Sadece 55-200 VR uygun fiyat?yla güzel bir seçenek olu?tuyor. Yoksa aralar?nda kalite fark? yok denecek kadar az 🙂

Yukarda linkini verdi?im iki lens için yorum yapabilirmisin fiyat? ve tercih önceli?i aç?s?ndan?

13/08/2013
22:01
Avatar
Misafir
Guests

55-300 bitmi? zaten. 55-200 daha önce ucuza sat?l?yordu ancak ?imdi fiyatlar genelde böyle 🙂

14/08/2013
06:23
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=1390.msg9901#msg9901 date=1376431262]
55-300 bitmi? zaten. 55-200 daha önce ucuza sat?l?yordu ancak ?imdi fiyatlar genelde böyle 🙂

Sipari?le getiriyor. Yani ben alacam dedi?inde bir hafta içerisinde al?yorsun.
Sat?c? prof fotocuymu?, 55-300 alman? öneririm dedi 🙂
200 mm den sonra de?il 150 mm den sonra bozulma olur her iki lenstede dedi.
E?er 200 mm den sonra bozulaca??n? dü?ünüyosan 200 mm de çekim yapars?n sende gibi farkl? bir yakla??m? vard? 🙂

14/08/2013
20:24
Avatar
Misafir
Guests

Hocam bu bozulma inan böyle acayip bir?ey de?il. Bozulmaya takmay?n 🙂

02/09/2013
20:26
Avatar
Misafir
Guests

Foto?rafç?l??? hobi olarak yapanlar için Nikon’un 55-200, 55-300 ve 70-300 gibi lensleri gelece?e dönük iyi bir yat?r?m m?d?r? Göreceli olarak uygun fiyatl? olan bu lenslerden mi almak yoksa biriktirip paraya k?y?p 70-200mm f/2.8G gibi daha h?zl? bir telefoto zoom lens ya da 300mm üzeri prime’lardan m? almak daha mant?kl?d?r?

Ben ?ahsen bu i?ten para kazanm?yorum, kendini amatör olarak nitelendiren pek çok arkada? da bu i?i benim gibi keyif için yap?yordur diye dü?ünüyorum. Ben mesela belki en fazla güzel çekilen bir foto?raf? bast?r?p duvar?ma asar?m denk gelirse. Uygun fiyatl? ve kaliteli telefoto zoom lens olarak Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S IF-ED VR (yakla??k fiyat? 1400-1500 TL civarlar?nda) en çok önerilenlerden biri. Acaba alsam m? yoksa ?imdi ucuzuna kaçmak yerine sabredip para biriktirip daha üst düzey bir lens mi alsam?

08/09/2013
11:49
Avatar
Misafir
Guests

Bütçeniz varsa alabilirsiniz ancak aradaki farkl? elde etti?iniz güzel kompozisyonlar ile kapatabilirsiniz. Lensin keskinli?inin ba?ka ?eylerine önüne geçmesine izin vermeyin 🙂

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
11 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53