Nikon Z6, Z7, Z5, Z6 II, Z7II ve Z50 Otomatik Netleme Sistemi

Nikon’un ilk tam kare aynasız fotoğraf makineleri olan Nikon Z6 ve Z7 ile beraber yeni yapının otomatik netleme (AF) sistemi tanıtılmıştı. Bu aynı zamanda yeni APS-C sensörlü Nikon Z50 ve tam kare Nikon Z5 , Nikon Z6 II ve Nikon Z7 II modellerde de mevcut. Peki bu AF sistemi Nikon Z serisi aynasız fotoğraf makinelerinde nasıl kullanılır?

Nikon’un DSLR fotoğraf makinelerinin aksine, Z6, Z7, Z5, Z6 II, Z7 II ve Z50 hibrit bir AF sistemi kullanıyor. Bu, hem faz algılama hem de kontrast algılama olarak ifade edilebilir. Ancak, sunulan gövdeler farklı piksel sayılarına ve farklı sensörlere sahip olduklarından doğal olarak aynı sayıda AF noktasına sahip değiller.

45.7Mp Nikon Z 7 ve Z7 II 493 AF noktasına ve 24.5Mp Z 6, Z6 II ve Z5 273 noktaya sahiptir. Her durumda, bu AF noktaları sensörün yaklaşık %90’ını kaplar. Bu, D850 gibi bir Nikon DSLR’ye göre çerçevenin kenarlarına daha yakın odaklanabileceğiniz anlamına gelir. Benzer şekilde, Nikon Z50 209 noktalı hibrit AF sistemine sahip ve noktalar görüntüleme alanının %90’ını kapsıyor.

Nikon, cihaz yazılımı güncellemesiyle Z6 ve Z7’ye odaklanan Göz tanıma özelliğini tanıttı. Bu özellik, ürün yazılımını yükseltmeye gerek kalmadan yeni Z6 II ve Z7 II modellerde de mevcut. Daha iyisi ise bu göz tanıma özelliğinin yeni kameralarda hem fotoğraf hem de video çekimlerinde çalışabilmesidir. Nikon Göz algılama AF’nin nasıl kullanılacağına dair detayları ayrı bir yazıda ğaylaşmayı düşünüyorum.

Netleme Modu Seçme

Netleme modu fotoğraf makinesinin nasıl netleme yaptığını kontrol eder. Netleme modu i menüsündeki ve fotoğraf ve film çekimi menülerindeki Netleme modu öğeleri kullanılarak seçilebilir.

Tek, Sürekli ve Tam Zamanlı

Nikon DSLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi, Z 6, Z 7, Z5, Z6 II, Z7 II ve Z 50’de Tek (AF-S) ve Sürekli (AF-C) otomatik netleme modları vardır. Her zamanki gibi, AF-S sabit konularla kullanılmak üzere tasarlanmıştır, AF-C ise hareketli konular içindir.

Diğer bir mod olan Devamlı AF modu, video çekmek için kullanılabilir. Bu çalışırken, konu mesafesi değiştiğinde kamera odaklamayı sürekli olarak ayarlar. Ancak, deklanşöre yarıya kadar basıldığında odaklamayı kilitler.

Seçenek Açıklama
AF-S Tek kare AF Durağan konular için. Netlemek için deklanşöre yarım basın. Fotoğraf makinesi netleme yapabiliyorsa netleme noktası kırmızıdan yeşile dönecektir; netleme deklanşöre yarım basıldığında kilitlenecektir. Fotoğraf makinesi netleme yapamıyorsa netleme noktası kırmızı yanıp sönecektir. Varsayılan ayarlarda, deklanşör yalnızca fotoğraf makinesi netleme yapabiliyorsa serbest bırakılabilir (netleme önceliği).
AF-C Sürekli AF Hareketli konular için. Deklanşöre yarım basılırken fotoğraf makinesi sürekli netleme yapar; konu hareket ederse fotoğraf makinesi konuya olan son mesafeyi tahmin edecek ve netlemeyi gerektiği gibi ayarlayacaktır. Varsayılan ayarlarda, konu netlemede olsun ya da olmasın deklanşör serbest bırakılabilir (deklanşör önceliği).
AF-F Devamlı AF Fotoğraf makinesi netlemeyi konu hareketine veya kompozisyondaki değişikliklere yanıt olarak sürekli olarak ayarlar. Deklanşöre yarım basıldığında netleme noktası kırmızıdan yeşile dönecek ve netleme kilitlenecektir. Bu seçenek yalnızca film modunda kullanılabilir.

AF Alanı Modu

Netleme noktası alt seçici veya çoklu seçici kullanılarak konumlandırılabilir. AF alanı modu, fotoğraf makinesinin otomatik netleme için netleme noktasını nasıl seçeceğini kontrol eder. Varsayılan ayar Tek nokta AF seçeneğidir ancak diğer seçenekler i menüsündeki ve fotoğraf ve film çekimi menülerindeki AF alanı modu öğeleri kullanılarak seçilebilir.

Seçenek Açıklama
3 Hassas hedef AF Binalar, stüdyo içi ürün çekimleri veya yakın çekimler gibi statik konuları içeren çekimler için önerilir. Hassas Hedef AF çerçevede seçilen bir noktaya hassas netleme yapmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca fotoğraf modu seçildiğinde ve Netleme modu için Tek kare AF seçildiğinde kullanılabilir. Netleme tek nokta AF ile daha yavaş olabilir.
d Tek nokta AF Fotoğraf makinesi kullanıcı tarafından seçilen bir noktaya netleme yapar. Durağan konularla kullanın.
e Dinamik alan AF Fotoğraf makinesi kullanıcı tarafından seçilen bir noktaya netleme yapar. Konu seçilen netleme noktasından kısa bir süre çıkarsa fotoğraf makinesi etrafındaki netleme noktalarından gelen bilgilere dayanarak netleme yapacaktır. Tek nokta AF kullanılarak çerçevelendirilmesi zor olan sporcuların ve diğer aktif konuların fotoğrafları için kullanın. Bu seçenek yalnızca fotoğraf modu seçildiğinde ve Netleme modu için Sürekli AF seçildiğinde kullanılabilir.
f Geniş alan AF (S) Fotoğraf makinesinin daha geniş bir alana netleme yapması ve Geniş alan AF (L) için netleme alanlarının Geniş alan AF (S) için olanlardan daha büyük olması dışında Tek nokta AF seçeneğinde olduğu gibidir. Tek nokta AF kullanılarak çerçevelendirilmesi zor hareketli konuların enstantane çekimleri veya fotoğrafları için veya film modunda panlama çekimlerinde veya eğik çekimlerde ya da hareketli konuların filme alırken sorunsuz netleme için kullanın. Seçilen netleme alanında fotoğraf makinesinden farklı mesafelerde bulunan konular yer alıyorsa fotoğraf makinesi önceliği en yakın konuya atayacaktır.
g Geniş alan AF (L)
h Otomatik alan AF Fotoğraf makinesi konuyu otomatik olarak algılar ve netleme alanını seçer. Netleme noktasını kendiniz seçmeye vaktinizin olmadığı durumlarda, portreler için veya enstantane çekimler ve diğer anlık fotoğraflar için kullanın. Fotoğraf makinesi portre konularına öncelik verir; bir portre konusu algılanırsa konunun yüzünün etrafında veya fotoğraf makinesi konunun gözlerini algılarsa gözlerinden birinin etrafında netleme noktasını gösteren amber bir kenarlık görünecektir. Fotoğraf makinesini ayrıca Özel Ayar a4 (Otmtk alan AF yüz/göz tanıma) için Hayvan tanıma seçerek köpeklerin ve kedilerin yüzlerini algılamak üzere de yapılandırabilirsiniz. Yüz ve göz tanıma, aktif insan ve hayvan portresi konularının fotoğrafını çekerken sizi kompozisyona ve konunuzun ifadesine konsantre olmanız için özgürleştirir. Konu izleme J düğmesine basarak veya Özel Ayar f2 veya g2 kullanılarak konu izleme AF için atanan düğmeye basarak etkinleştirilebilir. Konu izleme AF, fotoğraf makinesi veya objektif üzerindeki Fn1 ve Fn2 düğmelerine atanabilir.

Nikon Z6, Z7, Z5, Z6 II, Z7II ve Z50 Otomatik Netleme Sistemi hakkında daha detaylı bilgilere kullanım kılavuzu üzerinden bakabilirsiniz.

Skylum'un hepsi bir arada fotoğraf düzenleme programı olan Luminar 4, yeni kullanıcılar için oldukça avantajlı indirimler sağlıyor. Yeni AI özellikleri ve yenilenmiş UI ile birlikte gelen Luminar 4 programını tavsiye ediyoruz.

İlk görüş bildiren siz olun

Cevap Yazın